Onze eerste liefde

 

EEN van de "nu-woorden" die de Heer zo'n veertien jaar geleden op mijn hart legde, was dat een "Grote storm zoals een orkaan komt over de aarde," en dat hoe dichter we bij de Oog van de stormhoe meer er chaos en verwarring zal zijn. Welnu, de winden van deze storm worden nu zo snel, de gebeurtenissen beginnen zich zo te ontvouwen snel, dat het gemakkelijk is om gedesoriënteerd te raken. Het meest essentiële is gemakkelijk uit het oog te verliezen. En Jezus vertelde het Zijn volgelingen, de Zijne trouw volgers, wat dat is:

Je hebt uithoudingsvermogen en hebt geleden voor mijn naam, en je bent niet moe geworden. Toch neem ik je dit kwalijk: je bent de liefde kwijtgeraakt die je eerst had. Realiseer je hoe ver je bent gevallen. Bekeer u en doe de werken die u eerst deed. Anders zal ik naar u toe komen en uw kandelaar van zijn plaats halen, tenzij u zich bekeert. (Openbaring 2: 3-5)

Bij deze Allerzielenherdenking vandaag worden we ondergedompeld in de realiteit van al onze geliefden die voor ons zijn vertrokken, en de gedachte aan waar ze zijn. We bidden voor hen, voor degenen die nog in leven zijn gereinigd in het vuur van vagevuur, zodat ze zich zullen haasten vol gemeenschap met de Heer. Maar in deze realiteit realiseren we ons een grimmige waarheid: al deze zielen die zijn vertrokken, hebben hun bezittingen, hun landgoederen, hun rijken achtergelaten; hun dromen, hun politiek, hun meningen. Ze staan ​​nu voor de Schepper in de oorspronkelijke naaktheid van Adam. Voor hen is er nu niets essentiëler, belangrijker en noodzakelijker dan volledig bij God te horen. Ze huilen, ze huilen, ze hebben spijt; ze zuchten, ze verlangen, en ze verlangen ernaar om volledig in de boezem van de Vader te zijn. In één woord, ze brandwond met liefde en wil, totdat alle onvolmaaktheden die ze naar het volgende leven droegen, gezuiverd zijn. 

In the Church Suffering (de term die wordt gebruikt om de zielen in vagevuur), zien we een levende gelijkenis van de essentie van het leven: we zijn geschapen om de Heer, onze God, lief te hebben met heel ons verstand, hart, ziel en kracht. Alles minder is aan niet volledig in leven zijn​ In deze waarheid ligt het geheim, niet van geluk (dat klinkt te alledaags), maar van pure vreugde, doel en vervulling. De heiligen waren degenen die dit ontdekten terwijl je nog op aarde bent. Ze zochten Jezus zoals een bruid naar haar Bruidegom verlangt. Ze deden al hun werk en arbeid in en voor Hem. Ze leden gewillig onrecht, ontberingen en vervolging uit liefde voor Hem. En ze beroofden zichzelf vreugdevol van mindere genoegens om Hem te kennen. Hoe mooi dat St. Paul deze woorden voor ons schreef in een moment van brandende liefde:

Ik beschouw alles zelfs als een verlies vanwege het allerhoogste goed om Christus Jezus, mijn Heer, te kennen. Omwille van hem heb ik het verlies van alle dingen aanvaard en ik beschouw ze als zo onzin, dat ik Christus kan winnen en in hem gevonden kan worden ... (Fil.3: 8-10)

De Amerikaanse verkiezingen zijn niet het belangrijkste; het is niet of de Latijnse mis is hersteld of niet; het is niet wat paus Franciscus zei of niet zei, enz. enz. Voor veel christenen zijn deze dingen hun strijdkreet geworden, de heuvel waarop ze bereid zijn te sterven. Hoewel deze belangrijk kunnen zijn, zijn ze niet de meest belangrijk. Wat essentieel is, is dat we de liefde vinden die we aanvankelijk hadden, die brandende ijver die de Heer zocht, die dorstte om Zijn Woord te lezen, die ernaar verlangde Hem aan te raken in de Eucharistie, die eens zijn stem verhief in liederen van aanbidding en lof. En als je het gevoel hebt dat je die ontmoeting met Liefde nooit hebt gehad, dat niemand je heeft verteld dat Jezus dit ook verlangt… dan is vandaag een even goede dag om te bidden dat dit Goddelijke Vuur in je ziel wordt gestookt. Ja, bid nu met mij,

Kom Heilige Geest! Kom en vul mijn hart. Ontsteek in mij het vuur van uw liefde. Zet me in vuur en vlam! Verbrand de illusies in mijn geest en de gehechtheid in mijn hart die me van God afhouden. Kom dit uur naar uw arme dienaar en verhef mij tot het Hart van mijn Vader. Leg mij in zijn liefdevolle armen, zodat ik zijn oneindige goedheid mag kennen. Bevestig mijn oude zelf aan het kruis met dezelfde nagels van Christus, opdat ik net zo met Hem verenigd kan zijn in de dood, de dood met mezelf, als ik ben in het leven - door voor Hem te leven. Kom nu, Heilige Geest, kom door middel van de krachtige tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria, de Grote Kandelaar van de Vlam van Liefde. 

Oh, lieve broer en zus, waarom schrijven we verder? Er zijn talloze boeken geschreven over het innerlijke leven, het leven van de ziel en deze reis naar eenheid met het goddelijke. Dus laat me niet herhalen wat betere geesten al hebben gezegd. Het is eerder de dag om wakker te worden verlangenOm mee naar Jezus te komen verlangen. Om tegen hem te zeggen: 

O Heer, u ziet mijn armoede. Ik ben als een sintel die in as is veranderd - de vlam van liefde die wordt uitgedoofd door de zorgen, zorgen en angsten van deze wereld. O Heer, ik heb afgoden achtervolgd, lege schatten gezocht, de goederen van uw Barmhartige Hart geruild voor de tijdelijke en vervagende genoegens van deze voorbijgaande wereld. Jezus, breng me terug. Jezus, blijf niet langer aan de buitenkant van de deur van mijn hart kloppen, wachten. Wacht niet langer! Ik kan niets anders doen dan, met de sleutel van het verlangen, de deur van mijn hart weer voor U openen. Heer, ik heb u niets anders te geven dan verlangen. Ga alsjeblieft mijn hart binnen, richt je huis op en laat ons weer één Vlam worden. 

Geef je verleden aan Jezus, en laat het in het verleden blijven. Bekentenis is het meest gezegende hokje op aarde. Laat vandaag de Geest van Liefde de vonk van een Nieuwe Dag worden. De winden van Satan staan ​​op het punt om over deze planeet te razen en proberen de laatste sporen van geloof en vertrouwen in God uit te blazen. Laat het niet zo zijn met jou, Our Lady's Little Rabble​ Ze rekent op je, smekend door tranen van liefde. Want jullie zullen de eerste dragers van de Vlam van Liefde worden in een wereld die zo door de zonde zal worden verwond dat, ware het niet voor jullie levende geloof, iedereen zou wanhopen. Een overblijfsel ... een overblijfsel ... dit is alles wat God nodig heeft om de wereld weer in vuur en vlam te zetten. En Onze Lieve Vrouw wil dat het begint, vooral met haar geliefde zonen, de priesters:

Wanneer zal het gebeuren, deze vurige stortvloed van pure liefde waarmee je de hele wereld in vuur en vlam zet en die zal komen, zo zacht maar zo krachtig, dat alle naties ... zullen worden opgenomen in de vlammen en zich zullen bekeren? ... Wanneer je blaast je Geest in hen, ze worden hersteld en het oppervlak van de aarde wordt vernieuwd. Zend deze allesverslindende Geest naar de aarde om priesters te scheppen die met hetzelfde vuur branden en wiens bediening het aangezicht van de aarde zal vernieuwen en uw Kerk zal hervormen. -Van God Alone: ​​The Collected Writings of St. Louis Marie de Montfort; April 2014, magnificat, P. 331

Maar wij allemaal, jullie allemaal die dit lezen, zijn uitgenodigd voor wat Jezus noemt: "Mijn speciale strijdmacht. " [1]cf. Our Lady's Little RabbleWe zijn geroepen om deze storm het hoofd te bieden - niet met woede, sarcasme en slimme argumenten - maar met geloof, hoop en liefde en de kracht van de Heilige Geest. Maar we kunnen niet vechten met wat we niet hebben. Daarom is dit het uur om de Here God te smeken om uw hart in brand te steken met de Vlam van liefde, met de Gave van leven in de goddelijke wil, zodat het een laaiend wildvuur tot aan de uiteinden van de aarde zou worden.

Het zal het Grote Lichtwonder zijn dat Satan verblindt… De stortvloed van zegeningen die de wereld op het punt staan ​​te schokken, moet beginnen met het kleine aantal van de meest nederige zielen. -Onze Lieve Vrouw aan Elizabethwww.theflameoflove.org

Moge [Maria] onze gebeden blijven versterken met haar stemrecht, dat te midden van alle stress en moeilijkheden van de natiën, die goddelijke wonderen gelukkig nieuw leven ingeblazen mogen worden door de Heilige Geest, die werden voorzegd in de woorden van David: ' Zend Uw Geest uit, en zij zullen worden geschapen, en U zult het oppervlak van de aarde vernieuwen '(Ps. Ciii., 30)​ —POPE LEO XIII, Divinum Illud Munus, N. 14

Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, vraag de heilige Jozef u op te halen uit het stof van ontmoediging; vraag Onze Lieve Vrouw vandaag om de tranen voor morgen weg te vegen; en nodig Jezus uit om vanaf dit moment de Heer van je leven te zijn. Heb van uw kant Hem lief met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw kracht. En begin uw naaste lief te hebben - houd hem echt lief - zoals u zelf zou doen. Hoewel dit voor mensen onmogelijk is, is niets onmogelijk voor God. Dus,

We smeken nederig de Heilige Geest, de Paraclete, dat Hij 'genadig de kerk de gaven van eenheid en vrede zal schenken', en het aangezicht van de aarde mag vernieuwen door een nieuwe uitstorting van zijn naastenliefde voor het heil van allen.​ —POPE BENEDICT XV, 3 mei 1920, Pacem Dei Munus Pulcherrimum

Vernieuw uw wonderen in deze onze tijd, zoals bij een nieuw Pinksteren​ Sta aan Uw Kerk toe dat, door eensgezind te zijn en standvastig in gebed met Maria, de Moeder van Jezus, en in navolging van de gezegende Petrus, het bewind van onze Goddelijke Heiland, het bewind van waarheid en gerechtigheid, het bewind van liefde en vrede. Amen. —POPE ST. JOHN XXIII bij de opening van het Tweede Vaticaans Concilie  

... zo groot zijn de behoeften en de gevaren van de huidige tijd, zo uitgestrekt waar de horizon van de mensheid naartoe wordt getrokken wereldcoëxistentie en machteloos om dit te bereiken, dat er geen redding voor is behalve in a nieuwe uitstorting van de gave van God. Laat Hem dan komen, de Scheppende Geest, om het aangezicht van de aarde te vernieuwen! —POPE PAULUS VI, Gaudete in Domino, 9 mei 1975
www.vatican.va

... de dreiging van het oordeel betreft ook ons, de Kerk in Europa, Europa en het Westen in het algemeen ... de Heer roept ook de woorden tot onze oren die hij in het boek Openbaring tot de Kerk van Efeze richt: geen berouw hebben, ik zal naar je toe komen en je kandelaar van zijn plaats halen. " Het licht kan ook van ons worden weggenomen en we doen er goed aan deze waarschuwing met de volle ernst in ons hart te laten klinken, terwijl we tot de Heer roepen: 'Help ons ons te bekeren! Geef ons allemaal de genade van ware vernieuwing! Laat uw licht in ons midden niet uitblazen! Versterk ons ​​geloof, onze hoop en onze liefde, zodat we goede vruchten kunnen dragen! " —BENEDICTUS XVI, Homilie openenSynode van bisschoppen, 2 oktober 2005, Rome.

 

GERELATEERDE LEZING

Spiraalvormig naar het oog

De laatste genade

Van verlangen

Een meditatie voor mensen die worstelen met verdriet: De genezende weg

Eerste verloren liefde

God eerst

 

 

Uw financiële steun en gebeden zijn waarom
u leest dit vandaag.
 Zegen u en dank u. 

Om met Mark mee te reizen De Nu Word,
klik op onderstaande banner om abonneren.
Uw e-mail wordt met niemand gedeeld.

 
Mijn geschriften worden vertaald in Frans​ (Merci Philippe B.!)
Voor meer informatie over de français, cliquez sur le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

voetnoten

Geplaatst in HOME, MARY, SPIRITUALITEIT.