Over het herstellen van onze waardigheid

 

Het leven is altijd goed.
Dit is een instinctieve waarneming en een feit van ervaring,
en de mens is geroepen om de diepgaande reden te begrijpen waarom dit zo is.
Waarom is het leven goed?
—POPE ST. JOHANNES PAULUS II,
Evangelium Vitae, 34

 

WAT Er gebeurt iets met de geest van mensen als hun cultuur – a cultuur van de dood – hen informeert dat menselijk leven niet alleen wegwerpbaar is, maar blijkbaar een existentieel kwaad voor de planeet is? Wat gebeurt er met de psyche van kinderen en jongvolwassenen die herhaaldelijk te horen krijgen dat ze slechts een willekeurig bijproduct van de evolutie zijn, dat hun bestaan ​​de aarde ‘overbevolkt’, dat hun ‘koolstofvoetafdruk’ de planeet ruïneert? Wat gebeurt er met senioren en zieken als hen wordt verteld dat hun gezondheidsproblemen het “systeem” te veel kosten? Wat gebeurt er met jongeren die worden aangemoedigd hun biologische geslacht te verwerpen? Wat gebeurt er met iemands zelfbeeld als zijn waarde niet wordt bepaald door zijn inherente waardigheid, maar door zijn productiviteit? 

Als het waar is wat paus Johannes Paulus II zei, dan leven we in het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring (zie De weeën: ontvolking?) – dan geloof ik dat St. Paul de antwoorden op wat er gebeurt met mensen die zo ontmenselijkt zijn:

Begrijp dit: er zullen angstaanjagende tijden zijn in de laatste dagen. Mensen zullen egocentrisch zijn en geldzuchtig, trots, hooghartig, beledigend, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onreligieus, ongevoelig, onverzoenlijk, lasterlijk, losbandig, wreed, hatend wat goed is, verraders, roekeloos, verwaand, liefhebbers van plezier in plaats van God lief te hebben, omdat zij een voorwendsel van religie maken, maar de kracht ervan ontkennen. (2 Tim. 3: 1-5)

Mensen lijken mij tegenwoordig zo verdrietig. Zo weinigen dragen zichzelf met een ‘vonk’. Het is alsof het licht van God in vele zielen is uitgegaan (zie De smeulende kaars).

… In uitgestrekte delen van de wereld dreigt het geloof uit te sterven als een vlam die geen brandstof meer heeft. – Brief van Zijne Heiligheid PAUS BENEDICTUS XVI aan alle bisschoppen van de wereld, 12 maart 2009

En dit hoeft geen verrassing te zijn, want naarmate de cultuur van de dood haar devaluerende boodschap naar de uiteinden van de aarde verspreidt, neemt ook het gevoel van eigenwaarde en doel van mensen af.

…door de toename van het kwaad zal de liefde van velen verkoelen. (Mat 24:12)

Het is echter juist in deze duisternis dat wij, volgelingen van Jezus, geroepen zijn om te stralen als sterren… [1]Phil 2: 14-16

 

Het herstellen van onze waardigheid

Na het opmaken van een verontrustend profetisch beeld van het uiteindelijke traject van de ‘cultuur van de dood’ gaf paus Johannes Paulus II ook een tegengif. Hij begint met het stellen van de vraag: waarom is het leven goed?

Deze vraag komt overal in de Bijbel voor en krijgt vanaf de allereerste bladzijden een krachtig en verbazingwekkend antwoord. Het leven dat God de mens schenkt, verschilt nogal van het leven van alle andere levende wezens, aangezien de mens, ook al is hij gevormd uit het stof van de aarde, (vgl. Gen 2:7, 3:19; Job 34:15; Ps 103:14; 104:29), is een manifestatie van God in de wereld, een teken van zijn aanwezigheid, een spoor van zijn glorie (vgl. Gen 1:26-27; Ps 8:6). Dit is wat de heilige Irenaeus van Lyon wilde benadrukken in zijn beroemde definitie: “De mens, de levende mens, is de glorie van God”. —POPE ST. JOHANNES PAULUS II, Evangelium Vitae, n. 34

Laat deze woorden tot in de kern van je wezen doordringen. Je bent geen ‘gelijke’ met slakken en apen; je bent geen bijproduct van de evolutie; jij bent geen vloek op aarde... jij bent het meesterplan en het hoogtepunt van Gods schepping, “het hoogtepunt van Gods creatieve activiteit, als de kroon”, zei wijlen Sint.[2]Evangelium Vitae, n. 34 Kijk omhoog, lieve ziel, kijk in de spiegel en zie de waarheid dat wat God geschapen heeft “zeer goed” is (Genesis 1:31).

Zeker, zonde heeft heeft ons allemaal tot op zekere hoogte misvormd. Ouderdom, rimpels en grijs haar herinneren ons er slechts aan dat ‘de laatste vijand die vernietigd moet worden de dood is’.[3]1 Cor 15: 26 Maar onze inherente waarde en waardigheid verouderen nooit! Bovendien hebben sommigen misschien defecte genen geërfd of zijn ze in de baarmoeder vergiftigd door krachten van buitenaf, of zijn ze verminkt door een ongeluk. Zelfs de “zeven hoofdzonden” die we hebben bedreven (bijvoorbeeld lust, gulzigheid, luiheid, enz.) hebben ons lichaam misvormd. 

Maar geschapen worden naar het “beeld van God” gaat veel verder dan onze tempels:

De bijbelschrijver ziet als onderdeel van dit beeld niet alleen de heerschappij van de mens over de wereld, maar ook die geestelijke vermogens die typisch menselijk zijn, zoals de rede, het onderscheid tussen goed en kwaad, en de vrije wil: “Hij vervulde ze met kennis en begrip, en liet hen goed en kwaad zien” (Sir 17:7). Het vermogen om waarheid en vrijheid te bereiken zijn menselijke voorrechten, aangezien de mens geschapen is naar het beeld van zijn Schepper, God die waar en rechtvaardig is. (vgl. Dt 32:4). Onder alle zichtbare schepselen is alleen de mens “in staat zijn Schepper te kennen en lief te hebben”. -Evangelium Vitae, 34

 

Opnieuw geliefd zijn

Als de liefde van velen in de wereld is verkoeld, is het de rol van christenen om die warmte in onze gemeenschappen te herstellen. De rampzalige en immorele lockdowns van COVID-19 veroorzaakte systemische schade aan menselijke relaties. Velen zijn nog niet hersteld en leven in angst; De verdeeldheid is alleen maar vergroot door sociale media en bittere online-uitwisselingen die tot op de dag van vandaag gezinnen hebben opgeblazen.

Broeders en zusters, Jezus kijkt naar u en mij om deze breuken te helen, om een vlam van liefde te midden van de kolen van onze cultuur. Erken de aanwezigheid van iemand anders, begroet hem met een glimlach, kijk hem in de ogen, 'luister de ziel van iemand anders tot bestaan', zoals Dienaar van God Catherine Doherty het uitdrukte. De allereerste stap bij het verkondigen van het Evangelie is dezelfde die Jezus zette: Hij was eenvoudig presenteren aan degenen om Hem heen (zo'n dertig jaar lang) voordat Hij met de verkondiging van het Evangelie begon. 

In deze cultuur van de dood, die ons tot vreemdelingen en zelfs vijanden heeft gemaakt, kunnen we in de verleiding komen om zelf verbitterd te worden. We moeten de verleiding tot cynisme weerstaan ​​en het pad van liefde en vergeving kiezen. En dit is geen gewone ‘weg’. Het is een goddelijke vonk dat het potentieel heeft om een ​​andere ziel in vuur en vlam te zetten.

Een vreemdeling is niet langer een vreemdeling voor degene die een naaste moet worden van iemand in nood, tot het punt dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven op zich neemt, zoals de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zo duidelijk laat zien (vgl. Lc 10: 25-37). Zelfs een vijand houdt op een vijand te zijn voor de persoon die verplicht is hem lief te hebben (vgl. Mt 5:38-48; Lc 6:27-35), om hem ‘goed te doen’ (vgl. Lc 6:27, 33, 35) en om snel en zonder enige verwachting van terugbetaling op zijn onmiddellijke behoeften te reageren (vgl. Luc. 6:34-35). Het toppunt van deze liefde is bidden voor de vijand. Door dit te doen bereiken we harmonie met de voorzienige liefde van God: “Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor degenen die jullie vervolgen, zodat jullie kinderen mogen zijn van jullie Vader die in de hemel is; want hij laat zijn zon opgaan over de kwaden en de goeden en laat het regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen” (Mt 5:44-45; vgl. Lc 6:28, 35). —Evangelium Vitae, n. 34

We moeten onszelf ertoe aanzetten om onze persoonlijke angst voor afwijzing en vervolging te overwinnen, angsten die vaak voortkomen uit onze eigen verwonding (die misschien nog steeds genezing nodig heeft – zie Helende retraite.)

Wat ons echter moed zou moeten geven, is dat te erkennen, of ze dat nu toegeven of niet elk De mens verlangt ernaar God op een persoonlijke manier te ontmoeten… om Zijn adem op hem of haar te voelen, zoals Adam dat voor het eerst voelde in de Hof.

De HEER God vormde de mens uit het stof van de grond en blies de levensadem in zijn neusgaten, en de mens werd een levend wezen. (Gn 2:7)

De goddelijke oorsprong van deze levensgeest verklaart de eeuwige ontevredenheid die de mens gedurende zijn dagen op aarde voelt. Omdat hij door God is gemaakt en een onuitwisbare afdruk van God in zich draagt, wordt de mens van nature tot God aangetrokken. Wanneer hij acht slaat op de diepste verlangens van het hart, moet ieder mens zich de woorden van waarheid eigen maken, uitgedrukt door Sint-Augustinus: “U heeft ons voor Uzelf gemaakt, o Heer, en ons hart is onrustig totdat het in U rust.” -Evangelium Vitae, n. 35

Wees die adem, kind van God. Wees de warmte van een simpele glimlach, een omhelzing, een daad van vriendelijkheid en vrijgevigheid, inclusief de daad van vergiffenis. Laten we vandaag anderen in de ogen kijken en hen de waardigheid laten voelen die zij bezitten, omdat ze eenvoudigweg naar het beeld van God zijn geschapen. Deze realiteit zou een revolutie teweeg moeten brengen in onze gesprekken, onze reacties, onze reacties op de ander. Dit is echt de contrarevolutie dat onze wereld het zo dringend nodig heeft om haar opnieuw te transformeren in een plaats van waarheid, schoonheid en goedheid – in een ‘levenscultuur’.

Gesterkt door de Geest, en voortbouwend op de rijke visie van het geloof, wordt een nieuwe generatie christenen geroepen om te helpen bouwen aan een wereld waarin Gods geschenk van leven wordt verwelkomd, gerespecteerd en gekoesterd ... Een nieuw tijdperk waarin hoop ons bevrijdt van de oppervlakkigheid, apathie en zelfingenomenheid die onze ziel doden en onze relaties vergiftigen. Beste jonge vrienden, de Heer vraagt ​​dat je dat ook bent Profeten van dit nieuwe tijdperk ... —POPE BENEDICT XVI, Homily, Wereldjongerendag, Sydney, Australië, 20 juli 2008

Laten wij die profeten zijn!

 

 

Dankbaar voor uw vrijgevigheid
om mij te helpen dit werk voort te zetten
in 2024 ...

 

Met Nihil Obstat

 

Om met Mark mee te reizen De Nu Word,
klik op onderstaande banner om abonneren.
Uw e-mail wordt met niemand gedeeld.

Nu op Telegram. Klik:

Volg Mark en de dagelijkse "tekenen des tijds" op MeWe:


Volg Mark's geschriften hier:

Luister naar het volgende:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

voetnoten

voetnoten
1 Phil 2: 14-16
2 Evangelium Vitae, n. 34
3 1 Cor 15: 26
Geplaatst in HOME, VERlamd door angst, DE GEWELDIGE PROEVEN.