De weeën: ontvolking?

 

DAAR is een mysterieuze passage in het evangelie van Johannes waarin Jezus uitlegt dat sommige dingen te moeilijk zijn om nog aan de apostelen te worden geopenbaard.

Ik heb je nog veel dingen te zeggen, maar je kunt ze nu niet verdragen. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij je naar de hele waarheid leiden. Hij zal je de dingen bekendmaken die komen gaan. (John 16: 12-13)

Met het overlijden van de laatste apostel weten we dat de publieke openbaring van Jezus ophield. En toch gaat de Geest door met het openbaren en ontvouwen van niet alleen de diepten van de “deposito van geloof', maar ook profetisch tot de Kerk spreken.[1]“…er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten vóór de glorieuze manifestatie van onze Heer Jezus Christus. Maar ook al is de Openbaring al voltooid, ze is nog niet volledig expliciet gemaakt; het is de taak van het christelijk geloof om in de loop van de eeuwen geleidelijk zijn volledige betekenis te begrijpen.” —Catechismus van de katholieke kerk, N. 67

Op dit punt moet in gedachten worden gehouden dat profetie in bijbelse zin niet bedoeld is om de toekomst te voorspellen, maar om de wil van God voor het heden uit te leggen, en daarom het juiste pad voor de toekomst te tonen. —Kardinaal Ratzinger (PAUS BENEDICT XVI), "Boodschap van Fatima", Theologisch commentaar, www.vatican.va

Maar het is wanneer we nadenken over Gods wil voor het heden – en hoe de mensheid daarvan is afgeweken – dat ons een venster naar de toekomst wordt gegeven.

De profeet is iemand die de waarheid vertelt op basis van zijn contact met God; de waarheid voor vandaag, die uiteraard ook licht werpt op de toekomst. —Kardinaal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Christelijke profetie, de postbijbelse traditie, Niels Christian Hvidt, voorwoord, p. vii))

 

De opkomst van chaos

Het is precies in deze context dat de heilige Johannes Paulus II in zijn encycliek uit 1995 zeer krachtig en profetisch tot de Kerk sprak Evangelium Vitae - “Het Evangelie van het leven.”

De seculiere messianisten van onze tijd brengen de wereld steeds dichter bij de rand van complete chaos. In feite riep Antonio Guterres, hoofdsecretaris-generaal van de VN, zojuist uit:

Onze wereld betreedt een tijdperk van chaos … een gevaarlijke en onvoorspelbare vrijpartij met totale straffeloosheid. —7 februari 2024;Al Jezeera

Zijn woorden werden niet gemist door degenen onder ons die begrijpen dat de modus operandi van de vrijmetselaarsgeheime genootschappen is Bestel ab chaos – “orde in de chaos.” Tegenwoordig hanteren de mondiale elites een meer zuivere term: de ‘Great Reset’ of ‘Build Back Better’. Maar dit vereist dat je eerst vernietigt wat er is:

...namelijk de totale omverwerping van die hele religieuze en politieke wereldorde die de christelijke leer heeft voortgebracht, en de vervanging van een nieuwe stand van zaken in overeenstemming met hun ideeën, waarvan de fundamenten en wetten zullen worden ontleend aan louter naturalisme . —PAUS LEO XIII, humaan geslacht, Encycliek over de vrijmetselarij, nr. 10, 20 april 1884

Sterker nog, zoals hierin opgemerkt video-, is het woord reset, zoals weergegeven in de propagandavideo’s van het World Economic Forum met een dubbele punt – RE:SET – een combinatie van de god Re en Set, goden van ‘orde’ en ‘chaos’.

Hoe kunnen we anders de plotselinge “migratiecrisis” begrijpen, waarbij wereldleiders (in het bijzonder de president van de Verenigde Staten) hebben geweigerd hun grenzen te beschermen en daardoor massale migratie uitlokken, die een snelle destabilisatie van hun naties teweegbrengt?[2]cf. De crisis van de vluchtelingencrisis Hoe kan men anders de poging tot mondiaal verklaren afschaffing van fossiele brandstoffen door westerse leiders, dus destabiliserende elektriciteitsnetten en oprijden inflatie?[3]Dr. John Clauser: “Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Misplaatste klimaatwetenschap is uitgezaaid tot een enorme shock-journalistieke pseudowetenschap. Op haar beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere, niet-gerelateerde kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door soortgelijke misleide marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. Naar mijn mening bestaat er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem bij het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en de daarmee samenhangende energiecrisis. Dit laatste wordt onnodig verergerd door wat naar mijn mening onjuiste klimaatwetenschap is.” —5 mei 2023;C02 coalitie Hoe verklaar je anders onzinnig”emissielimieten' dat de nationale economieën zal vernietigen? Hoe kun je anders de agressie verklaren? richting boeren over de hele wereld die de mondiale voedselvoorziening bedreigt?[4]“Degenen die het voedsel controleren, controleren de mensen. De communisten wisten dit beter dan wie dan ook. Het eerste wat Stalin deed was achter de boeren aangaan. En de globalisten van vandaag kopiëren en plakken die strategie alleen maar, maar deze keer gebruiken ze mooie/deugdzame woorden om hun ware bedoelingen te verbergen. Vorig jaar besloot de Nederlandse regering dat in 30 2030% van alle veestapel moet worden gekapt om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. En toen besloot de regering dat dit zou betekenen dat er de komende jaren minstens 3000 boerderijen moesten worden gesloten. Als boeren weigeren hun land nu ‘vrijwillig’ aan de staat te verkopen, lopen ze het risico later te worden onteigend.” —Eva Vlaardingerbroek, advocaat en belangenbehartiger voor Nederlandse boeren, 21 september 2023, “De mondiale oorlog tegen de landbouw” Hoe verklaar je anders de mysterieuze branden die de afgelopen jaren ruim honderd voedsel- en verwerkingsfabrieken hebben vernietigd, terwijl de globalisten aandrongen insecten als voedselbron? Hoe kan men anders de opzet verklaren knutselen met virussen met gelijktijdige voorbereidingen voor a nieuwe “pandemie”? Hoe kun je anders de snelle transitie naar automatisering verklaren? robots die dreigen te verdwijnen honderden miljoenen banen rond de wereld? Hoe kun je anders de drang verklaren om “herwilderen“grote delen van het platteland, waardoor mensen gedwongen worden om “smart cities“? Hoe kun je anders de onophoudelijke flirt met nucleaire oorlog?

Geen van deze is logisch – tot je ziet het door de lens van Messiaanse plannen en dromen… van ontvolking.

 

De cultuur van de dood

… We moeten de verontrustende scenario's die onze toekomst bedreigen, of de krachtige nieuwe instrumenten waarover de "cultuur van de dood" beschikt niet onderschatten. —PAUS BENEDICTUS XVI, Caritas in Veritate, n. 75

Ontvolking is een woord dat velen beangstigt. Ik geloof echter dat Jezus ons vanaf het begin waarschuwde begin dat dit het uiteindelijke doel van de tegenstander was - en degenen die in zijn voetsporen treden.

Je behoort je vader de duivel toe en je voert gewillig de verlangens van je vader uit. Hij was vanaf het begin een moordenaar en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem zit. Wanneer hij een leugen vertelt, spreekt hij in karakter, omdat hij een leugenaar is en de vader van leugens. (John 8: 44)

Door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld: en zij volgen hem die aan zijn kant staan. (Wis 2:24-25; Douay-Reims)

Wat paus Johannes Paulus II het meest verontrustte, was niet alleen de verschijning van slechte mensen die hun ras van ongewenste dingen wilden zuiveren, maar van de manifestatie van een hele ‘cultuur van de dood’.

…we worden geconfronteerd met een nog grotere realiteit, die beschreven kan worden als een ware structuur van zonde. -Evangelium Vitae, n. 12

Hier krijgen de woorden van St. Paulus een apocalyptische implicatie voor hele naties: “Vergis je niet: God laat niet met zich spotten, want een mens zal alleen oogsten wat hij zaait.”[5]Galaten 6: 7 Hoeveel te meer nog als hele naties abortus, euthanasie en steeds ‘nieuwe instrumenten waarover de cultuur van de dood tot haar beschikking heeft’ zaaien. Hier staan ​​we op een ondenkbare drempel nu de wereldleiders, in bizarre en roekeloze synchroniciteit, de deur wijd hebben geopend naar experimenteren op hele bevolkingsgroepen.

Brian Rose, presentator van LondonReal TV, ondervroeg Dr. Sherri Tenpenny, een voorlichter op het gebied van vaccinatie,[6]oprichter van Tenpenny Integrative Medical Center en Cursussen4Master over de mogelijke motieven achter de vaccinindustrie in het licht van de doden en gewonden veroorzaakt door de recente ontwikkelingen gentherapieën geïnjecteerd in het grotere publiek.

rose: Bill Gates en Fauci en zelfs de farmaceutische industrie willen toch niet zoveel doden aan hun handen, ik bedoel, ze zouden niet willen dat dat gebeurt of ...

tien cent: Ze zijn niet aansprakelijk.

rose: Maar toch bedoel ik nog dat willen ze natuurlijk niet, toch? Weten ze gewoon niet beter?

tien cent: Ze kunnen de literatuur net zo lezen als ik, Brian.

rose: Zijn het gewoon slechte, vreselijke mensen? Zoals, ik probeer gewoon hun motivaties te begrijpen ...

tien cent: Welnu, een van de dingen waar we eigenlijk niet over proberen te praten in de vaccinwereld is de eugenetica-beweging…. —LondonReal.tv, 15 mei 2020; vrijheidsplatform.tv

Zoals Johannes Paulus II waarschuwde:

…mettertijd zijn de bedreigingen tegen het leven niet zwakker geworden. Ze nemen enorme proporties aan. Het zijn niet alleen bedreigingen die van buitenaf komen, van natuurkrachten of van de Kaïns die de Abels doden; Nee ze zijn wetenschappelijk en systematisch geprogrammeerde bedreigingen. -Evangelium Vitae, n. 17

Hij voegt eraan toe dat “valse profeten en valse leraren het grootste succes hebben gehad.” Hier omvat de term ‘valse profeet’ degenen in de publieke arena, in het bijzonder die seculiere messianisten die er een goddeloze utopische visie op de toekomst op nahouden.

Wanneer mensen denken dat ze het geheim bezitten van een volmaakte sociale organisatie die het kwaad onmogelijk maakt, denken ze ook dat ze alle middelen kunnen gebruiken, inclusief geweld en bedrog, om die organisatie tot stand te brengen. De politiek wordt dan een "seculiere religie" die opereert onder de illusie een paradijs in deze wereld te creëren. —POPE ST. JOHANNES PAULUS II, Centesimus Annus, N. 25

Deze valse profeten omvatten degenen in de “gezondheidszorg”-industrie…

Een unieke verantwoordelijkheid ligt bij het personeel in de gezondheidszorg: artsen, apothekers, verpleegsters, aalmoezeniers, religieuze mannen en vrouwen, bestuurders en vrijwilligers. Hun beroep vereist dat ze voogden en dienaren van het menselijk leven zijn. In de huidige culturele en sociale context, waarin wetenschap en de praktijk van de geneeskunde hun inherente ethische dimensie uit het oog dreigen te verliezen, kunnen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg soms sterk in de verleiding komen om manipulatoren van het leven te worden, of zelfs agenten van de dood. -Evangelium Vitae, n. 89

…en vooral degenen die hun producten produceren farmakeia of medicijnen:

Er wordt zeer weinig gewerkt aan immunologische methoden, methoden zoals vaccins, om de vruchtbaarheid te verminderen, en er is nog veel meer onderzoek nodig om hier een oplossing te vinden. – De Rockefeller Foundation, “The Presidents Five-Year Review, Annual Report 1968”, p. 52; bekijk pdf hier

Daarom concludeert Johannes Paulus II:

… we worden in feite geconfronteerd met een objectieve “samenzwering tegen het leven”, waarbij zelfs internationale instellingen betrokken zijn, die zich bezighouden met het aanmoedigen en uitvoeren van daadwerkelijke campagnes om anticonceptie, sterilisatie en abortus algemeen beschikbaar te maken. Het kan ook niet worden ontkend dat de massamedia vaak betrokken zijn bij deze samenzwering… -Evangelium Vitae, n. 17

Er is nog een andere verklaring voor de snelle verspreiding van de communistische ideeën die nu in elke natie sijpelen, groot en klein, geavanceerd en achterlijk, zodat geen enkel hoekje van de aarde daarvan vrij is. Deze verklaring is te vinden in een propaganda die zo echt duivels is dat de wereld misschien nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Het wordt geleid vanuit één gemeenschappelijk centrum. -POPE PIUS XI, Divini Redemptoris: On atheïstisch communisme, N. 17

 
De weeën: een samenzwering van ontvolking?

Dit alles roept de vraag op: waren de weeën waarover Jezus sprak in Mattheüs 24 en Lukas 21 een verhulde beschrijving van deze mondiale ‘samenzwering tegen het leven’ – een agenda van ontvolking? Als dat zo is, lijkt het mij dat twaalf eenvoudige discipelen die aan de Zee van Galilea woonden, zo’n woord niet zouden kunnen verdragen, laat staan ​​begrijpen hoe het überhaupt mogelijk zou kunnen zijn. Nou ja, 2000 jaar geleden was dit niet mogelijk. Maar vandaag is het niet alleen mogelijk, maar bezig (bijvoorbeeld een Canadees studies heeft dat gevonden 17 miljoen zijn tot nu toe rechtstreeks aan de prik gestorven). Toen Jezus oorlogen, hongersnood (Mt 24:7), pest (Lk 21:11) en de opkomst van ‘valse profeten’ (Mt 24:11) beschreef, lijkt het erop dat Hij sprak over Door de mens gemaakt kastijdingen gedreven door gevaarlijke messianisten – opzettelijke oorlogen, hongersnoden en plagen.

Ze zullen ongekende verschrikkingen ontketenen: hongersnoden, plagen, oorlogen en uiteindelijk goddelijke gerechtigheid. In het begin zullen ze dwang gebruiken om de bevolking verder terug te dringen, en als dat niet lukt, zullen ze geweld gebruiken. —Michael D. O'Brien, Globalisering en de nieuwe wereldorde, 17 maart 2009

Deze weeën worden opnieuw weerspiegeld in Openbaring Hoofdstuk 6 en de ‘zegels’ die Johannes voor ogen had – wat de Heer mij jaren geleden beschreef als de ‘Grote storm. '

Ontvolking komt dan naar voren als een van de belangrijkste strategieën van de draak in de “laatste confrontatie” van onze tijd, naast de onderdrukking van Christus' Kerk en missie. En wijlen paus aarzelde niet om die parallel te trekken:

...de draak stond voor de vrouw die op het punt stond een kind te baren, zodat hij haar kind zou kunnen verslinden toen zij het ter wereld bracht... (Op 12: 4)

….in zekere zin is dat kind ook een figuur van ieder mens, ieder kind, vooral iedere hulpeloze baby wiens leven bedreigd wordt, omdat – zoals het Concilie ons in herinnering brengt – “door zijn incarnatie de Zoon van God zich op de een of andere manier heeft verenigd met iedereen…" -Evangelium Vitae, n. 17

Deze strijd loopt parallel met het apocalyptische gevecht dat wordt beschreven in [Rev 11:19-12:1-6]. De dood vecht tegen het leven: een 'cultuur van de dood' probeert zich op te dringen aan ons verlangen om te leven en ten volle te leven. Er zijn mensen die het licht des levens afwijzen en de voorkeur geven aan „de vruchteloze werken der duisternis”. Hun oogst is onrecht, discriminatie, uitbuiting, bedrog, geweld. In elk tijdperk is een maatstaf voor hun schijnbare succes de dood van de onschuldigen. In onze eigen eeuw heeft de ‘cultuur van de dood’, zoals op geen enkel ander moment in de geschiedenis, een sociale en institutionele vorm van legaliteit aangenomen om de meest verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid te rechtvaardigen: genocide, ‘eindoplossingen’, ‘etnische zuiveringen’ en de massale “het nemen van levens van mensen zelfs voordat ze worden geboren, of voordat ze het natuurlijke punt van de dood bereiken”…. Vandaag is die strijd steeds directer geworden. – tekst van de opmerkingen van paus Johannes Paulus II tijdens de zondagsmis in Cherry Creek State Park, Denver Colorado, Wereldjongerendag, 1993, 15 augustus 1993, Hoogfeest van de Hemelvaart; ewtn.com

Op dit punt, mijn geliefde broeders en zusters, zouden we in de verleiding kunnen komen om te wanhopen over de verontrustende dimensies van deze confrontatie. Maar paus Johannes Paulus II besluit zijn encycliek door ons eraan te herinneren dat God op dit uur inderdaad dicht bij Zijn Bruid zal zijn.

De aankondiging van de engel aan Maria wordt omlijst door deze geruststellende woorden: “Wees niet bang, Maria” en “bij God zal niets onmogelijk zijn” (Lukas 1:30, 37). Het hele leven van de Maagdelijke Moeder is in feite doordrongen van de zekerheid dat God haar nabij is en dat Hij haar begeleidt met zijn voorzienige zorg. Hetzelfde geldt voor de Kerk, die in de woestijn “een door God bereide plaats” vindt (Openb. 12), de plaats van beproeving maar ook van de manifestatie van Gods liefde voor zijn volk (vgl. Hos 6). . -Evangelium Vitae, n. 150

Hij zegt tenslotte dat dat zo is Jezus die de “zegels” opent (vgl. Openb. 5-1). Daarom verzekerde Johannes Paulus II ons dat deze laatste confrontatie “binnen de plannen van de goddelijke Voorzienigheid ligt; het is een beproeving die de hele Kerk, en de Poolse Kerk in het bijzonder, moet aangaan. Het is niet alleen een beproeving van onze natie en de Kerk, maar in zekere zin een test van 10 jaar cultuur en christelijke beschaving, met alle gevolgen van dien voor de menselijke waardigheid, individuele rechten, mensenrechten en de rechten van naties.”[7]Kardinaal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), op het Eucharistisch Congres, Philadelphia, PA voor de tweehonderdste viering van de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring, 13 augustus 1976; vgl. Katholiek online

Na zuivering door beproeving en lijden, staat het aanbreken van een nieuw tijdperk op het punt. —POPE ST. JOHN PAUL II, Algemene audiëntie, 10 september 2003

[Johannes Paulus II] koestert inderdaad een grote verwachting dat het millennium van verdeeldheid zal worden gevolgd door een millennium van eenwording ... dat alle catastrofes van onze eeuw, al zijn tranen, zoals de paus zegt, aan het einde zullen worden ingehaald en veranderde in een nieuw begin.  —Kardinaal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Zout van de aarde, Een interview met Peter Seewald, p. 237

 

 

 

Steun Marks volletijdbediening:

 

Met Nihil Obstat

 

Om met Mark mee te reizen De Nu Word,
klik op onderstaande banner om abonneren.
Uw e-mail wordt met niemand gedeeld.

Nu op Telegram. Klik:

Volg Mark en de dagelijkse "tekenen des tijds" op MeWe:


Volg Mark's geschriften hier:

Luister naar het volgende:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

voetnoten

voetnoten
1 “…er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten vóór de glorieuze manifestatie van onze Heer Jezus Christus. Maar ook al is de Openbaring al voltooid, ze is nog niet volledig expliciet gemaakt; het is de taak van het christelijk geloof om in de loop van de eeuwen geleidelijk zijn volledige betekenis te begrijpen.” —Catechismus van de katholieke kerk, N. 67
2 cf. De crisis van de vluchtelingencrisis
3 Dr. John Clauser: “Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Misplaatste klimaatwetenschap is uitgezaaid tot een enorme shock-journalistieke pseudowetenschap. Op haar beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere, niet-gerelateerde kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door soortgelijke misleide marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. Naar mijn mening bestaat er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem bij het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en de daarmee samenhangende energiecrisis. Dit laatste wordt onnodig verergerd door wat naar mijn mening onjuiste klimaatwetenschap is.” —5 mei 2023;C02 coalitie
4 “Degenen die het voedsel controleren, controleren de mensen. De communisten wisten dit beter dan wie dan ook. Het eerste wat Stalin deed was achter de boeren aangaan. En de globalisten van vandaag kopiëren en plakken die strategie alleen maar, maar deze keer gebruiken ze mooie/deugdzame woorden om hun ware bedoelingen te verbergen. Vorig jaar besloot de Nederlandse regering dat in 30 2030% van alle veestapel moet worden gekapt om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. En toen besloot de regering dat dit zou betekenen dat er de komende jaren minstens 3000 boerderijen moesten worden gesloten. Als boeren weigeren hun land nu ‘vrijwillig’ aan de staat te verkopen, lopen ze het risico later te worden onteigend.” —Eva Vlaardingerbroek, advocaat en belangenbehartiger voor Nederlandse boeren, 21 september 2023, “De mondiale oorlog tegen de landbouw”
5 Galaten 6: 7
6 oprichter van Tenpenny Integrative Medical Center en Cursussen4Master
7 Kardinaal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), op het Eucharistisch Congres, Philadelphia, PA voor de tweehonderdste viering van de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring, 13 augustus 1976; vgl. Katholiek online
Geplaatst in HOME, DE GEWELDIGE PROEVEN.