Getuigen in de nacht van ons geloof

Jezus is het enige Evangelie: verder hebben we niets te zeggen
of welke andere getuige dan ook.
—POPE JOHANNES PAULUS II
Evangelium Vitae, N. 80

Overal om ons heen beginnen de winden van deze Grote Storm op deze arme mensheid te slaan. De droevige parade van de dood onder leiding van de berijder van het Tweede Zegel van Openbaring, die “de vrede van de wereld wegneemt” (Openb. 6:4), marcheert moedig door onze naties. Of het nu door oorlog, abortus, euthanasie, de vergiftiging van ons voedsel, lucht en water of de farmakeia van de machtigen, de waardigheid van de mens wordt vertrapt onder de hoeven van dat rode paard... en zijn vrede bestolen. Het is het “beeld van God” dat wordt aangevallen.

Wie het menselijk leven aanvalt, valt op de een of andere manier God zelf aan. —POPE JOHANNES PAULUS II, Evangelium Vitae​ n. 10

Daarom schreef zijn opvolger:

De westerse samenleving is een samenleving waarin God afwezig is in de publieke sfeer en hem niets meer te bieden heeft. En daarom is het een samenleving waarin de maatstaf van menselijkheid steeds meer verloren gaat. Op individuele punten wordt het plotseling duidelijk dat wat slecht is en de mens vernietigt, een vanzelfsprekend. —EMERITUS PAUS BENEDICT XVI, Essay: 'De kerk en het schandaal van seksueel misbruik'; Catholic News AgencyApril 10, 2019

De heilige Johannes Paulus II voorzag deze tijden duidelijk en deed zijn best om de kudde te waarschuwen. Evangelium Vitae is een krachtig en profetisch document dat zowel dient als waarschuwing en instructie voor de gelovigen voor deze laatste confrontatie “tussen de Kerk en de antikerk, tussen het Evangelie en het anti-evangelie.” Je hebt mij deze woorden duizend keer horen citeren, maar luister er nog een keer naar: er is een anti-kerk en een anti-evangelie, hij zei. We zouden kunnen verwarren dat dit atheïsme versus christendom betekent. Maar het is veel subtieler en subversiever... het is een valse kerk binnen de Kerk; een vals evangelie ingevoegd in het ware Evangelie. Anders gezegd: het is ‘onkruid tussen de tarwe’.[1]zien Wanneer het onkruid begint te stijgen

Onze Lieve Vrouw heeft daar onlangs voor gewaarschuwd “Darnel heeft veel harten veroverd en ze zijn onvruchtbaar geworden.” [2]Onze Lieve Vrouwe van de Vrede naar verluidt aan Marija, Februari 25, 2024

Want de tijd komt dat mensen geen gezond onderwijs meer zullen verdragen, maar met jeukende oren leraren zullen verzamelen die bij hun eigen smaak passen, en zich zullen afkeren van het luisteren naar de waarheid en in mythen zullen afdwalen. (2 Tim. 4: 3-4)

Darnel staat bekend als een ‘nabootsende wiet’ omdat het vrijwel identiek lijkt aan tarweplanten tot aan de vorming van de zaadkoppen. Maar het is giftig – giftig voor zowel dieren als mensen.

Waar onkruid is, is verraad en giftigheid. — Howard Thomas, Tijdschrift voor etnobiologie

Zo horen we ook nieuwe concepten opkomen die de schijn van liefde lijken te dragen... maar de kern ervan missen waarheid. Zoals bisschoppenconferenties over de hele wereld hebben verklaard, is het recente document Fiducia Supplicans is het echte affichekind van dit ‘anti-evangelie’.

Ze desoriënteren de christelijke gelovigen door hun verwarrende en dubbelzinnige taalgebruik. Zij vervalsen en vervalsen het Woord van God, en zijn bereid het te verdraaien en te buigen om de goedkeuring van de wereld te verkrijgen. Zij zijn de Judas Iskarioten van onze tijd. —Kardinaal Sarah, Katholieke herautApril 5, 2019

Dus nu zijn jij en ik ontwaakt in een wereld die niet alleen anti-leven is, in de mate van wat een doelbewust programma lijkt te zijn. ontvolking maar wel voor een machtig deel van de Kerk anti-genade. Niet in de zin van het zijn tegen genade, maar wat verdraaien ware genade is – tot het punt dat het doel van Christus' dood en opstanding wordt verdraaid: om ons van onze zonden te redden.

Daarom zijn we aangekomen op het uur van het lijden van de Kerk zelf...

Herinnerend aan onze missie!

‘Wandel als kinderen van het licht (…) en probeer te leren wat de Heer welgevallig is. Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis” (Ef 5:8, 10-11)

Maar zelfs tegenover dit overweldigende ‘beest’ geeft Johannes Paulus II wat ons antwoord zou moeten zijn. Uiteraard betekent dit het bouwen van een levenscultuur waarin christenen het menselijk leven werkelijk waarderen en verdedigen, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Maar het gaat veel verder: het keert terug naar de missie zelf van de Kerk:

De Kerk heeft het Evangelie ontvangen als een verkondiging en een bron van vreugde en verlossing… Geboren uit deze evangelisatieactiviteit hoort de Kerk elke dag de echo van de waarschuwende woorden van Sint-Paulus: “Wee mij als ik het Evangelie niet predik!” (1 Kor 9:16). Zoals Paulus VI schreef: “evangelisatie is de genade en roeping eigen aan de Kerk, haar diepste identiteit. Ze bestaat om te evangeliseren”. -Evangelium Vitae, n. 78

Zo zegt hij:

Hoewel de dringende behoefte aan een dergelijke culturele transformatie verband houdt met de huidige historische situatie, is deze ook geworteld in de evangelisatiemissie van de Kerk. Het doel van het Evangelie is in feite “de mensheid van binnenuit te transformeren en haar nieuw te maken”. Net als de gist die de hele maat deeg laat rijzen (vgl. Mt 13), is het Evangelie bedoeld om alle culturen te doordringen en ze leven van binnenuit te geven, zodat ze de volledige waarheid over de menselijke persoon en over het menselijk leven tot uitdrukking kunnen brengen. . -Evangelium Vitae, N. 95

Hoe zouden we onze huidige situatie uiteindelijk kunnen transformeren in een “levenscultuur” zonder Hem aan te kondigen die verklaarde: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'? Dit betekent dat jij en ik de plicht hebben om niet alleen getuigen te zijn van hoe we leven en handelen, maar ook om degenen te zijn die de naam van Jezus verkondigen aan de mensen om ons heen – letterlijk!

... de beste getuige zal op de lange termijn ondoeltreffend blijken te zijn als het niet wordt uitgelegd, gerechtvaardigd ... en expliciet gemaakt door een duidelijke en ondubbelzinnige verkondiging van de Heer Jezus. Het goede nieuws dat vroeg of laat door de getuigenis van het leven wordt verkondigd, moet door het woord des levens worden verkondigd. Er is geen echte evangelisatie als de naam, de leer, het leven, de beloften, het koninkrijk en het mysterie van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, niet worden verkondigd. —POPE ST. PAULUS VI, Evangelii Nuntiandi, zn. 22; vaticaan.va

Ik weet dat dit onze comfortzone vergroot. Het is zoveel gemakkelijker om gewoon aardig te zijn. Het is zoveel vrediger om gewoon verzoenend te zijn. Maar nogmaals, “Wee mij als ik het Evangelie niet predik!” Wee ons als we lafaards zijn!

De Westerse Kerk is zo in slaap gevallen dat ze het wel heeft gedaan weggevallen. We kennen de betekenis van het woord ‘martelaarschap’ nauwelijks meer. Maar het is tijd dat we dat soort moed, dat soort durf, dat soort dingen herwinnen liefde. Want als we dat niet doen, lopen we het risico ons vertrouwen in deze Grote Storm te verliezen.

De enige katholieke families die in de eenentwintigste eeuw in leven zullen blijven en bloeien, zijn de families van martelaren. - Dienaar van God, Fr. John A. Hardon, SJ, De Heilige Maagd en de heiliging van het gezin

We zijn nog maar nauwelijks begonnen met de beproevingen van deze storm die inderdaad ‘het geloof van velen zal doen wankelen’.[3]Catechismus van de katholieke kerk, N. 675 We moeten de Heilige Geest smeken om ons te helpen ‘uitverkocht’ te zijn voor Jezus, om onze ogen te verheffen boven deze tijdelijke en doorgaande vlakte naar het Koninkrijk der Hemelen. We moeten ons snel ontdoen van apathie en lafheid en ontwaken uit de slaap van troost en materialisme. We moeten terugkeren naar de biecht, naar vasten en dagelijks gebed. We moeten ons geestelijke leven nemen ernstig omdat de lauwe mensen op het punt staan ​​uitgespuugd te worden (Openbaring 3:216).

Uitgaan met een uitbarsting...

Maar als je denkt dat dit een oproep is tot ‘komedie en somberheid’, heb je het helaas verkeerd gelezen. Het is een oproep tot glorie, om totaal vrije zonen en dochters te zijn die boven het gewicht en het moeras van deze wereld uitstijgen. Daarin ligt de geheime vreugde van de heiligen: door zichzelf te verliezen, hebben ze zichzelf gevonden. Laten we ons voorbereiden om in een gloed van glorie uit te gaan, onszelf en onze bezittingen te verloochenen, en van ons getuigenis en ons laatste woord de naam te maken Jezus. Want, zei Johannes Paulus II, ‘Jezus verkondigen is op zichzelf het leven verkondigen.’[4]Evangelium Vitae, N. 80

Er zijn waarden die nooit mogen worden opgegeven voor een hogere waarde en die zelfs het behoud van fysiek leven overstijgen. Er is martelaarschap. God is (ongeveer) meer dan alleen fysiek overleven. Een leven dat zou worden gekocht door de ontkenning van God, een leven dat is gebaseerd op een laatste leugen, is een niet-leven. Martelaarschap is een basiscategorie van het christelijk bestaan. Het feit dat martelaarschap niet langer moreel noodzakelijk is in de theorie die wordt bepleit door Böckle en vele anderen, toont aan dat de essentie van het christendom hier op het spel staat ... De huidige kerk is meer dan ooit een ‘kerk van de martelaren’ en dus een getuige van de levenden. God. —EMERITUS PAUS BENEDICT XVI, Essay: 'De kerk en het schandaal van seksueel misbruik'; Catholic News AgencyApril 10, 2019

Dit is geen tijd om je voor het Evangelie te schamen. Het is de tijd om het vanaf de daken te prediken. —PAUS ST. JOHANNES PAULUS II, Homilie, Cherry Creek State Park Homilie, Denver, Colorado, 15 augustus 1993; vaticaan.va

Ik wil jonge mensen uitnodigen om hun hart voor het evangelie te openen en getuigen van Christus te worden; indien nodig, His martelaar-getuigen, op de drempel van het derde millennium. —PAUS ST. JOHANNES PAULUS II aan de jeugd, Spanje, 1989

 

Steun Marks volletijdbediening:

 

Met Nihil Obstat

 

Om met Mark mee te reizen De Nu Word,
klik op onderstaande banner om abonneren.
Uw e-mail wordt met niemand gedeeld.

Nu op Telegram. Klik:

Volg Mark en de dagelijkse "tekenen des tijds" op MeWe:


Volg Mark's geschriften hier:

Luister naar het volgende:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

voetnoten

voetnoten
1 zien Wanneer het onkruid begint te stijgen
2 Onze Lieve Vrouwe van de Vrede naar verluidt aan Marija, Februari 25, 2024
3 Catechismus van de katholieke kerk, N. 675
4 Evangelium Vitae, N. 80
Geplaatst in HOME.