ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

 

ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ ... ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨੀਅਲ ਓ'ਕਨੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਚੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

ਪੈਟਰੋਸਚੇਅਰ_ਫੋਟਰ

 

ਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ. ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੀਟਰ

 

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ "ਕਬਾੜ" ਜਾਂ "ਸਪੈਮ" ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰੋ. 

 

I ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਕਾਉਬਯ" ਬੂਥ ਦੇ ਪਾਰ ਆਇਆ. ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਨਆਈਵੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ackੇਰ ਸੀ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਵੇਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਈਕਾ ਮੈਕਸੀਮਿਲਿਨ ਗੂਵਜ਼ਡੇਕ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, ਕੁਆਸ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਨ. 1; 11 ਦਸੰਬਰ, 1925

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਯਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ.
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ!
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ!
- ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਸਪੀ ਸਲਵੀਐਨ. 50

 

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਪੋਪਾਂ ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਸਮੇਤ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ?”[1]ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35 ਸਵਰਗ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਏਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

1 ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35

ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪਿਤਾ

 
ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਫਰਿਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਰਾਫੀਮ ਮਿਕਲੇਨਕੋ, ਕੁਝ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਐਮਆਈਸੀ. ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਫ. ਸਰਾਫੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪੋਸਟੁਲੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵਾਰ

ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ

 

ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ. ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹਾਂ - ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

 

ਕਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ "ਫਾਟਕ ਤੇ", ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨੀਅਲ ਓ-ਕੌਨੋਰ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਵੈਬਕਾਸਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ. 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਪੋਥੀ


ਪਿਆਰੇ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
(ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੀਟਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.

[ਆਦਮੀ] ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। 
-ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਆਇਰਨੀਅਸ ਆਫ ਲਾਇਯਨਸ, ਚਰਚ ਫਾਦਰ (140–202 ਈ.) 

ਐਡਵਰਸਸ ਹੇਰੀਸ, ਲਾਇਓਨਜ਼ ਦਾ ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਪਾਸਿਮ
ਬੀ.ਕੇ. 5, ਚੌਧਰੀ 35, ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੀਆਈਐਮਏ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋ

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹਨ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ “ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ”, ਜੋ ਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਅਣਜਾਣ ਸੀ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਵੇ (ਰੇਵ 19: 8), ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਣੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਥੇ ਹੈ

 

ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”[1]13 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ Shਫ ਸ਼ਰਾਈਨ ਵਿਖੇ ਪੁੰਜ ਹੁਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨੀਅਲ ਓ-ਕੌਨਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਠਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

1 13 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ Shਫ ਸ਼ਰਾਈਨ ਵਿਖੇ ਪੁੰਜ

ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ...

 

ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵੈਬਕੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਡੈਨੀਅਲ ਓ'ਕਨੋਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ