ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

IT ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ