ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

 

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: ਜੁਲਾਈ 14, 2021

 

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਆਖਿਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁ initialਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ:

 • ਖਾਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਤਾ.

 • ਕੰਪਨੀ (ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ "ਕੰਪਨੀ", "ਅਸੀਂ", "ਸਾਡੇ" ਜਾਂ "ਸਾਡਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੈਲ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਬਾਕਸ 505, ਵੇਗਰੇਵਿਲ, ਏਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਟੀ 9 ਸੀ 1 ਆਰ 6 (ਜਿਸ ਨੂੰ "ਦ ਨੋ ਵਰਡ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ”).

 • ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 • ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਲਬਰਟਾ, ਕੈਨੇਡਾ

 • ਜੰਤਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿ computerਟਰ, ਸੈਲਫੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ.

 • ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

 • ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

 • ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

 • ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ infrastructureਾਂਚੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਅਵਧੀ).

 • ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਦਿ ਨਾਓ ਵਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ https://www.markmallett.com/blog/category/daily-journal/

 • ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

 • ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IP ਐਡਰੈੱਸ), ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਕਰਣ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਡੇਟਾ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਲੱਖਣ ID, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਡੇਟਾ.

ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਕਨ, ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਨ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾserਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼. ਇਕ ਕੂਕੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾserਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰਡ objectsਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼. ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਪਸ਼ਟ gifs, ਪਿਕਸਲ ਟੈਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਿਕਸਲ gifs ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ)

ਕੂਕੀਜ਼ “ਸਥਾਈ” ਜਾਂ “ਸੈਸ਼ਨ” ਕੂਕੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ offlineਫਲਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਜ਼ਰੂਰੀ / ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

  ਕਿਸਮ: ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼

  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ: ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

  ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 • ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ / ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੂਕੀਜ਼

  ਕਿਸਮ: ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼

  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ: ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

  ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ.

 • ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੁਕੀਜ਼

  ਕਿਸਮ: ਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼

  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ: ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

  ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ.

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

 • ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ: ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਭਾਵ. ਗਾਹਕੀ). ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਵਲ ਵਰਡ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ markmallett.com 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

 • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ: ਉਤਪਾਦਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ.

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਐਸਐਮਐਸ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ.

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ.

 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਵਿਵਾਦ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਭੰਗ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਤਰਲਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

 • ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ

ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ.

ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ. ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ, ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਿ computersਟਰਾਂ ਤੇ - ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ treatedੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ controlsੁਕਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਣ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮਰਜ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰੋ
 • ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 • ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ .ੰਗ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ meansੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ-ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ "ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ" ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ