ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ


ਈਵ ਐਂਡਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ 

 

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1st, 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ.

 

ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ. ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: "ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ... ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ... ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖਾਸ ਹੋਵੇ...ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।  -ਕੈਥਰੀਨ ਡੋਹਰਟੀ

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। 

 

ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Rev 12: 10). ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਧਾਰਾ. ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ-ਹਰ ਵੇਲੇ. ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਦਿਓ:

ਨਿਮਰਤਾ

ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹੋ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।''

ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਆਤਮਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਦਿਲ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। (ਜ਼ਬੂਰ 51)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਪੀਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹਾਂ: ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ. (ਯਸਾਯਾਹ 66: 2)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਯਸਾਯਾਹ 57:15)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰਤਾਵੇ, ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਪਾਪ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ: 

ਨਿਮਰਤਾ 

ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰ 18:)

 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।

ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ... ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ; ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:4)

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ - ਉਹ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ:

ਨਿਮਰਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। (ਯਾਕੂਬ 4:7)

ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 23:12)

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੋਬਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। -ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2007

 


 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ.