ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

 

ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ:

ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਪੋਕਾਲੀਪਸ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਹੀ dressੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ("ਲੀਟਰਗੀ," ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Theਰਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹਨ. ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ .ੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜੀਨਸ, ਸਨਿਕਸ, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਆਦਿ) ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ-ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਡੋਮਿਨਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ "ਵੇਰਵੇ" ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ!) ??? ਮਾਮੂਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ?

ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੋਹਫਾ ਸੀ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ...! ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨੀਆ" ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ! ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ??? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ!

ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਡਟਾਈਨ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ — ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ.

 

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ,

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਾvention ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ? ਕੀ ਇਹ “ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ” ਜਾਂ ਅਧਰਮੀ “ਦਾਤਾਂ” ਹਨ?

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ II

 

 

ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਨੂੰ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੀਮਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ. ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇ. ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ... ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ. ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ...

ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?” ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਪੀਤੀ ਹੈ। (ਰਸੂ. 2: 12-13)

ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ...

ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿੱਦੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਬਾਈਬਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਗਿੱਦੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ... ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. —ਟੀ

ਇਸ sadਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ… — ਐਮਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ III


ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੰਡੋ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ ਬੇਸਿਲਿਕਾ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ

 

ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਗ I:

ਮੈਂ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਹੀ dressੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ("ਲੀਟਰਗੀ," ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Theਰਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹਨ. ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ .ੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜੀਨਸ, ਸਨਿਕਸ, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਆਦਿ) ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ-ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਡੋਮਿਨਿਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ "ਵੇਰਵੇ" ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੇਹਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ!) ??? ਮਾਮੂਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ?

 

I ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਉਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਜਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ "ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ” ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਰੇਸ ਆ ਗਈ. ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਕਵਿਆਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ. ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅਸਲ ਸੁੰਦਰ ਤਜ਼ੁਰਬਾ" ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ.

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌਪਜ਼, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ: ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ IV

 

 

I ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ" ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ” ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਚਰਚ ਦਾ ਦਿਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ", "ਮਰੀਅਨ," "ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ," "ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ," "ਪਵਿੱਤਰ," ਅਤੇ "ਰਸੂਲਵਾਦੀ" ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਤੰਦਰੁਸਤ" ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਰਮੀ, ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਤਮਕ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ... (ਐਫ਼ 1: 3)

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ ਵੀ

 

 

AS ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਸਤਹ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ...

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ VI

ਪੈਨਟਕੋਸਟ 3_ਫੋਟਰਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਣਜਾਣ

  

ਪੈਂਟਕੋਸਟ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਨ੍ਯੂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ”। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ "ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ" ਵਿਚ ਸੀ. … ਕੇਟੀਚਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:

… “ਅੰਤ ਸਮੇਂ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸੇਗਾ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 715

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਆਤਮਾ "ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ" ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਫਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ “ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ”ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰ .ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ! ਭਾਗ VII

 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਧਾਰਨ ਰੱਬ ਵਿਚ! ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ" ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ inੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁ Churchਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੰਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਚਰਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਰਸੂਲ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ... ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ... ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ... (1 ਥੱਸਲ 5: 19; 1 ਕੁਰਿੰ 14: 1; 1 ਪਾਲਤੂ 4: 8)

ਮੈਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ" ਕਿਹਾ ਜਾਏ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਵੈਟੀਕਨ II ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਪੋਪ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਓ;
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਚਰਚ ਦੇ ਦੁੱਖ
ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ,
ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਪ ਤੋਂ.
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਸੀ,
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:
ਚਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ
ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI,

ਲਿਸਬਨ ਲਈ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ,
ਪੁਰਤਗਾਲ, 12 ਮਈ, 2010

 

ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਥੋਲਿਕ "ਰਵਾਇਤੀ" ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ