ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ "ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲਾਕ" ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਿਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜੋ ਐਤਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਤੇਕੋਸਟ ਐਤਵਾਰ, ਮਈ 28 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ) — ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 1 - ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ?

ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਨਾਓ ਵਰਡ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ! ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 2: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?

ਚਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ - ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ. ਹੇਠਾਂ ਚਲਾਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 4: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ

ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ… ਰੱਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ… ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 5: ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

AS ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ: ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 6: ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਫੀ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ।

ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ, ਕੁੜੱਤਣ, ਅਤੇ ਮਾਫੀਯੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ; ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਿਨ 8: ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

WE ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿਆਗ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"[1]ਜ਼ਬੂਰ 139: 7 ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।”[2]ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਜ਼ਬੂਰ 139: 7
2 ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ