ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ VI

ਪੈਨਟਕੋਸਟ 3_ਫੋਟਰਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਣਜਾਣ

  

ਪੈਂਟਕੋਸਟ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਨ੍ਯੂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ”। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ "ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ" ਵਿਚ ਸੀ. … ਕੇਟੀਚਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:

… “ਅੰਤ ਸਮੇਂ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸੇਗਾ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 715

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਆਤਮਾ "ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ" ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਫਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ “ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ”ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰ .ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਉਸਨੇ ਅਜਗਰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ... [ਸ਼ਹੀਦਾਂ] ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ. ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈ. (Rev 20: 2-5); ਸੀ.ਐਫ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ

ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸੀਸ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ; ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਤ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, [ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ] ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ… -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਲਾਇਨਜ਼, ਆਇਰਨੀਅਸ, ਚਰਚ ਫਾਦਰ (140–202 ਈ.); ਐਡਵਰਸ ਹੇਰੀਸ, ਲਿਓਨਜ਼ ਦਾ ਆਇਰੇਨੀਅਸ, ਵੀ .33.3.4, ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੀਆਈਐਮਏ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋ.; (ਸੇਂਟ ਆਇਰੇਨੀਅਸ ਸੇਂਟ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਹਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਇਰਨਾ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।)

ਦੇ ਆਖਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਜ਼ਾਰਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ. ਸੈਂਟ ਅਗਸਟੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਜੋ ਇਸ ਬੀਤਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹਨ [Rev 20: 1-6], ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ thingੁਕਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਤ-ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ... (ਅਤੇ) ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ , ਉਸ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ... -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਹਿਪੋ ਦਾ .ਗਸਟੀਨ (354-430 ਈ.; ਚਰਚ ਡਾਕਟਰ), ਡੀ ਸਿਵਿਟ ਡੇ, ਬੀ.ਕੇ. ਐਕਸ ਐਕਸ, ਚੌ. 7, ਕੈਥੋਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਸ

ਛੇ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ [ਰੇਵ 20: 6]… aਕੈਸੀਲੀਅਸ ਫਰਮਿਅਨਸ ਲੈਕਟੈਂਟੀਅਸ (250-317 ਈ.; ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਲੇਖਕ), ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਗ 7.

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ (ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ) ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ):

ਚਰਚ ਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚ. ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ' ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. - ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ II, ਟੇਰਟਿਓ ਮਿਲੀਨੇਨਿਓ ਐਡਵਿਨਿਏਟ, 1994, ਐਨ. 44

 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੋਪ ਲਿਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਨੇ 1897 ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪੌਪ ਦੀ ਸਦੀ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ "ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ" ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ “ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ” ਲਈ ਸਨ। [1]ਸੀ.ਐਫ. ਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਐਕਸ, ਐਨਸਾਈਕਲ ਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮੀ “ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ” ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਂ “ਲੰਮਾ” ਪੋਂਟੀਫੇਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਚਰਚ "ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ), ਪਰ "ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਰੇ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਗ I, ਨੂੰ "ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈਏ ਜਾਂ ਧਰਮਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ..." ਤੋਂ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ” [2]ਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 2 ਦੂਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ...

... ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 2

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਨੋਵੇਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:

ਆਓ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ Davidਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ”(ਜ਼ਬੂ. ਸੀ ਆਈ ਆਈ., 30). OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 14

ਸੈਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ ਡੀ ਅਲਾਕੋਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ “ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ, [3]ਸੀ.ਐਫ. ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ “ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ” ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। [4]ਸੀ.ਐਫ. ਅੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਲਿਓ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹ "ਬਹਾਲੀ" ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ "ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੌੜ [5]ਐਨੂਮ ਸੈਕਰਾਮ, ਐਨ. 1

ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨਗੇ; ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ. OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਐਨੂਮ ਸੈਕਰਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਨਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਐਨ. 11, ਮਈ 1899

ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਸੇਂਟ ਪਿ Pਸ ਐਕਸ, ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, " [6]ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ" ਆਵੇਗਾ: [7]ਸੀ.ਐਫ. ਇਬ 4:9

ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱ beenਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਬਣ. ਓਹ! ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ… ਅਤੇ ਫੇਰ? ਫਿਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚਰਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. - ਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਐਕਸ, ਈ ਸੁਪਰੀਮੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ, ਐਨ. 14

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਚਰਚ ਫਾਦਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ... [8]ਵੇਖੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਫਿਰਦੌਸ ਵੱਲ - ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਵੱਲ ਫਿਰਦੌਸ - ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਦਨ ਤੇ 

ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲਵੇਗੀ; ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਜਾਣਗੇ; ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵਹਿਣਗੀਆਂ; ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. Aਕੈਸੀਲੀਅਸ ਫਰਮਿਅਨਸ ਲੈਕੈਂਟੀਅਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

 

ਨਵੇਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੋਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪੈਰਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ “ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇ,” ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. OPਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XV, ਪੇਸੈਮ ਦੇਈ ਮੂਨਸ ਪਲਚੇਰੀਅਮ, 23 ਮਈ, 1920

ਪੋਪ ਜੌਨ XXIII ਵੈਟੀਕਨ II ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਸ “ਨਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਪ ਜੌਨ XXII ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ:

ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਜੌਕੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ. ਆਮੀਨ. - ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੋਪ ਜੋਹਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਹਿaਮੇਨੇ ਸਲੂਟਿਸ, 25 ਦਸੰਬਰ, 1961

ਪੌਲ VI ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਹ ਵੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚੱਜੇ giesਰਜਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਸੁੱਚੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. - ਪੋਪ ਪਾਲ VI, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ? ਮੁੱਖ ਸੂਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਪੀ. 88

ਜੌਨ ਪੌਲ II ਦੇ ਪੋਂਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਨੇ "ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ" ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ:

ਮਸੀਹ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹੋ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆਵੇ! ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰੇਗੀ; ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ. OPਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, 1992 ਵਿਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਧੰਨ ਜੌਨ ਪੌਲ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ:

… [ਏ] ਈਸਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਸੰਤ ਮਹਾਨ ਜੂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ if ਈਸਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ... -ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਟੇਰਟਿਓ ਮਿਲਿਨੀਓ ਐਡਵਿਨੈਂਟਈ, ਐਨ. 18 (ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ)

ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ "ਪੇਂਟੀਕਾਸਟਲ ਘੰਟੇ" ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ:

ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ... ਸਾਡਾ ਕੰਮ-ਚਰਚ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ-ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ .... ” Vit ਕਾਰਟੀਨਲ ਜੋਸਫ ਰੈਟਜਿੰਗਰ ਵਿਟੋਰੀਓ ਮੈਸੋਰੀ ਨਾਲ, ਰੈਟਜ਼ਿੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ.

ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ - ਕਮਿioneਨੀਓ ਈ ਲਿਬਰੇਜ਼ਿਓਨ, ਫੋਕਲਰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. - ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਰੇਮੰਡ ਅਰੋਯੋ, EWTN, ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿview ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਸਤੰਬਰ 5th, 2003

ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ ਆਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹਨ. OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 9

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਦ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ. [9]ਸੀ.ਐਫ. ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਗ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ "ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ" ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ. ਸੇਂਟ ਅਗਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਗ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. -ਤ੍ਰਿਏਕ ਤੇ, 1., ਐਕਸਵੀ., ਸੀ. 26; ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 4

ਇਸ ਲਈ,

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ "ਮਸਹ ਕਰਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਐਕਟ. X. 38). OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 4

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ. ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ "ਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਸੇਂਟ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪਰੌਸੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ:

ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ presentੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਈ ਦੇ. ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਐਫ਼ 5: 25-27)

ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੇਵਲ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ is ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟਸ. ਕ੍ਰੌਸ ਦੇ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਅਵੀਲਾ ਦੇ ਟੇਰੇਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੂਰਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਅਮਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਅਵਸਥਾ. ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਸੇਂਟ ਲੂਯਿਸ ਡੀ ਮਾਂਟਫੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ... ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਨਾਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹਨ.. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਲੂਯਿਸ ਡੀ ਮਾਂਟਫੋਰਟ, ਮੈਰੀ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ. 47

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ "ਸੂਰਜ ਪਹਿਨੇ womanਰਤ" ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ.

 

ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ

ਮੈਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਫਿਗਰੇਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ. ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ. [10]ਸੀ.ਐਫ. Keyਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ شفاعت ਦੁਆਰਾ, ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ.

ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਂਪਣ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਚਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮਦਦਗਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 969

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਜੋ ਵੈਟੀਕਨ II ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰੀਅਨ ਦਾਤ ਸੀ.

ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਇਕ ਮਰੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੀ. ਮਰਿਯਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਦਰੂਤ (11 ਅਕਤੂਬਰ, 1962) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ. ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੰਕਲਪ (1965) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ. ਚਰਚ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। Rਫ.ਆਰ. ਰਾਬਰਟ. ਜੇ ਫੌਕਸ, ਪੱਕਾ ਹਾਰਟ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਨਿ Pen ਪੰਤੇਕੁਸਤ, www.bodyofallpeoples.com

ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੀ “ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ” ਅਧੀਨ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, [11]ਸੀ.ਐਫ. ਲੂਕਾ 1:35 ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, [12]ਸੀ.ਐਫ. ਰਸੂ 2: 3; 4:31 ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ "ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ" ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੁਆਰਾ. [13]ਸੀ.ਐਫ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ; ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 20: 5-6 ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਇਹ “ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ”, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ, ਮਾਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਯੁਕਰਿਸਟਿਕ ਐਡਵਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ” ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ moldਾਲਦੀ ਹੈ. [14]“ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਚਰਚ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ” -ਲਾਟ ਨੂੰ ਫੈਨ ਕਰਨਾ, ਫਰ. ਕਿਲੀਅਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਅਤੇ ਫਰ. ਜਾਰਜ ਟੀ. ਮੌਨਟਗੋ ਉਥੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਟ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ,

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ... ਉਹ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮਰਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣਗੀਆਂ. ਆਤਮਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਵਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨਾ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਲੂਯਿਸ ਡੀ ਮੋਂਟਫੋਰਟ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਵਰਜਿਨ, ਐਨ .२217., ਮੋਂਟਫੋਰਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ womanਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ byਲਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ womanਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ. (ਉਤਪਤ 3:15; ਡੁਆਏ-ਰਹੇਮਜ਼, ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

ਇਸ ਲਈ,

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਰੀ ਲਿਆਏਗੀ. ਮਸੀਹ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ... -ਪੋਪ ਜੋਨ ਪੌਲ II, ਉਮੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀ. 221

ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਚ, ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ,

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. -ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, www.vatican.va

ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ofਲਾਦ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ:

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 'ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿਛੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. (ਲੂਕਾ 10:19)

ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਿ Pen ਪੰਤੇਕੁਸਤ….

“ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ. Ath ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, www.newadvent.org

ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ... ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂ !ੀ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ! - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, Homily, ਨਿ York ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008

 

 


Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਐਕਸ, ਐਨਸਾਈਕਲ ਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮੀ “ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ”
2 ਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਦੈਵੀਨਮ ਇਲੁਡ ਮੁਨੁਸ, ਐਨ. 2
3 ਸੀ.ਐਫ. ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
4 ਸੀ.ਐਫ. ਅੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ
5 ਐਨੂਮ ਸੈਕਰਾਮ, ਐਨ. 1
6 ਮੈਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
7 ਸੀ.ਐਫ. ਇਬ 4:9
8 ਵੇਖੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਫਿਰਦੌਸ ਵੱਲ - ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਵੱਲ ਫਿਰਦੌਸ - ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਦਨ ਤੇ
9 ਸੀ.ਐਫ. ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
10 ਸੀ.ਐਫ. Keyਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
11 ਸੀ.ਐਫ. ਲੂਕਾ 1:35
12 ਸੀ.ਐਫ. ਰਸੂ 2: 3; 4:31
13 ਸੀ.ਐਫ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ; ਸੀ.ਐਫ. ਰੇਵ 20: 5-6
14 “ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਯਮ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਚਰਚ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ” -ਲਾਟ ਨੂੰ ਫੈਨ ਕਰਨਾ, ਫਰ. ਕਿਲੀਅਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਅਤੇ ਫਰ. ਜਾਰਜ ਟੀ. ਮੌਨਟਗੋ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਚਰਿਸ਼ਟਿਕ? ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.