ਰਾਜਵੰਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ - ਭਾਗ II


ਕਲਾਕਾਰ ਅਣਜਾਣ

 

ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਚਲ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਬਹੁਤ—ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਵੀ- ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼, ਨਹੀਂ ਏ ਲੋਕਤੰਤਰ.

 

ਸਥਿਰ ਸੱਚਾਈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਮੂਸਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਦਾ Davidਦ, ਯਹੂਦੀ ਰੱਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾvention ਨਹੀਂ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸਦਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ... ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. (ਜ਼ਬੂਰ 119: 89-91; 151-152)

ਸੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਨੇ "ਸਾਧਨਾਂ" ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ:

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ [ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 19-12: 1-6, 10 betweenਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ " ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ”ਅਤੇ “ਅਜਗਰ”]. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ: ਇੱਕ "ਮੌਤ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ" ਸਾਡੀ ਜਿ liveਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿ liveਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ... ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਇਆ 'ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ “ਬਣਾਉਣ” ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੀ ਹੈ. —ਪੋਪ ਜੋਹਨ ਪੌਲ II, ਚੈਰੀ ਕ੍ਰੀਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਹੋਮਿਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ, ਡੇਨਵਰ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, 1993

ਉਲਝਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ “ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ” ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ [1]ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ, (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਪ੍ਰੀ-ਕਨਕਲੇਵ ਹੁਮਿਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005

 

ਫਿਕਸਡ ਨਿਯਮ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ... ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ asੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ... ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ in ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ. ਇਕ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ divine ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ - ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ Davidਦ ਨਾਲ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ: ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਖਤ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 89: 4-5)

ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ:

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਰਸ ਉਭਾਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ. (2 ਸੈਮ 7:12)

ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ।

ਵੇਖੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਖ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ. ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ Davidਦ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਲੂਕਾ 1: 31-33)

ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾ Davidਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਕ “ਘਰ” ਜਾਂ “ਮੰਦਰ”?

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। (2 ਸੈਮ 7:11, 16)

 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ... ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

“ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ।” ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਚਰਚ “ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ” -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 763

ਇਹ ਉਹ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ - ਜਿਸਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਸਰੀਰ ਸੀ - ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਵਾਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ; ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ [2]“ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ“ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ”ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, 671.

ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ. (ਮੱਤੀ 28: 18-20)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ “ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ” ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ (“ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ”) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ” [3]ਸੀ.ਐਫ. ਮਰਕੁਸ 16: 15-18

ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਕਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ Davidਦਿਕ ਰਾਜ. ਭਾਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਇਕ ਹੋਰ, ਅਲਿਆਕੀਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ” ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [4]22: 15 ਹੈ

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾ Davidਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸਦੇ ਮੋ shoulderੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ; ਉਹ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਘ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ; ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ... (ਯਸਾਯਾਹ 22: 21-24)

ਮਸੀਹ ਦਾ "ਮਹਿਲ" ਚਰਚ ਹੈ, "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ," ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ "ਘਰ" ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਉਸ ਕੋਲ ਆਓ, ਇਕ ਜੀਵਤ ਪੱਥਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਮਸੀਹ. (1 ਪਤ 2: 4-5)

ਹੁਣ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਸ “ਘਰ” ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ looseਿੱਲੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 16: 18-19)

ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਯਸਾਯਾਹ 22 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਯਾਕੀਮ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾ toਦ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਦੋਨੋ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ looseਿੱਲੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ "ਪਿਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੋਪ" ਨਾਮ ਇਤਾਲਵੀ "ਪਾਪਾ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਆਸਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈੱਗ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਹਨ. ਯਿਸੂ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਨਾ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ. ਦਰਅਸਲ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਪਿਛਲੇ 266 ਪੋਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਂਟੀਫ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ! [5]ਸੀ.ਐਫ. http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ “ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ” ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, "ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ". ਪੀਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ. ਅਤੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ “ਚੱਟਾਨ“. ਅਰਥਾਤ, ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਉਹ ਇਕ ਦਫਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਅਧਿਕਾਰ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ “ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। [6]ਜੌਹਨ 21: 15-17 ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ.

ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਲੂਕਾ 22:32)

ਤਾਂ ਫਿਰ, ਪਤਰਸ, ਮਸੀਹ ਦਾ “ਵਿਵੇਕ” ਜਾਂ “ਬਦਲਵਾਂ” ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ - ਬਲਕਿ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ।

ਪੋਪ ਇਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟਰ ਹੈ. —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, 8 ਮਈ, 2005 ਦੀ Homily; ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਯੂਨੀਅਨ-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਫਿਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ:

... ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਥੰਮ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ. (1 ਤਿਮ 3:15)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਅਧੀਨਗੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. .

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰੱਕ ਦੇ ਪੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਚਰਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ

ਚਰਚ, ਫਿਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੋਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਆ [7]ਕਈ “ਸੰਸਥਾਗਤ” “ਾਂਚੇ ਜੋ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਕਾing ਕੱ docਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾvent ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ “ਉਹ ਸਭ I ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਲ:

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ... ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, fਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। (1 ਕੁਰਿੰ 4: 1; 1 ਕੋਰ 3: 10-11)

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ (ਸ਼ੁੱਧ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਰਿਯਮ, ਆਦਿ) ਦੀ ਕਾvent ਕੱ Church ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ. ਸੱਚ ਦੀ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ:

ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੁਆਰਾ. (2 ਥੱਸਲ 2:15)

“ਸੱਚਾਈ” ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਏਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਸਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ:

ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ. (ਯੂਹੰਨਾ 16:13)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ:

ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। (ਲੂਕਾ 10:16)

ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼.

ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹਨ.

 

“ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ”

ਚਰਚ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ. ਸਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈ: ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ. [8]ਕਰਨਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ: ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਧਰਤੀਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ.

ਚਰਚ… ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ.  —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਵੈਟੀਕਨ, 20 ਮਾਰਚ, 2006

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਐਸੀਸੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ.

ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰੋ; ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ. ਸਲੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ, ਮਾਫੀ ਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ, ਇਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ: ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ”

ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ “ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਨ” ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ.

ਉਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ: “ਇਹ ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” “ਯਿਸੂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਉਸਦਾ ਦੂਤ - ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ
ਉਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕੇ. ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹਾਲਾਤ: 'ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ!'
(ਲੂਕਾ 10: 5). "

ਪੋਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ," ਪੋਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਪਰ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ” -ਜ਼ੈਨਿਟ ਨਿ Newsਜ਼ ਏਜੰਸੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ, ਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਿਨ

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਕਾਰਡਿਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ, (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਪ੍ਰੀ-ਕਨਕਲੇਵ ਹੁਮਿਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005
2 “ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ“ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ”ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, 671
3 ਸੀ.ਐਫ. ਮਰਕੁਸ 16: 15-18
4 22: 15 ਹੈ
5 ਸੀ.ਐਫ. http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm
6 ਜੌਹਨ 21: 15-17
7 ਕਈ “ਸੰਸਥਾਗਤ” “ਾਂਚੇ ਜੋ ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
8 ਕਰਨਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , .

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.