ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ

 

 

ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਕਰੂਬੀਮ ਜਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ - ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ - ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚਤਮ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ. OPਪੂਪ ਲੀਓ ਮਹਾਨ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭਾਗ II, ਪੀ. 937

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਠੋਡੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ... ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ. ਰੱਬ ਲਈ ਆਪੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ. ਅਤੇ ਇਹ Jesus ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ entire ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਿਆ. ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ. ਥੋੜਾ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ.

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.

 

 

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਾ-ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ or ਗਾਹਕ ਇਸ ਜਰਨਲ ਨੂੰ. 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ.