ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ !!

 

ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ: 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, "ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ! "

ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਭਾਰੂ" ਜਾਂ "ਬੋਝ" ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਰੱਬ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.

ਦਰਅਸਲ! ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ! ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਡਰੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ. ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ (2 ਤਿਮੋ 1: 6-7).

ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ our ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਗਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.  - ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਤੋਂ

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਸੰਕੇਤ.