ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ "ਮੱਧ ਆਉਣ"ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ [ਮੱਧ] ਆਉਣਾ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਮੱਧ ਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ…. ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ; ਇਸ ਮੱਧ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ... -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਪੀ. 169

ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ "ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ" ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ:

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਥਲਹਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ - ਕਲੇਅਰਵੌਕਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵੈਂਟਸ ਮੈਡੀਅਸ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਰਡ ਦਾ ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ... - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ - ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, p.182-183, 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਪਲਾਈਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ,[1]ਸੀ.ਐਫ. ਯੁੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਟੂਲੀਅਨ ਨੇ "ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਸਟਾਈਨ ਨੇ "" ਕਿਹਾ ਸੀਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ": 'ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ,' ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਸਕਾਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਫਰ. ਚਾਰਲਸ ਆਰਮਿਨਜੋਨ (1824-1885), ਸੰਖੇਪ:

 ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ. -ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਪੀ. 56-57; ਸੋਫੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿ .ਟ ਪ੍ਰੈਸ

ਇਸ "ਜਿੱਤ" ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ. ਇਹ 'ਮੱਧ ਆਉਣਾ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ "ਤੀਜਾ ਫਿਏਟ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫਿਏਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ "ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫਿਏਟ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ' ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਥਰਡ ਫਿਏਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫਿਏਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਆਰਾਮ ਲਵਾਂਗਾ… ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫਿਏਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੀਸਰਾ ਫਿਏਟ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ'... ਇਸ ਲਈ, 'ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ' ਵਿੱਚ, 'ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਬੋਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ', ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। —ਫਰਵਰੀ 22, ਮਾਰਚ 2, 1921, ਵੋਲ. 12; ਅਕਤੂਬਰ 15, 1926, ਵੋਲ. 20

ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਇਸ "ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਸਿੱਧਾ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...

 
ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਅੱਜ, ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਚੈਪਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ:

ਮੈਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਾਂ, 'ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ'... [2]ਯੂਹੰਨਾ 1: 23

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। 

“ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. "

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਲੇਕਸ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸੀ ਵੱਧ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ. "ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਜ਼ਖ਼ਮ, ਆਦਤਾਂ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਮੂਨੇ, ਆਦਿ - ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ" ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਰਜੋ ਇੱਕ "ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।[3]ਸੀ.ਐਫ. ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼.[4]ਸੀ.ਐਫ. ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ. 

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਤਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਡ ਹੀਲਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੌਨ XXIII ਨੇ ਵੈਟੀਕਨ II ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਂਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ…

...ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਬਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ. OPਪੋਪ ST. ਜੋਹਨ XXIII, ਦੂਜੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, 1962; www.papalencyclical.com

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:

ਨਿਮਰ ਪੋਪ ਜੌਨ ਦਾ ਕੰਮ "ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ" ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ . OPਪੋਪ ST. ਜੌਹਨ XXIII, ਸੱਚੀ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਸੰਬਰ 23, 1959; www. ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ

ਦੂਸਰੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ! ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘੜੀ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਜਾੜੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ "ਅੰਤਿਮ ਟਕਰਾਅ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਜਾਂ “ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ. " 

 

ਮਹਾਨ ਮੋੜ

ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ:

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਉ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। (ਮਲਾਕੀ 3:23-24)

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:

...ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। (ਲੂਕਾ 1:16-17)

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ. ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਡਜੁਗੋਰਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਰੂਪ[5]cf ਰੂਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਅਲੌਕਿਕ" ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਡਜੁਗੋਰਜੇ… ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਿਨ, 24 ਜੂਨ, 1981 ਵਿੱਚ ਬੈਪਟਿਸਟ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਸੰਦੇਸ਼[6]ਸੀ.ਐਫ. The "5 ਪੱਥਰ" ਮੇਦਜੁਗੋਰਜੇ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ:

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਵਰਤ
Eucharist
ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਇਕਬਾਲ

ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ "ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।" [7]6 ਮਈ, 2023

ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। -ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਟੂ ਪੇਡ੍ਰੋ ਰੈਜਿਸ, ਮਈ 16, 2023

ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, "ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ!" (40:3 ਹੈ)।

 

ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਮਿਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੈਡਜੁਗੋਰਜੇ… ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

 

ਮਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ:

 

ਨਾਲ ਨਿਹਿਲ ਓਬਸਟੈਟ

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ. ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀ ਡਬਲਯੂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ “ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:


ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

ਹੇਠਾਂ ਸੁਣੋ:


 

 
Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਯੁੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ
2 ਯੂਹੰਨਾ 1: 23
3 ਸੀ.ਐਫ. ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ
4 ਸੀ.ਐਫ. ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
5 cf ਰੂਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਅਲੌਕਿਕ" ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਡਜੁਗੋਰਜੇ… ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
6 ਸੀ.ਐਫ. The "5 ਪੱਥਰ" ਮੇਦਜੁਗੋਰਜੇ ਦਾ
7 6 ਮਈ, 2023
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , .