ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇAS
ਸਰੀਰ ਨੂੰ energyਰਜਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਹਾੜ. ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਹੈ. ਪਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ?

 

ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ

ਕੇਟੀਚਿਜ਼ਮ ਤੋਂ:

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ. —ਸੀਸੀਸੀ, ਐਨ .2697

ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂFood ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਮਾਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਰੂਹ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ. ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲੋਂ ...

... ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ is ਜੀਵਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ… -ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., n.2565

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਬੰਧ ਹੈ! ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ. 

 

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ

ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਚੁਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ. ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ. –ਸੀਸੀਸੀ, ਐਨ. 2560

ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ! ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੂਤ ਇਸ ਰਹੱਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਸੰਦ ਹੈ… ਪਿਆਰ! ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਹਾੜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਵਿਕ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ... ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਸ.

ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦਾ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ. (ਯੂਹੰਨਾ 15:15; ਗੈਲ 4: 7)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਵਿਲਾ ਦੀ ਸੇਂਟ ਟੇਰੇਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,

… ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ is ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ... -ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ., n.2010

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ prayੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਉਹ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. 

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ:

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ.