ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੁਆਰਾ

 

ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 10:10)। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ: ਮਾਸ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲਾ ਕਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਆਦਿ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ "ਜ਼ਿੰਦਗੀ" ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਡਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ.
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ.
ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ
.

-ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਡੀ ਸੇਲਜ਼, 17 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ,
ਇੱਕ yਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਐਲਐਕਸਐਕਸਐਸਆਈ), 16 ਜਨਵਰੀ, 1619,
ਤੱਕ ਸ. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਤਰ,
ਰਾਈਵਿੰਗਟਨ, 1871, ਪੀ 185

ਵੇਖੋ, ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੁਏਲ ਰੱਖਣਗੇ,
ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
(ਮੈਟ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ)

ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਭਾਰਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜਾਪਦੇ ਅਟੁੱਟ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਯੂਨਾਹ ਘੰਟਾ

 

AS ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ - ਰੋਣਾ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ… ਮੈਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ… ਅਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ

 

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ — ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਥੇ.

 

ਇਸ ਸਵੇਰੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ”?  ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ

 

ਯਿਸੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਹਵਾ ਭਰ ਗਿਆ. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਰਕ ਹੈ

 

…ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕਲੇ ਅਵਿਭਾਗੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਵਜੋਂ,
ਪੋਪ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ,
ਚੁੱਕੋ
 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਲਾਉਣਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ. 
- ਕਾਰਡੀਨਲ ਗੇਰਹਾਰਡ ਮੁਲਰ,

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ਅਪ੍ਰੈਲ 20th, 2018

ਇਹ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ 'ਪੱਖੀ' ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ 'ਵਿਰੋਧੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
- ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਮੰਡ ਬੁਰਕੇ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ,
ਜਨਵਰੀ 22, 2018

 

ਪਿਹਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੇਵ. ਜੌਹਨ ਹੈਂਪਸ਼, CMF (c. 1925-2020) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ

 

ਇਕ ਮੇਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ:

ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ! ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ!

ਇਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੋਲ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹਨ?…. 

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਦ, ਦੁੱਖ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਕ ਹੈ.

ਉਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਹਾਬਲ ਤੋਂ ਕਇਨ, ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਇਸਮਾਏਲ, ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਏਸਾਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਲਈ. ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਯਿਸੂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਹੈ

ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜੀਵਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੇਟਰੀ ਚਰਚ, ਮਾ Mountਂਟ ਟਿੱਬੀਡਾਬੋ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਸਪੇਨ

 

ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ “ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ” ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ throughਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ. ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ!

 

IS ਚਰਚ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ… ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ

 

ਲਈ 2000 ਸਾਲ, ਚਰਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਰੂਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਤਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਣਥੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਕੀਏ ਦੁਆਰਾ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ “ਸਬਤ ਦਾ ਰੈਸਟ” - ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ. ਪਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ

ਯਿਸੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ ... ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ "ਚੱਟਾਨ" ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਈਕਾ ਮੈਕਸੀਮਿਲਿਨ ਗੂਵਜ਼ਡੇਕ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, ਕੁਆਸ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਨ. 1; 11 ਦਸੰਬਰ, 1925

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਯਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ.
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ!
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ!
- ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਸਪੀ ਸਲਵੀਐਨ. 50

 

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਪੋਪਾਂ ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਸਮੇਤ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ?”[1]ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35 ਸਵਰਗ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਏਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35

ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵਾਰ

ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ

 

ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ. ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਹਾਂ - ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ...

 

ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵੈਬਕੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਡੈਨੀਅਲ ਓ'ਕਨੋਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਡਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ

 

"ਡਰ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰਕ ਆਈਲਟ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ “ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ” ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਡਰ ... ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੰ !ੇ ਤੇ ਹਾਂ! —ਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰਕ ਆਈਲੈਟ, ਦਸੰਬਰ 2020, ਨੋਟਰੇ ਐਗਲਾਈਜ; ਗਣਨਾ

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਮਿਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੇਂਟੇਕਾਟ (ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ), ਜੀਨ II ਰੀਸਟਾ byਟ ਦੁਆਰਾ (1732)

 

ਇਕ “ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ” ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ. ਜੀ, ਯਿਸੂ ਕਰੇਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਬਦਿਕ “ਆਖਰੀ ਦਿਨ” ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ” ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਹੈ? 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

 

ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣਾ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱing ਰਿਹਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ). ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਜੀਵਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ.
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆਖਰੀ ਘੰਟਾ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਭੁਚਾਲ, ਮਈ 20, 2012, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ

 

ਨਿਆਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੀਬਰ, ਡੂੰਘਾ, ਉਦਾਸ ਸੀ ... ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ... ਪਰ ਚਰਚ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

 

ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਤੋਂ: ਫਰਵਰੀ 22, 2013 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ…. 

 

ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ - ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਪੀਸਕੋਪਲ (ਹਾਈ ਐਪੀਸਕੋਪਲ) ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਕੋਇਰ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸੀਸੀਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ accusedੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ... ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਮ ਅਤੇ ਪੋਪ ਅਤੇ ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ…. ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ. ਆਰ ਸੀ ਚਰਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਿਚ ਰੋਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਧਰਮ ਵਿਚ “ਕੈਥੋਲਿਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ “ਸੀ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ” ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਮ ਦਾ ਚਰਚ। ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ. ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੂਲ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ”

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ “ਹਾਂ”। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ: ਇਹ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਾਲ ਟਿਯਨਾ (ਮਾਲਲੇਟ) ਵਿਲੀਅਮਜ਼

 

ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

 

ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ


 

IN ਸੱਚਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ... ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ - ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵੀ. ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ “ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਈ ਵਾਰ… ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਜੀਬ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੰਕਾਰ ਜੋ “ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਬੀ” ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 'ਨਹੀਂ' ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ' ਨਹੀਂ 'ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? " ਪਰਤਾਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੌਂਣਾ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਅਤੇ ਫੇਰ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਮਹਾਨ ਸੰਦੂਕ


ਝਾਂਕਨਾ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੁਆਰਾ

 

ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਇਕ “ਕਿਸ਼ਤੀ” ਦੇਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ "ਹਾਂ!" ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ "ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ" ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. 

 

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ "ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ... ” ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਗੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. " [1]ਮੈਟ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ" ਦਾ ਆਉਣਾ "ਰਾਤ ਦੇ ਚੋਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ." [2]1 ਇਹ 5: 2 ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਏ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ “ਮੌਤ” ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ. [3]ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, ਐਨ. 675 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ “ਨੇਤਾ” ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਸੂਲ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੌਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ - ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ…

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਮੈਟ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ
2 1 ਇਹ 5: 2
3 ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, ਐਨ. 675

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਟਾਈਗਰ

 

ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਐਡਵੈਂਟ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੰਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ. ਵਿਰੋਧੀ-ਇਨਕਲਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ... 

 

I ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਹਾਂ

ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ... ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਉਸੇ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ... ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ. . ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਨ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ, ਗੰਦਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਇਸੇ?

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆਪਣੀ ਸੈਲ ਵਧਾਓ (ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ)

ਸੇਲ

 

ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ. ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ. (ਰਸੂ. 2: 1-2)


ਥ੍ਰੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਜਨ 3: 8). ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀ ਰੂਹ ਭਾਵ “ਹਵਾ” ਅਤੇ “ਆਤਮਾ”। ਰੱਬ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ, ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ) ਹਵਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ).

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਨਿ Hol ਪਵਿੱਤਰਤਾ ... ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ?

ਲਾਲ-ਗੁਲਾਬ

 

ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਠਕ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ:

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ... ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ... ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਈਸਾ ਪੈਕਰੈਟਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਝ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ

ਬਸੰਤ-ਖਿੜ_ਫੋਟਰ_ਫੋਟਰ

 

ਰੱਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ inੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ .

ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ” ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦ ਟ੍ਰਿਮੰਫ - ਭਾਗ II

 

 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ -ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ. ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੌਖਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ:

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ. (ਮੱਤੀ 5: 6)

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧ
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਣਜਾਣ

 

 

ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ. 

 

ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਪ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਮਿਲੀ ( ਜਾਂ ਬਜਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਥੋਲਿਕ). ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੋਪ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ; ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ "ਆਤਮਾ" ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
21 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਚਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ “ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ।” [1]ਸੀ.ਐਫ. ਮਾਰਕ 1:15 ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ "ਅੰਤ ਸਮੇਂ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਮਾਰਕ 1:15

ਪਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਣਾ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਮਾਰਚ ਦੇ 19 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ
ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਤਾਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਕ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦਾ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੈ!

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ, ਮਾਰਚ 16, 2015

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।” ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਓ." (ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ)

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪੋਪ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

 

ਹੁਣ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੋਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਂਟੀਫੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਦਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਮਾਰਚ ਦੇ 14 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ...

 

ਉੱਥੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਝ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ. ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ, [1]ਸੀ.ਐਫ. ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏ “ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨੀ (ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਧਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੈ), ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਇਕ "ਰਹਿਮ ਦੀ ਜੁਬਲੀ" ਹੋਵੇਗੀ. [2]ਸੀ.ਐਫ. ਜ਼ੈਨਿਟ, 13 ਮਾਰਚ, 2015 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ:

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ
2 ਸੀ.ਐਫ. ਜ਼ੈਨਿਟ, 13 ਮਾਰਚ, 2015

ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਮਾਰਚ, 2015

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ.

ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ, 9 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

IN ਸੱਚਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ - ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੌਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਠੋਰ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
7 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰੱਬ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ, 6 ਮਾਰਚ, 2015

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ


ਲਵ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆਈ, ਡੈਰੇਨ ਟੈਨ ਦੁਆਰਾ

 

ਬਾਗ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ, 5 ਮਾਰਚ, 2015

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਸੱਚ ਦਾਨ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਕਸੀਦ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਧੁਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. [1]ਸੀ.ਐਫ. ਮੈਟ 4; 1-11 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਮੈਟ 4; 1-11

ਵੇਡ ਆਉਟ ਪਾਪ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਲੈਂਡ ਦੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2015 ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ...

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਾ ਰਾਹ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
28 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

I ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਈਡ ਹੋਮ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ “ਹੈਰਾਨ” ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿed ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਿਆ (ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ). ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ- ਜੋ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ “ਈਸਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ notੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਮਹਾਨ ਸਾਹਸੀ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ, 2015

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

IT ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ; ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬੁੱ butੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ; ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ