ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

 

ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣਾ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱing ਰਿਹਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ). ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਜੀਵਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ.
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ

 

 

ਇਸ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਨ ਇਕ ਹੋਰ - ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਖੌਤੀ "ਨਿਜੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ" ਚਰਚ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੌਪ ਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਂਟੀਫਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ "ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ" ਹਨ. ਚਰਚ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪੋਪ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪੋਪ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?

 

ਹੁਣ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੋਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਂਟੀਫੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸੱਚ ਦੇ ਸੇਵਕ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ 4 ਮਾਰਚ, 2015 ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

ਈਸੀਸੀ ਹੋਮੋਈਸੀਸੀ ਹੋਮੋ, ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੁਆਰਾ

 

ਯਿਸੂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ. ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ shelterਰਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਚਰਚ, ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸੱਚ ਨੂੰ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਕਤੂਬਰ 16, 2014 ਲਈ
ਆਪਟ. ਸੇਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ ਅਲਾਕੋਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

 

 

ਉਲਝਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਨਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ; ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੀਟਰਗੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਡੇਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕੇਟਚੇਸਿਸ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਯੌਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੋਪ ਪਾਲ VI ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿaਮੇਨੇ ਵਿਟੈ; ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ-ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ... ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇੱਕ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਕਤੂਬਰ 10, 2014 ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

 

“ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ” ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਰੋਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਸੈਨਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ. ਪਾਪ ਦੀ. ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੋਪਸੀ ਦੀ ਅਚੱਲਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕੀ ਪੋਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਕਤੂਬਰ 8, 2014 ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ

 

ਇਸ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂ ਵਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ... ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ.

 

I ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ “ਚੌਥੀ ਪਹਿਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਜੋ ਕਿ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਘਿਆੜ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ. ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਬਾਂਹਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਝੁੰਡ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ "ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ" ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਬਘਿਆੜ ਇਥੇ ਹਨ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ

 

WE ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਗਏ. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ "ਨਿਜੀ" ਖੁਲਾਸੇਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਉਹ ਹੈ “ਨਿਜੀ ਖੁਲਾਸੇ” ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾ" ​​ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ! ਭਾਗ VII

 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਧਾਰਨ ਰੱਬ ਵਿਚ! ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ" ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ inੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁ Churchਲੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੰਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਚਰਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਰਸੂਲ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ... ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ... ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ... (1 ਥੱਸਲ 5: 19; 1 ਕੁਰਿੰ 14: 1; 1 ਪਾਲਤੂ 4: 8)

ਮੈਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ" ਕਿਹਾ ਜਾਏ.

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ VI

ਪੈਨਟਕੋਸਟ 3_ਫੋਟਰਪੰਤੇਕੁਸਤ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਣਜਾਣ

  

ਪੈਂਟਕੋਸਟ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਨ੍ਯੂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ”। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ "ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ" ਵਿਚ ਸੀ. … ਕੇਟੀਚਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:

… “ਅੰਤ ਸਮੇਂ” ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਕਰੇਗੀ. ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸੇਗਾ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 715

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਆਤਮਾ "ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ" ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਫਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ “ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ”ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰ .ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ ਵੀ

 

 

AS ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਸਤਹ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ...

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ? ਭਾਗ IV

 

 

I ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ" ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ” ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਚਰਚ ਦਾ ਦਿਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ", "ਮਰੀਅਨ," "ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ," "ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ," "ਪਵਿੱਤਰ," ਅਤੇ "ਰਸੂਲਵਾਦੀ" ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਤੰਦਰੁਸਤ" ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਰਮੀ, ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਤਮਕ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ... (ਐਫ਼ 1: 3)

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫ਼ੈਸਲਾ

 

AS ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ... ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਆਤਮਕ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ:

ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:19)

ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ….

 

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 12


ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
ਜਾਰਜ ਇੰਨੇਸ, 1894 ਦੁਆਰਾ

 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ; ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਮੇਰੇ ਬਚਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. (1 ਥੱਸਲ 2: 8; ਗਾਲ 4:19)

 

IT ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਰੀਜ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ .. ਖੇਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ. ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਲਗਭਗ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ... ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਅਧਿਆਇ 12.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ