ਜ਼ਬੂਰ 91

 

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, “ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ,
ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ”

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਮਾਸਡ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਫਰਵਰੀ 3, 2014 ਲਈ

ਲਿਟੁਰਗੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਇਥੇ


2014 ਦੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ"

 

 

ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬੇਸਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,

ਦੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ… -ਐਡਵਰਸ ਯੂਨੋਮਿਅਮ, 3: 1; ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੀਨ ਦਾਨੀਲੋ, ਐਸ ਜੇ, ਪੀ. 68

ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ “ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਮਾਈਕਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। [1]ਸੀ.ਐਫ. ਡੈਨ 10:20 ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਨਾਈਸਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਗਰੇਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ“ ਬਾਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ”ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱ .ੀਏ।” [2]ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੀਨ ਦਾਨੀਲੋ, ਐਸ ਜੇ, ਪੀ. 69 ਭਾਵ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਡੈਨ 10:20
2 ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੀਨ ਦਾਨੀਲੋ, ਐਸ ਜੇ, ਪੀ. 69

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿ .ਜ ਅਤੇ ਸੌਲੀਟਯੂਡਜ਼

 

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ… ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਚਰਚ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੀ:

ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਅਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਉਭਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਵੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਆਰਾ ... ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੰਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. Ard ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਰੱਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, 2001; ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿ interview

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ