ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ - ਭਾਗ II


ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਾਲੀਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਵਾਨੋਵ ਦੁਆਰਾ, 1834-1836

 

 

 

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜਦੋਂ ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਲੀਨੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,

 

ਮਰਿਯਮ!

 

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ. ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਯਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਰੀ ਲਵ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰੀ ਮੈਗਡੇਲੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ "ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ", ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਯੂਕੇਰਿਸਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

 

 

ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਲ

 

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇਰਿਸਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ... ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ... ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ "ਘਟਨਾ" ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ... ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਰੀ ਦੇ. -ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਮਾਰਥ ਰੋਬਨ (1902-1981), ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਟਾਈਮਜ਼, ਫਰ. ਜੋਸਫ ਇਯਾਨੂਜ਼ੀ, ਪੀ. 53; ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿ's ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ

 

ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਲਾਲ ਦਿਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਲ ਵਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ. - ਮੁਬਾਰਕ ਕੈਥਰੀਨ ਐਮਰੀਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸੇ, ਵੋਲ 1, ਪੰਨਾ 567-568

 

ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ is ਪਵਿੱਤਰ Eucharist. ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ Eucharistic ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ. (ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ Eucharistic ਚਮਤਕਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ... ਕੀ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!)

 

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! 

 

 

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਿੰਗ

 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਬੋਸਕੋ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ: ਮਾਰੀਅਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਅਤੇ ਯੂਕੇਰਿਸਟਿਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਥੰਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜਰੀ ਸੀਡੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੈਪਲਟ, ਅਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਈਚਰਿਸਟਿਕ ਪੂਜਾ ਗੀਤ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.

 

ਮੈਂ ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ "ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ."ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਚੈਰਿਸਟਿਕ ਪੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ "ਮੈਨੂੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ! ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "25 ਸਾਲ ਦੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।" ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਰਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ!"

 

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਥੇ, ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੋ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ.