ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ


ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ

 

 

ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਵੰਬਰ 24, 2007 ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ... ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਬਣਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੈਬਕਾਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੋਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਰਚ ਫਾਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੌਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ" ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ .ੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ...

 

ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਠੀ ਵਾਂਗ ਭੜਕਿਆ ... (ਮੱਲ 3:19)

 

ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਲ ਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ... (ਯਿਸੂ, ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 1588)

ਅਖੌਤੀ "ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਜਾਂ "ਚੇਤਾਵਨੀ" ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ; ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸਾਡੀ “ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ” ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ; ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ society ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ "ਨਬੀਆਂ" ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. ਹੁਣ ਉੱਠ ਖਲੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਕੰਬਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ... Ath ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਅਰ, “ਜੈਨੀਫਰ”; ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਪੀ. 183

 

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਦਾ Davidਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇਗਾ:

ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹਿਲਾ; ਪਹਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ: ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ. ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ: ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਇਲੇ ਜਲ ਰਹੇ ਸਨ.

ਉਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ. ਉਹ ਕਰੂਬੀਮ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ. ਉਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ coveringੱਕਣ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ. ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਚਮਕ ਗਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ; ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 18) 

ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 1980 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:

ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਨ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚਰਚ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. Eਰਗਿਸ ਸਕੈਨਲੋਨ, ਹੜ ਅਤੇ ਅੱਗ, ਹੋਮੀਲੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਰਿਵਿ., ਅਪ੍ਰੈਲ 1994

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. –ਸ੍ਰ. ਲੂਸੀਆ, ਇੱਕ ਫਾਤਿਮਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਈ 12, 1982. 

ਆਓ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੱਡਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ; ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਪਰਤਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਈਏ।

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ. ਜੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੇ ਆਦਮੀ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ? ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. Ainਸੈਨਟ ਆਈਜੈਕ ਸੀਰੀਅਨ, 7 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ:

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਮਹਾਨ ਪਰਖ.

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.