ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

 

ਯਿਸੂ "ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ" ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 8:12)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ.

 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ. ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਰੋਸ਼ਨੀ - ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੂਡ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ। 

98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਹੀ:

ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਲੂਕਾ 11:38)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਝੂਠੀ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਇਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਚਿੱਤਰ... ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬੋਲ ਸਕੇ... (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 13:14-15)

ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਕਸਰ ਇੱਕ "ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੂਤ" ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏ ਸਕ੍ਰੀਨ  ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਕਰੀਨ”—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ—“ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ” ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੇਟਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ “ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰ ਵਿਚ ਏ ਕਾਲਾ ਡਬਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।” ਅੱਜ, ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ" ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ... ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ. OPਪੋਪ ਪਿਕਸ ਇਲੈਵਨ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਪੱਤਰ ਚੌਕਸੀ ਕੁਰਾ, ਐਨ. 7, 8; 29 ਜੂਨ, 1936

ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ, ਜਾਂ ਆਈਪੌਡ ਜਾਂ ਸੈਲਫ਼ੋਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਨਸੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ. "ਚਿੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ" ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ "ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ" ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੋਤੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ “ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ” ਛੱਡ ਕੇ।

 

ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
 

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ "ਨਸ਼ੀਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਮਰਾ।ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ "ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ-ਲਾਈਟ" ਕਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ:

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਾਦਰੀ (ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ) ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ: ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ...ਜੋ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ (ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ...ਫ਼ਰਸ਼ ਸੱਪਾਂ, ਕਿਰਲੀਆਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ…. ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ।

ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ...

 

ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀਦਾਨ (ਜਨਤਕ ਵਿੱਚ) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਵੇਖੋ ਮੈਟ 24:15, ਡੈਨ 12:11.; ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ) ਪੋਪ ਪੌਲ VI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,

… ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।  -ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲ, ਜੂਨ 29, 1972,

ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ:

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਵੀ. ਧਰਮ-ਤਿਆਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਫਾਤਿਮਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਠਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰ on 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਅਕਤੂਬਰ 13, 1977,

ਵਾਕਈ, ਕੁਝ ਪੈਰਿਸਾਂ, ਡਾਇਓਸਿਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ "ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ" ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਮੈਟ 16:18); ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਪੋਪ ਪੌਲ VI ਤੋਂ ਜੀਨ ਗਿਟਨ (ਪਾਲ VI ਸੀਕਰੇਟ), ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਪੋਪ ਪੌਲ VI ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ, ਸਤੰਬਰ 7, 1977

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਧੁੰਦਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਫਲੋਰੋਸੈੰਟ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ. ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਡਰ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਪਿਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਲੋਰਸੈਂਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰ ਠੰਡੀ, ਠੰਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ" ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇਖੋ…

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਥਸਮੇਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸੂਲ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ… ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ. ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ" ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ “ਬਿਖਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ” ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮੈਟ 26:31।)

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇਰਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ (ਵੇਖੋ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ)… ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਮੱਤੀ 25:1-12।)

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ... ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ...

…ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇਫੇਸਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ।” ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ: “ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ! ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ! ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ! ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀਏ!” -ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, Homily ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਿਸ਼ਪਸ ਦਾ ਸੈਨੋਡ, ਅਕਤੂਬਰ 2, 2005, ਰੋਮ. 

 

 

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਾ-ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ or ਗਾਹਕ ਇਸ ਜਰਨਲ ਨੂੰ. 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਸੰਕੇਤ.