ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਾਲ ਟਿਯਨਾ (ਮਾਲਲੇਟ) ਵਿਲੀਅਮਜ਼

 

ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

 

ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ:

ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚ… ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ… (ਯਸਾਯਾਹ 12: 1-2)

ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੀ — ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜੋ ਉਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ…

 

ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੇਵਤਵਵਾਦ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਯਿਸੂ ਸੇਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ ਅਲਾਕੋਕ (1647-1690 ਈ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੈਕਡ ਦਿਲ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹ ਅਜਗਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਭਾਵ. ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਆਦਿ).

ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਗਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ.ਮਾਰਗੀਰਿਤਾ_ਸੈਕਰੋ_ਕਯੂਅਰ.ਜਪੀ.ਜੀ. - ਸੇਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਟਾਈਮਜ਼, ਫਰ. ਜੋਸਫ ਇਯਾਨੂਜ਼ੀ, ਪੀ. 65

ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. -ਸੇਂਟ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੈਰੀ, www.sacredheartdevotion.com

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੇਜਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੋਂਟਮੇਨ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਅਮ ਵਿਚ ਮਰਿਯਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

… ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. - ਜਨਵਰੀ 17, 1871, www.sanctuaire-pontmain.com

ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਵੇ - ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵਧ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: "ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ" (ਮੱਤੀ 24:12). OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, ਮਿਸਰੈਂਟਿਸਿਮਸ ਰੀਡਮੈਂਪਟਰ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਆਨ ਆਨ ਰੀਪਰੇਸਨ ਟੂ ਸੇਕਰੇਡ ਹਾਰਟ, ਐਨ. 17

ਕਿਵੇਂ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ “ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?

ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਸੇਂਟ ਗੇਰਟਰੂਡ ਦਿ ਮਹਾਨ (ਅ. 1302) ਨੂੰ ਸੇਵੀਅਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:

ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੂਰੀ ਸਮਝ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ, ਬੁੱ grownੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਠੰ becomeੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. -ਲੈਗੈਟਸ ਡਿਵੀਨੇ ਪਾਈਏਟਿਸ, IV, 305; “ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੇਰਟਰੂਡਿਏਨੇ”, ਐਡੀ. ਪੋਇਟੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਿਸ, 1877

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਆਈਕਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ. ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਟ ਗਿਆ. ਰੱਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਯਤਨ ਦਇਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਇਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ:

ਮੇਰੇ ਕੌੜੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਬ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ. Esਜੇਸੁਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਐਨ. 965

 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਫੁੱਟਨੈੱਨ

ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਨਿਆਂ ਦੇ “ਦਿਨ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ “ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ” ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਲ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ; ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਣ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਯਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ... ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਰਹਿਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਅਥਾਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ. ਇਸ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਹਨ. ਦਇਆ ਦੀ ਲਾਟ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. Esਜੇਸੁਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਐਨ .1485, 1190

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ — ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ?

ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਦਾ ਘੰਟਾ. ਚਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਸ੍ਰ. ਫੌਸਟੀਨਾ ਕੌਵਲਸਕਾ, ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੌਨ ਪਾਲ II ਨੇ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਜਨਰਲ ਸਰੋਤਿਆਂ, 31 ਮਈ, 2006, www.vatican.va

ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ… —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਰੋਮਨ ਕਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2010

ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2014 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ "ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ" ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ:

... ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ. —ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 6 ਮਾਰਚ, 2014, www.vatican.va

ਦਰਅਸਲ, ਸੇਂਟ ਫਾਉਸਟਿਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣੇ: ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਚਰਚ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਹੈ. ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਫੌਸਟਿਨਾ, ਡਾਇਰੀ; ਆਇਬਿਡ. ਐਨ. 378

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਰੋਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਫਰਿਅਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੇਰਾਫੀਮ ਮਿਸ਼ੇਲੈਂਕੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. 

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੇਂਟ ਫੌਸਟੀਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਦਇਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ “ਸਵਾਗਤ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੂੰ ਅਨੂਡੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ.  

 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ “ਆਖਰੀ ਯਤਨ” ਦਾ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਹੇਠ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੰਭੇ ਹੁਣ ਹਨ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰ ਅਤੇ ਇਹ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੰ .ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.[1]ਸੀ.ਐਫ. ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਬਲ ਖੰਭੇ ਫਲਿਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ - ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ "ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ?

… ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ… ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਤ-ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ…. (ਮੱਤੀ 24:12, ਰੋਮੀਆਂ 8:22)

ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ - ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਲੀ “ਨੁਕਸ-ਰੇਖਾ” ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੁੰਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ coveringੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਆਹ ਨਾਲ coveringੱਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿਰਾਇਆ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ...  

ਲਿਖੋ: ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... -ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 1146

ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ...

ਜਦੋਂ ਚਰਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੈਸਰਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਇਕਦਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਗਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ, ਵੇਖੋ ਇਕ ਹੋਰ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਟੋਕਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਲੀਬ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. OPਪੋਪ ਲੀਓ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਐਨੂਮ ਸੈਕਰਾਮ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਆਨ ਆਨ ਕਨਕਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੇਕ੍ਰੇਟਡ ਹਾਰਟ, ਐਨ. 12

ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ… [ਜੋ] ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ; ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ; ਨਿਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ. OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਹਾਉਰਿਟੀਸ ਅਕਵਾਇਸ, ਐਨਸਾਈਕਲੀਕਲ ਆਨ Devਰ ਡੇਵਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ, ਐੱਨ. 126

 

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ:

ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ! - ਭਾਗ I

ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ! - ਭਾਗ II

ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂਕਰਿਸਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ: ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ - ਭਾਗ II

ਕੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ? 2007 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ.

ਯੂਕਰਿਸਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਨ

ਦਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

 

 

ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ.  

 

ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , .