ਰੋਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ - ਭਾਗ II

ਰੌਲਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲਜ VI

ਰੈਲਫ਼ ਮਾਰਟਿਨ ਪੋਪ ਪੌਲ VI VI, 1973 ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


IT ਪੋਪ ਪੌਲ VI VI ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ" ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ. ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ 11, ਮਾਰਕ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਰੋਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਤਾਜ਼ਾ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ www.embracinghope.tv

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ...

 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੋਪ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਛੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਬਕਾਸਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸੱਜੇ ਕਦਮ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹਨ; ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ... ਦਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਗਾਹਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ($75) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 50% ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਪਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੀਡੀ ਆਦਿ। . ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।

ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਦਾਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ "ਤਿਆਰ" ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ!

 

ਅੱਖਰ

ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਆਰਡਰ ਕਾਰਮੇਲਾਈਟ ਹਾਂ। … ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ… ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚੋਲਰ ਅਤੇ ਥੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹਾਂ... ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 100% ਠੋਸ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ... -ਏਓ ਯੂਐਸਏ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ... ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕਾਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ... ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓਕਾਸਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਵੈ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ: “ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ; ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ” (1 ਥੱਸ. 5:19-21)। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਕਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਪੂਰਣ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ... -Fr. ਜੀ., ਕੈਨੇਡਾ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। -ਜੇਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ

…ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ "ਇਕੱਲਾ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ... -DH ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਅਮਰੀਕਾ

ਮੈਂ ਮੈਰਿਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
d ਉਸਦਾ ਬਲੌਗ. ਇਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ "ਨਵੇਂ ਮੇਲ" ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। -ਬੀਐਚ ਜਾਰਜੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ "ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ" ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਮਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ! ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ "ਮਰਸੀ ਦਾ ਚੈਪਲੇਟ" ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਬੀ ਓਹੀਓ, ਅਮਰੀਕਾ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ! -ਐਸਪੀ ਕਿਊਬਿਕ, ਕੈਨੇਡਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਮਾਰਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ. -ਜੀਐਮ ਯੂਐਸਏ


Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਵਿਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਟੈਗ , , , , , , , , , , , , .