ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ

 

ਮੈਂ WOKE ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ: ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ. ਅਤੇ ਫੇਰ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ

 

ਟੈਸਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਕਸਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ. - ਯੂਸੁਫ਼ ਸਕ੍ਰਾਈਵਿਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ “ਸਾਡਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ”

ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ. (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 6)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ... (ਮੱਤੀ 16:18)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨਿਅਨ ਸਾਇਨਡ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨੇਤਰਵਰਲਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. (ਮੱਤੀ 16:18)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਇਕ ਕਮਰਾ ਕਮਿ Freeਨਿਸਟ, ਫ੍ਰੀਮਸਨ, ਜਾਂ ਨਾਪਾਕ ਇਮਪਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਦੇ ਧੱਫੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ, ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਸ… ਸ਼ਾਂਤ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 2477

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਪ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ… Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਗੇਰਹਾਰਡ ਮੁਲਰ, “ਆਲਸ ਹੇਟ ਗੋਟ ਸੇਲਬਸਟ ਇਗੇਸ ਪ੍ਰੋਚੈਨ”, ਡੇਰ ਸਪਾਈਗੇਲ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2019, ਪੀ. 50

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ipso ਕਾਰਜ, ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ. Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਰਾਬਰਟ ਸਾਰਾਹ, ਕੋਰੀਏਰ ਡੇਲਾ ਸਰਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2019; americamagazine.org

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਪੀਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿਚ ਹੈ? - ਸੇਂਟ ਸਾਈਪ੍ਰਿਅਨ, ਕਾਰਥੇਜ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ, “ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਏਕਤਾ”, ਐਨ. 4;  ਮੁlyਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਾਲੀਅਮ 1, ਪੰਨਾ 220-221

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਸੱਚੀ ਚਰਚ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੋਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

… ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ‘ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਦਰੀਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।’ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਪਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ. ” ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੀਟਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਸੀਆਨਾ ਦਾ ਕੈਥਰੀਨ, ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. -ਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ, ਮਾਇਸਟਿੀ ਕੋਰਪੋਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ (ਮਾਈਸਟੀਕਲ ਬਾਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ), 29 ਜੂਨ, 1943; ਐਨ. 41; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI "ਅਸਲ" ਪੋਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਪੈਟਰਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ… [ਮੇਰਾ] ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕੰਮ [ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ '] ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ. —ਪੋਪ ਇਮੇਰਿਟਸ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 2014; Zenit.org

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਨੇਡਿਕਟ "ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਇਹ ਸਭ ਸੰਪੂਰਨ ਬਕਵਾਸ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ... ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਲ ਦਾ — ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ had ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ. ਇੱਕ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. -ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨੇਮ, ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਦੇ ਨਾਲ; ਪੀ. 24 (ਬਲੂਮਜ਼ਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਪੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ. - ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, 27 ਫਰਵਰੀ, 2013; ਵੈਟੀਕਨ.ਵਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਧੱਫੜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਫੋਵਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂ neighborੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ inੰਗ ਨਾਲ: ਹਰ ਚੰਗੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ. -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕੈਟੀਜ਼ਮ, ਐਨ. 2478

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੋਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਪੋਂਟੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਸ਼ੰਕੇ ਬੀਜਣ ਦੇ" ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਾ. "ਪੋਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ", ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਹੋਣ ਦੇ…  Ard ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਮੰਡ ਬੁਰਕੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਂਥਨਾਸੀਅਸ ਸਨਾਈਡਰ, ਬਿਆਨ “ਸਰਵਉੱਚ ਪੋਂਟੀਫ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ “, ਸਤੰਬਰ 24, 2019; ncregister.com

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਣ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ filੁਕਵੇਂ ilaੰਗ ਨਾਲ "ਫਿਲਿਲਾ ਸੁਧਾਰ" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਸਾਨੂੰ ਪੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਸਾਰਾਹ, 16 ਮਈ, 2016, ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਰਾਬਰਟ ਮੋਯਨੀਹਾਨ ​​ਤੋਂ ਪੱਤਰ

ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵਜੋਂ, ਖੁਦ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰਾਈਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ, ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ. General ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੇਮੰਡ ਬੁਰਕੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਂਥਨਾਸੀਅਸ ਸਨਾਈਡਰ “ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ” ਤੇ; ਆਇਬਿਡ. ਸਤੰਬਰ 24, 2019; ncregister.com

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ ਅਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਪੋਪ ਇਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੋਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟਰ ਹੈ. —ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, 8 ਮਈ, 2005 ਦੀ Homily; ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਯੂਨੀਅਨ-ਟ੍ਰਿਬਿ .ਨ

… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜੋ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੋਮਿਨੀਟਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫ-ਦਿ-ਕਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਪਲ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਥੇਡਰਾ ਕਥਨ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. Rਫ.ਆਰ. ਟਿੰਮ ਫਿਨੀਗਨ, ਸੇਂਟ ਜਾਨਜ਼ ਸੈਮੀਨਰੀ, ਵੋਨਰਸ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਲ ਥੀਓਲਾਜੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ; ਤੋਂ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰਮੇਨੇਟਿਕ, “ਅਸੈਂਸੈਂਟ ਐਂਡ ਪੋਪਲ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ”, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2013; http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਥੇਡਰਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਰ ਹੈ: “ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ” ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹਨ. ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰੋਮ ਵਿਚ ਪੈਟ੍ਰਾਈਨ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਅਨੰਦ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ; ਨਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ... Ard ਕਾਰਡੀਨਲ ਰੈਟਜਿੰਗਰ (ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI), ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਮਿionਨਿਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਗਨੇਟੀਅਸ ਪ੍ਰੈਸ, ਪੀ. 73-74

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਤਰਸ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਤਰਸ ... ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 2 11–14); ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਪੋਪ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰਾ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਨਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਹੈ? - ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XIV, ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੀ ਵੋਲਕ ਗੋਟੇਸ, ਪੀ. 80 ਐੱਫ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

...ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ “ਨਿਸ਼ਚਿਤ inੰਗ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, [ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ) ਆਮ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ […] ਇਸ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ". -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਐਨ. 892

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੋਪ ਸ਼ਤਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ... ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਉਹ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ!" ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ, ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ। . -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਕੈਥਰੀਨ ਆਫ ਸੀਆਨਾ, ਐਸ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਪੀ. 201-202, ਪੀ. 222, (ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਮਾਈਕਲ ਮਲੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਤਾਬ 5: "ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ", ਅਧਿਆਇ 1: "ਪੋਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ")

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਚਾਲੂ…) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ! ਇਹ ਸਭ, ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ: ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ! - ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, Zenit.org, 10 ਜਨਵਰੀ, 2014

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਚਰਚ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁ teachingsਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ... Ard ਕਾਰਡੀਨਲ ਗੇਰਹਾਰਡ ਮੂਲਰ, 8 ਫਰਵਰੀ, 2019, ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ

ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਰੋਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ... ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ collapseਹਿ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਗੁਣ ਹੈ. Ardਕਾਰਡੀਨਲ ਰਾਬਰਟ ਸਾਰਾਹ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈਰਲਡਅਪ੍ਰੈਲ 5th, 2019

ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. —ਮਿਰੀਟਸ ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019, ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ

... ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. -ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਪੀਟਰ ਸੀਵਾਲਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੀ. 52

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਪੋਪ ਵੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ... ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ... ਰਾਜ, ਲੋਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੌਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚ, ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ; ਚਰਚ ਪੌਪਾਂ, ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਪਲ ਚਰਚ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। OPਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਹੋਮਲੀ, 29 ਜੂਨ, 2015 www.americamagazine.org

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਯਿਸੂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਕਲੀ ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਠਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਚੁੱਪ ਕਰੋ! ਬਿਨਾ ਹਿੱਲੇ!" ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ. ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ” (ਮਾਰਚ 4: 38-39)

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ. ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਲ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਸਰਲ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,' ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ; ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ' ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੁੱ place ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਦੁਹਰਾ ਕਰੀਏ; ਇਸ ਦੇ ਮੁੱ at 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. - ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੋਸਫ ਰੈਟਜਿੰਗਰ, ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਇਗਨੇਟੀਅਸ ਪ੍ਰੈਸ

 

 

ਸਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ

ਟੈਸਟਿੰਗ

ਟੈਸਟਿੰਗ - ਭਾਗ II

 

ਮਾਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਤਾ ਬਾਰਬਰਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ:

 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਮਾਰੀਅਨ ਯੂਰਪੀਸਟਰੀਕ ਕਾਨਫਰੰਸਅਕਤੂਬਰ 18, 19 ਅਤੇ 20, 2019

ਜੌਨ ਲੈਬਰੀਓਲਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵਾਟਕਿੰਸ

ਮਾਰਕ ਮੈਲੈਟ
ਬਿਸ਼ਪ ਰਾਬਰਟ ਬੈਰਨ

ਸੇਂਟ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਚਰਚ ਪੈਰਿਸ ਸੈਂਟਰ
5444 ਹੋਲਿਸਟਰ ਏਵ, ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ, ਸੀਏ 93111ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 805-636-5950


[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

 

ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. 

 

ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ The ਹੁਣ ਬਚਨ,
ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਗਾਹਕੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ.