ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਗੁਲ! - ਭਾਗ III

 

 

 

ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ… ਇਥੇ ਇਕ, ਇਕ ਉਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ... ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਅਚਾਨਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ:

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਇਹ, ਬੇਸ਼ਕ, ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: 

... ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ. (ਰੋਮ 11: 25-26)

ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ "ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ" ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਉਥੇ ਹੈ ... ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅੰਗੂਰ ਕੱucking ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾ nationੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ "ਬਚਾਇਆ" ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. 

 
ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰੂਹ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਭਾਗ XNUMX ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:

ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹਿਜ਼ਕੀਲ 9 ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ.

[ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਹੀਂ] ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਕ ਐਕਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: ਉਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ! ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੋ! ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ! ਪਰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾਓ; ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.

ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ. (ਪ੍ਰਕਾ. 7: 3)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ "ਧੋਖੇ ਦੀ ਲਹਿਰ" ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ "ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (2 ਥੱਸਲ 2:11)

ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ. ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਘ੍ਰਿਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ!

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ "ਦੇਰੀ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (2 ਪਤ 3: 9)

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ:

ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ; ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਯੂਹੰਨਾ 3:18)

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਚੁਣਨਾ:  ਵਾ harvestੀ ਇਥੇ ਹੈ. ਪੋਪ ਜੌਨ ਪਾਲ II ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਸੀ:

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਚਰਚ, ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ-ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਮ ਟਕਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.  -ਉਹ ਪੋਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਸ਼ਪਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ 

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਪ ਪੌਲ VI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ:

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ.  ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.   -ਪੋਪ ਪੌਲ VI, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 1977

ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ; ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਦੇਖੋ .... ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. (ਪ੍ਰਕਾ. 12: 3)

ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: 'ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ? '… ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.  - ਪੋਪ ਪੌਲ VI, ਗੁਪਤ ਪੌਲਜ VI, ਜੀਨ ਗੁਟਟਨ

  
ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ. ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, 'ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ: ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ. (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 3: 18) 

ਮੈਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਡਿਕਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ:  "ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!"

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ / ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ. ਚਰਚ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਲੋਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ. ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ. ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੰਪਿ computersਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ womenਰਤਾਂ, ਕਿ ਉਹ womenਰਤਾਂ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ
ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ?

ਧਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਾਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਦਮੀ ਬਚਦੇ ਹਨ. (ਯਸਾਯਾਹ 24: 5)

ਸਵਰਗ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:  ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਣ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲਈ ਹੈ.

ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਬਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋਂ…. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ! (ਯਿਰ 4:14, 18) 

ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ - ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਖਲ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨ; ਮੈਂ ਚੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ "ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ!"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਤੋਬਾ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ - ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਅਤੇ ਤਾਂ-ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. (ਗਾਲ 1:10)

 

ਅਗਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਂਗਲ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ:

… ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ; ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ; ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ yਰਤ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੂਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ: 'ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ! '  -ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਵਾ ਡਾ ਈਰੀਆ-ਫਾਤਿਮਾ ਵਿਖੇ 13 ਜੁਲਾਈ 1917 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ; ਵੈਟੀਕਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ.

ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮਰਿਯਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ. 

[ਮੱਤੀ ਦੇ 21 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ] ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਨ 70 ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ: "ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾ ਦਿਓ." ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀਏ! ” -ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, Homily ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਿਸ਼ਪਸ ਦਾ ਸੈਨੋਡ, ਅਕਤੂਬਰ 2, 2005, ਰੋਮ.

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਧਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ?" ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੌਪ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਉਥੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।" ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੋ. (ਐਲ 22:46)

 
ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਐਕਿਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਰੱਖੀ. ਇਹ "ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਗੁਲ" ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ "ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ". ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ... ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਮੈਂ [ਪਾਪੀਆਂ] ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ…. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ. -ਸੇਂਟ ਫੌਸਟਿਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, 1160 , 848 , 1146

ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੋ, ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ. ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ. ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ, ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ... (ਜੋਏਲ 2: 12-14)Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਟਰੰਪਟ!.

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.