ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਆਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ - ਭਾਗ II

 

 

jeromot3a1

 

ਕਿਉਂ?? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ “ਕੁਧਰਮ” ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? [1]ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ

 

ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ “ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ” ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ. ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਰਚ, ਲਾੜੀ ਹੈ. ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰ.

ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ ਜਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ, ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ... (ਅਫ਼. 5:25, 27)

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੜ ਜੀ ਉਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਲਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੁਆਰਾ) - ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰਮ. ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ!

ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ. ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਗਲਾਤੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ,

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। (ਗਾਲ 4:19)

ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ,

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ” (ਫਿਲ 1: 6)

ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ “ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ” ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ — ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ.

... ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋਂ. (1: 9-10)

 

ਚਰਚ ਦੀ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ

ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਰਹੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਇਨਸੋਫਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਕੀਰ ਹੋਣ:  ਸ਼ੁੱਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਹੱਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ "ਵੰਡਣ" ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਸ ਨੂੰ.

ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ "ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ." ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਬ ਇੱਕ "ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ”ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ inੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ "ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ" ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਚਰਚ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ. ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲਗਾਵ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਚਰਚ, ਆਈਕਨ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ — ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ: ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ( ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ "ਜਲਾਵਤਨ" ਵਿੱਚ ਹਨ). ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅਮਨ ਦਾ ਯੁੱਗ (ਸੂਚਨਾ: ਦੁਬਾਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.)

ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ "ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਦਾਗ ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ.

ਜੇ ਅੰਤਮ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਅਵਧੀ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੰਬੀ, ਜੇਤੂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਹਨ.  -ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਕੈਥੋਲਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, ਬਰਨਜ਼ ਓਟਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਬਰਨ

  

ਵੈਟਰੋਥਲ

ਰਵਾਇਤੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ("ਕੱਲ੍ਹਾ" ਅਤੇ "ਚੋਸਾਨ") ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੇ ਉਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਸਨ (ਲਾੜੇ) ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਤਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਫਿਰ ਉਹ “ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਸ ਬਚਨ” ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਯਾ ਚੋਸਨ ਨੂੰ ਸੌਗੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚੋਸਨ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਚਿੱਤਰ. ਨਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ (ਯੂਕੇਰਿਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿ He ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ. “ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ”, “ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ” ਹੈ, ਲਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਮ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕੀਏ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ "ਹਫਤਾ" ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਸ ਦੀ ਐਸਕਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ.

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਮਹਾਨ ਗਤੀ. ਇਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ. (2 ਕੁਰਿੰ 11: 2)

ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸੀਸ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ; ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਤ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ [ਪ੍ਰੇਮਬਾਜ਼] ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, [ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ] ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ…  -ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਆਇਰਨਿਅਸ ਆਫ ਲਿਓਨਸ, ਚਰਚ ਫਾਦਰ (140-202 ਈ.), ਐਡਵਰਸਸ ਹੇਰੀਸ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ. (ਹੋਸ਼ੇਆ 2: 19-22)

 

 
ਹਵਾਲੇ:

 

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਨਾ-ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ or ਗਾਹਕ ਇਸ ਜਰਨਲ ਨੂੰ. 

 

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਫੁਟਨੋਟ

ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਘਰ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ.

Comments ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.