Schizma, mówisz?

 

KTOŚ zapytał mnie pewnego dnia: „Nie opuszczasz Ojca Świętego ani prawdziwego Magisterium, prawda?” Zaskoczyło mnie pytanie. "NIE! co wywołało u Ciebie takie wrażenie? Powiedział, że nie jest pewien. Więc zapewniłem go, że schizma jest nie na stole. Okres.

Kontynuuj czytanie

Nowość

 

Widzisz, robię coś nowego!
Teraz to wyłania się, czy tego nie dostrzegasz?
Na pustyni toruję drogę,
na pustkowiach, w rzekach.
(Iz 43: 19)

 

MAM ostatnio dużo zastanawiałem się nad trajektorią pewnych elementów hierarchii w kierunku fałszywego miłosierdzia, czyli nad tym, o czym pisałem kilka lat temu: Przeciw Miłosierdziu. Jest to samo fałszywe współczucie tzw wokizm, gdzie w celu „akceptowania innych”, wszystko jest do zaakceptowania. Linie Ewangelii są zamazane, przesłanie pokuty jest ignorowane, a wyzwalające żądania Jezusa odrzucane z powodu cukierkowych kompromisów szatana. Wygląda na to, że szukamy sposobów na usprawiedliwienie grzechu, zamiast żałowanie za niego.Kontynuuj czytanie

Najważniejsza homilia

 

Nawet jeśli my lub anioł z nieba
powinien wam głosić ewangelię
inny niż ten, który wam głosiliśmy,
niech będzie przeklęty!
(Gal 1: 8)

 

ONE spędził trzy lata u stóp Jezusa, uważnie słuchając Jego nauczania. Kiedy wstąpił do nieba, pozostawił im „wielkie zlecenie”. „Czyńcie uczniami wszystkie narody… ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mat. 28:19-20). A potem posłał im „Duch prawdy” aby nieomylnie kierować ich nauczaniem (J 16). Dlatego też pierwsza homilia Apostołów byłaby niewątpliwie doniosła, wyznaczając kierunek całego Kościoła… i świata.

Więc co powiedział Piotr??Kontynuuj czytanie

Wielka Szczelina

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
„Niech nie będzie żadnych innowacji poza tym, co zostało przekazane”.
—PAPIEŻ Św. Stefan I (+ 257)

 

THE Zezwolenie Watykanu, aby księża udzielali błogosławieństw „parom” tej samej płci i osobom pozostającym w „nieregularnych” związkach, stworzyło głęboki rozłam w Kościele katolickim.

W ciągu kilku dni od jego ogłoszenia niemal całe kontynenty (Afryka), konferencje biskupów (np. Węgry, Polska), kardynałów i zakony religijne odrzucone język wewnętrznie sprzeczny Suplikanie Fiducia (FS). Według komunikatu prasowego Zenita dzisiejszego ranka „15 Konferencji Episkopatów z Afryki i Europy oraz około dwudziestu diecezji na całym świecie zakazało, ograniczyło lub zawiesiło stosowanie dokumentu na terytorium diecezji, podkreślając istniejącą polaryzację wokół niego”.[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia strona po sprzeciwie wobec Suplikanie Fiducia obecnie liczy odrzucenia od 16 konferencji biskupów, 29 indywidualnych kardynałów i biskupów oraz siedmiu kongregacji oraz stowarzyszeń kapłańskich, zakonnych i świeckich. Kontynuuj czytanie

Przypisy

Przypisy
1 Jan 4, 2024, Zenit