Prezent

 

W moim odbiciu O radykalnym tradycjonalizmie, Ostatecznie wskazałem na ducha buntu zarówno u tak zwanych „skrajnie konserwatywnych”, jak i „postępowych” w Kościele. W pierwszym akceptują jedynie wąskie spojrzenie teologiczne na Kościół katolicki, odrzucając pełnię wiary. Z drugiej strony postępowcy próbują zmienić lub uzupełnić „depozyt wiary”. Żaden nie jest zrodzony z Ducha Prawdy; żadne z nich nie jest zgodne ze Świętą Tradycją (pomimo ich protestów).Kontynuuj czytanie