THE Pan widzi pragnienia naszego serca. Widzi nasze pragnienie bycia dobrymi.

I tak pomimo naszych niepowodzeń, a nawet grzechu, biegnie, by nas objąć… tak jak Ojciec biegł, by objąć syna marnotrawnego, okrytego wstydem swego buntu.

Dlatego Gabriel oznajmił Marii: „Nie bój się!”; chwalebny tłum oznajmił pasterzom: „Nie bójcie się!”; dwaj aniołowie zachęcali kobiety przy grobie: „Nie bójcie się!”; a swoim uczniom po zmartwychwstaniu Jezus powtórzył:Nie bój się."

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w HOME.