Faustyny ​​i Dzień Pański


Świt…

 

 

CO czy przyszłość przyniesie przyszłość? To pytanie, które prawie wszyscy zadają sobie w dzisiejszych czasach, obserwując bezprecedensowe „znaki czasu”. Oto, co Jezus powiedział do św. Faustyny:

Mów światu o moim miłosierdziu; niech cała ludzkość rozpozna niezgłębione miłosierdzie Moje. To jest znak końca czasów; potem nadejdzie dzień sprawiedliwości. —Jezus do św. Faustyny, Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 848 

I znowu mówi do niej:

Przygotujesz świat na Moje ostateczne przyjście. - Jezus do św. Faustyny, Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 429

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przesłanie Bożego Miłosierdzia przygotowuje nas na rychły powrót Jezusa w chwale i na koniec świata. Papież Benedykt XVI zapytany, czy to właśnie oznaczały słowa św. Faustyny, odpowiedział:

Gdyby przyjąć to stwierdzenie w sensie chronologicznym, jako nakaz natychmiastowego przygotowania się na Drugie Przyjście, byłoby to fałszywe. —POPIE BENEDYKTA XVI, Światło świata, rozmowa z Peterem Seewaldem, s. 180-181

Odpowiedź leży w zrozumieniu, co oznacza „dzień sprawiedliwości” lub co jest powszechnie określane jako „dzień Pański”…

 

NIE DZIEŃ SŁONECZNY

Dzień Pański rozumiany jest jako „dzień” zwiastujący powrót Chrystusa. Jednak tego dnia nie należy rozumieć jako 24-godzinnego dnia słonecznego.

… Nasz dzień, który jest ograniczony wschodem i zachodem słońca, jest reprezentacją tego wielkiego dnia, w którym obwód tysiąca lat nakłada swoje granice. — Laktancjusz, Ojcowie Kościoła: Boskie instytuty, księga VII, Rozdział 14, Encyklopedia katolicka; www.newadvent.org

I jeszcze raz,

Oto dzień Pański będzie tysiąc lat. —Liter Barnaby, Ojcowie Kościoła, Rozdz. 15

Pierwsi Ojcowie Kościoła rozumieli, że Dzień Pański to wydłużony okres czasu, co symbolizuje liczba „tysiąc”. Ojcowie Kościoła zaczerpnęli swoją teologię Dnia Pańskiego częściowo z „sześciu dni” stworzenia. Kiedy Bóg odpoczywał siódmego dnia, wierzyli, że Kościół również będzie miał odpocznienie, jak nauczał św.Paweł:

… Lud Boży nadal ma odpoczynek sabatowy. A kto wchodzi do odpoczynku Bożego, odpoczywa od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. (Hbr 4-9)

Wielu w czasach apostolskich spodziewało się rychłego powrotu Jezusa. Jednak św.Piotr, widząc, że cierpliwość i plany Boga są znacznie szersze, niż ktokolwiek przypuszczał, napisał:

U Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. (2 P 3: 8)

Ojcowie Kościoła zastosowali tę teologię do 20 rozdziału Apokalipsy, kiedy „bestia i fałszywy prorok” zostali zabici i wrzuceni do jeziora ognia, a moc Szatana jest przykuta łańcuchem przez pewien czas:

Wtedy ujrzałem anioła zstępującego z nieba, trzymającego w ręku klucz do otchłani i ciężki łańcuch. Chwycił smoka, starożytnego węża, którym jest Diabeł lub Szatan, i związał go na tysiąc lat… tak, aby nie mógł już sprowadzać narodów na manowce, dopóki tysiąc lat nie dobiegnie końca. Potem ma się na krótko uwolnić… Widziałam też dusze tych, którzy… ożyli i przez tysiąc lat panowali z Chrystusem. (Apokalipsa 20: 1-4)

Zarówno Pisma Starego, jak i Nowego Testamentu świadczą o nadchodzącym „okresie pokoju” na ziemi, w którym sprawiedliwość ustanowi królestwo Boże aż po krańce ziemi, uspokoi narody i zaniesie Ewangelię do najdalszych wybrzeży. Ale wcześniej ziemia by to zrobiła koniecznie trzeba oczyścić się z wszelkiej niegodziwości - ucieleśnionej w osobie Antychrysta - a potem otrzymać czas odpoczynku, który Ojcowie Kościoła określali jako „siódmy dzień” odpoczynku przed końcem świata.

I tak jak Bóg pracował przez te sześć dni, tworząc tak wielkie dzieła, tak Jego religia i prawda muszą pracować przez te sześć tysięcy lat, podczas gdy niegodziwość panuje i rządzi. I znowu, skoro Bóg wykonawszy swoje dzieła, odpoczął siódmy dzień i pobłogosławił go, pod koniec szóstego tysięcznego roku wszelka niegodziwość musi zostać usunięta z ziemi, a sprawiedliwość zapanuje przez tysiąc lat; musi być spokój i odpocznienie od trudów, które świat teraz znosił od dawna.—Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 ne; pisarz kościelny), Boskie instytuty, Tom 7

Nadeszła godzina, w której orędzie Miłosierdzia Bożego może napełnić serca nadzieją i stać się iskrą nowej cywilizacji: cywilizacji miłości. -PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Homilia, 18 sierpnia 2002

… Kiedy Jego Syn przyjdzie i zniszczy czas bezprawia i osądzi bezbożnych i zmieni słońce, księżyc i gwiazdy - wtedy On rzeczywiście odpocznie siódmego dnia… po dając odpocznienie wszystkiemu, uczynię początek ósmego dnia, czyli początek innego świata. -List Barnaby (70-79 ne), napisany przez Ojca Apostolskiego z II wieku

 

WYROK, KTÓRY NADCHODZI…

W Credo Apostolskim recytujemy:

Przyjdzie ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.

Dzięki temu możemy teraz lepiej zrozumieć, do czego odnoszą się objawienia Faustyny. To, do czego Kościół i świat zbliżają się teraz, to osąd żywych to ma miejsce zanim era pokoju. Rzeczywiście, czytamy w Apokalipsie, że Antychryst i wszyscy, którzy przyjmują znamię bestii, są usuwani z powierzchni ziemi. [1]por. Ap 19: 19-21 Po tym następuje panowanie Chrystusa w Jego świętych („tysiąc lat”). Święty Jan pisze następnie o osąd zmarłych.

Po upływie tysiąca lat Szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia. Wyjdzie, aby zwieść narody na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby zebrać ich do bitwy… Ale ogień zstąpił z nieba i pochłonął je. Diabeł, który ich sprowadził na manowce, został wrzucony do sadzawki ognia i siarki, gdzie była bestia i fałszywy prorok… Następnie ujrzałem wielki biały tron ​​i tego, który na nim siedział… Zmarli zostali osądzeni według ich czynów według tego, co było napisane w zwojach. Morze wydało swoich zmarłych; potem Śmierć i Hades oddali swoich zmarłych. Wszyscy zmarli zostali osądzeni według swoich czynów. (Apokalipsa 20: 7-14)

… Rozumiemy, że okres tysiąca lat jest oznaczony językiem symbolicznym… Człowiek pośród nas imieniem Jan, jeden z apostołów Chrystusa, przyjął i przepowiedział, że naśladowcy Chrystusa będą mieszkać w Jerozolimie przez tysiąc lat, a potem nastąpi powszechne, krótko mówiąc, wieczne zmartwychwstanie i sąd. —St. Justin Męczennik, Dialog z Trypho, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo chrześcijańskie

A zatem te sądy są naprawdę pierwszej- po prostu pojawiają się w różnych porach Dnia Pańskiego. Tak więc Dzień Pański prowadzi nas i przygotowuje na „ostateczne przyjście” Jezusa. W jaki sposób? Oczyszczenie świata, Męka Kościoła i wylanie Ducha Świętego, który nadchodzi, przygotują „nieskalaną” Oblubienicę dla Jezusa. Jak pisze św.Paweł:

Chrystus umiłował kościół i wydał się za niego, aby go uświęcić, oczyszczając go w kąpieli wodnej słowem, aby mógł przedstawić sobie kościół w okazałości, bez plam, zmarszczek lub czegoś podobnego, aby był święty. i bez skazy. (Efezjan 5: 25-27)

 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, Dzień Pański według Ojców Kościoła wygląda mniej więcej tak:

Zmierzch (Czuwanie)

Rosnący okres ciemności i odstępstwa, kiedy światło prawdy gaśnie na świecie.

Midnight

Najciemniejsza część nocy, kiedy zmierzch ucieleśnia Antychrysta, który jest także narzędziem do oczyszczenia świata: częściowo sądem nad żywymi.

Świt

Połączenia jasność świtu [2]„Wtedy objawi się niegodziwca, którego Pan Jezus zabije duchem swoich ust; i zniszczy blaskiem swego przyjścia… ”(2 Tes 2: 8 rozprasza ciemność, kładąc kres piekielnym ciemnościom krótkiego panowania Antychrysta.

Południe

Królestwo sprawiedliwości i pokoju po krańce ziemi. Jest urzeczywistnieniem „Triumfu Niepokalanego Serca” i pełni eucharystycznego panowania Jezusa na całym świecie.

Zmierzch

Uwolnienie szatana z otchłani i ostatni bunt.

Północ… początek Wiecznego Dnia

Jezus powraca w chwale położyć kres wszelkiej niegodziwości, sądzić umarłych i ustanowić wieczny i wieczny „ósmy dzień” pod „nowymi niebiosami i nową ziemią”.

Na końcu czasuKrólestwo Boże nadejdzie w całej swej pełni… Kościół… osiągnie swoją doskonałość tylko w chwale nieba. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 1042

Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie. Ósmy dzień rozpoczyna nowe stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia osiąga punkt kulminacyjny w większym dziele odkupienia. Pierwsze stworzenie znajduje swój sens i swój szczyt w nowym stworzeniu w Chrystusie, którego blask przewyższa blask pierwszego stworzenia. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 2191; 2174; 349

„I usłyszą mój głos i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Niech Bóg… wkrótce spełni swoje proroctwo dotyczące przekształcenia tej pocieszającej wizji przyszłości w obecną rzeczywistość… Zadaniem Boga jest przynieść tę szczęśliwą godzinę i obwieścić ją wszystkim… Kiedy nadejdzie, okaże się, że będzie to godzina uroczysta, wielka, mająca konsekwencje nie tylko dla przywrócenia Królestwa Chrystusowego, ale także dla pacyfikacja… świata. Modlimy się żarliwie i również prosimy innych, aby modlili się o tak upragnioną pacyfikację społeczeństwa. —POPIEŚ PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi „O pokoju Chrystusa w Jego królestwie”, Grudzień 23, 1922

 

CHCESZ WIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Chwileczkę - czy to nie jest herezja „millenaryzmu” powyżej? Czytać: Jak utracono tę erę…

Czy papieże mówili o „erze pokoju”? Czytać: Papieże i era świtu

Jeśli to są „czasy ostateczne”, dlaczego papieże nic o tym nie mówią? Czytać: Dlaczego nie krzyczą papieże?

Czy „sąd nad żywymi” jest blisko czy daleko? Czytać: Siedem pieczęci rewolucji i Godzina miecza

Co dzieje się po tak zwanej Iluminacji lub Szóstej Pieczęci Objawienia? Czytać: Po naświetleniu

Proszę o dalsze komentarze na temat tego „Iluminacji”. Czytać: Oko burzy i Iluminacja Objawienia

Ktoś powiedział, że powinienem być „poświęcony Maryi” i że Ona jest w tych czasach bramą do bezpiecznego schronienia dla serca Jezusa? Co to znaczy? Czytać: Wielki Dar

Jeśli Antychryst spustoszy świat, jak będą w nim żyć chrześcijanie w okresie pokoju? Czytać: Odrodzenie stworzenia

Czy naprawdę nadchodzi tak zwana „nowa Pięćdziesiątnica”? Czytać: Charyzmatyczny? Część VI

Czy mógłbyś bardziej szczegółowo wyjaśnić osąd „żywych i umarłych”? Czytać: Ostatnie wyroki i Jeszcze dwa dnis.

Czy jest jakaś prawda o tak zwanych „trzech dniach ciemności”? Czytać: Trzy dni ciemności

Św. Jan mówi o „pierwszym zmartwychwstaniu”. Czy mógłbyś to wyjaśnić? Czytać: Nadchodzące zmartwychwstanie

Czy mógłbyś mi więcej wyjaśnić o „drzwiach miłosierdzia” i „drzwiach sprawiedliwości”, o których mówi św. Faustyna? Czytać: Drzwi Faustyny

Co to jest Drugie Przyjście i kiedy? Czytać: The Second Coming

Czy masz wszystkie te nauki podsumowane w jednym miejscu? Tak! Te nauki są dostępne w mojej książce, Ostateczna konfrontacja. Wkrótce będzie również dostępny jako e-book!

 

 

Kliknij tutaj, aby Anuluj subskrypcję or Zapisz się! do tego dziennika.

To ministerstwo boryka się z trudnościami finansowymi
w tych trudnych ekonomicznie czasach.

Dziękujemy za rozważenie wsparcia naszej służby 

www.markmallett.com

-------

Kliknij poniżej, aby przetłumaczyć tę stronę na inny język:

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por. Ap 19: 19-21
2 „Wtedy objawi się niegodziwca, którego Pan Jezus zabije duchem swoich ust; i zniszczy blaskiem swego przyjścia… ”(2 Tes 2: 8
Opublikowany w HOME, ERA POKOJU.