Kapłani i nadchodzący triumf

Procesja Matki Bożej w Fatimie w Portugalii (Reuters)

 

Długo przygotowywany i trwający proces rozpadu chrześcijańskiej koncepcji moralności był, jak starałem się pokazać, naznaczony bezprecedensowym radykalizmem w latach sześćdziesiątych… W różnych seminariach powstawały kliki homoseksualne…
—EMERITUS PAPIEŻ BENEDYKT, esej na temat obecnego kryzysu wiary w Kościele, 10 kwietnia 2019; Catholic News Agency

… Nad Kościołem katolickim zbierają się najciemniejsze chmury. Jak z głębokiej otchłani, na jaw wychodzą niezliczone niezrozumiałe przypadki wykorzystywania seksualnego z przeszłości - czyny popełnione przez księży i ​​osoby zakonne. Chmury rzucają swoje cienie nawet na Tron Piotrowy. Teraz już nikt nie mówi o autorytecie moralnym dla świata, jakim zwykle nadaje się papież. Jak wielki jest ten kryzys? Czy rzeczywiście, jak czasami czytamy, jest jednym z największych w historii Kościoła?
- pytanie Petera Seewalda skierowane do papieża Benedykta XVI, od Światło świata: Papież, Kościół i znaki czasu (Ignatius Press), s. 23

 

ONE z największych znaków czasu w tej godzinie jest gwałtowny upadek wiarygodności - a tym samym zaufania świeckich - do świętego kapłaństwa. Skandale seksualne, które pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach, być może stanowią część tego, co Katechizm nazywa „ostateczną próbą, która wstrząśnie wiarą wielu wierzących”.[1]CCC, rz. 675 Benedykt XVI, będąc jeszcze papieżem, porównał te skandale do „krateru wulkanu, z którego nagle wyszła olbrzymia chmura brudu, zaciemniając i brudząc wszystko, tak że przede wszystkim kapłaństwo nagle wydawało się miejscem wstydu i każdego kapłana był podejrzany, że też taki jest ”.[2]Światło świata: Papież, Kościół i znaki czasu (Ignatius Press), s. 23-24 Widząc, że kapłaństwo jest tak skalane, on powiedział, jest to coś, z czym każdy z nas dopiero zaczyna sobie radzić, gdy gniew, szok, smutek i podejrzliwość zaczynają cieniać duchowieństwo.

W rezultacie wiara jako taka staje się niewiarygodna, a Kościół nie może już dłużej przedstawiać się wiarygodnie jako zwiastun Pana. —POPIE BENEDYKTA XVI, Światło świata: Papież, Kościół i znaki czasu (Ignatius Press), s. 25

To splugawienie kapłaństwa było bez wątpienia wyraźnym celem tego „czerwonego smoka” z 12 rozdziału Objawienia, który przeciwstawia się „Kobieta obleczona w słońce, z księżycem pod stopami, a na głowie w koronie dwanaście gwiazdy." [3]Rev 12: 1 Ta „kobieta”, powiedział Benedict,

… Reprezentuje Maryję, Matkę Odkupiciela, ale jednocześnie reprezentuje cały Kościół, Lud Boży wszystkich czasów, Kościół, który w każdym czasie z wielkim bólem na nowo rodzi Chrystusa.—POPIEŁ BENEDYKT XVI, Castel Gandolfo, Włochy, SIERPIEŃ. 23, 2006; Zenit 

Smok odnosi sukcesy, o ile jest w stanie zamiatać „Odrzuciła trzecią część gwiazd na niebie i zrzuciła je na ziemię”. [4]Rev 12: 4 Te gwiazdy, notatki Biblia Navarra komentarz może odnosić się do „tych, którzy rządzą i chronią każdy kościół w imię Chrystusa”. [5]Apokalipsa, „The Navarre Bible”, s. 36; por. Kiedy gwiazdy spadają Tak, ci, którym powierzono karmienie, prowadzenie i ochronę trzody, stali się właśnie wilkami, które ją pustoszyły. Czyż nie żyjemy według proroczych słów św. Pawła w tej godzinie? 

Wiem, że po moim odejściu przyjdą między was dzikie wilki i nie oszczędzą trzody. (Dz 20:29)

 

NIE WSZYSTKIE WILKI

A jednak malowanie całego kapłaństwa szerokim pociągnięciem pędzla byłoby kolosalną niesprawiedliwością. W swoim najnowszym biuletynie ks. Joseph Iannuzzi wskazuje na raport Johna Jaya sporządzony przez kilku ekspertów na zlecenie Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych w celu zbadania wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych.

Raport ten ujawnia, że ​​w latach 1950-2002 mniej niż 4% duchowieństwa w USA było „oskarżonych” o wykorzystywanie seksualne. Jednak z tych mniej niż 4% oskarżonych, mniej niż 0.1% wszystkich duchownych, po szczegółowym i wyczerpującym dochodzeniu, zostało uznanych za winnych… Skandale te nasiliły się w latach sześćdziesiątych, osiągnęły szczyt w latach siedemdziesiątych i stopniowo spadały od lat osiemdziesiątych XX wieku. . —Newsletter, 20 maja 2019 r

To tragedia, że ​​choćby jeden ksiądz jest oskarżony o taką zbrodnię. Ale szkalowanie reszty jest również przykrym i nieuczciwym intelektualnie kapłaństwa z tak poważnym zarzutem. Dziesięć lat temu pisałem o Atak Kościoła że dzisiaj widzimy, jak rośnie w proporcjach zbliżonych do mafii. Kilku wiernych księży opowiedziało mi, jak zostali napadnięci słownie podczas spaceru po lotnisku, a nawet opluci. Przypomina mi się świętego kapłana w Ameryce, któremu św. Teresa de Lisieux ukazała się dwukrotnie, powtarzając to samo przesłanie. Pozwolił mi przytoczyć jej ostrzeżenie tutaj:

Tak jak w moim kraju [Francja], która była najstarszą córką Kościoła, zabiła swoich kapłanów i wiernych, więc prześladowania Kościoła będą miały miejsce w twoim własnym kraju. Wkrótce duchowni pójdą na wygnanie i nie będą mogli otwarcie wejść do kościołów. Będą służyć wiernym w tajnych miejscach. Wierni zostaną pozbawieni „pocałunku Jezusa” [Komunii Świętej]. Pod nieobecność kapłanów świeccy przyniosą im Jezusa.

Nienawiść Szatana do kapłaństwa jest głęboka i ma kilka powodów. Po pierwsze, wyświęcony kapłan służy in persona Christi —„W osobie Chrystusa”; to z jego rąk i przez jego słowa Kościół jest karmiony i uświęcany w sakramentach. Po drugie, kapłaństwo i Matka Boża są ze sobą nierozerwalnie związane. Jest „obrazem Kościoła”,[6]PAPIEŻ BENEDYKTA XVI, Spe Salvi nr 50 które przestałyby istnieć bez kapłaństwa. W ten sposób kapłani tworzą kość „pięty”, którą Matka Boża zmiażdży głowę Szatana. 

Wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą i między twoim potomstwem a jej; będą uderzać w twoją głowę, a ty w piętę. (Rdz 3:15, NAB)

Dlatego nadchodzący „tryumf Niepokalanego Serca Maryi”, który odnowi nie tylko Kościół, ale i świat, jest nierozerwalnie związany z kapłaństwem sakramentalnym. Oto dlaczego nadchodzi kryzys duchowieństwa: ma on zniechęcać i zniechęcać wiernych kapłanów; kusić świeckich, aby zatwardzili swoje serca wobec nich; i jeśli to możliwe, spraw, aby wielu całkowicie opuściło Kościół katolicki, co niestety ma miejsce. Niektórzy katolicy nawet zaczynają to robić wyrzeknij się chrztów—Spełnienie starożytnej przepowiedni Ojca Kościoła św. Hipolita z Rzymu:[7]por bezchrztu.org

Tego rodzaju w czasie tego nienawidzącego wszelkiego dobra będzie pieczęć, której brzmienie będzie takie: zapieram się Stworzyciela nieba i ziemi, odmawiam chrztu, odmawiam mojej (dawnej) służby i przywiązuję się do Ciebie [Syna Zatracenia] i wierzę w Ciebie. - „Of the End of the World”, n. 29; nowyadvent.org

Ale wierni katolicy powinni nie tylko odnowić swoją miłość do kapłaństwa ustanowionego przez samego Chrystusa, ale także przyczynić się do przygotowania swoich pasterzy na nadchodzące czasy poprzez synowską miłość i modlitwy ...

 

ARKA I JEJ KAPŁANI

Triumf Matki Bożej i jej kapłanów jest zapowiedziany w Starym Testamencie w obrazach Izraelitów przekraczając Jordan do Ziemi Obiecanej. Czytamy:

Kiedy ujrzycie Arkę Przymierza Pańskiego, waszego Boga, którą niosą kapłani lewiccy, musicie rozbić obóz i iść za nią, aby poznać drogę, którą należy obrać, gdyż nie przeszliście wcześniej tą drogą ... ( Jozuego 3: 3-4)

„Arka Przymierza”, jak głosi Katechizm, jest pierwowzorem Matki Bożej. 

Maryja, w której Pan właśnie zamieszkał, jest osobiście Córą Syjonu, Arką Przymierza, miejscem, w którym mieszka chwała Pańska. Jest „mieszkaniem Boga… z ludźmi”. -Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2676

Teraz spójrz na związek między wyzwoleniem ludu Bożego w nowe czasy zbliżamy się (droga, której nigdy nie przeszliśmy) zarówno przez Arkę, jak i przez kapłaństwo:

Teraz wybierz dwunastu mężów, po jednym z każdego pokolenia Izraela. Kiedy podeszwy nóg kapłanów niosących Arkę Pana, Pana całej ziemi, dotkną wód Jordanu, przestanie płynąć ... Kiedy ci, którzy niosą arkę, dotkną Jordanu i nóg Kapłani niosący arkę byli zanurzeni w wodach Jordanu… wody wypływające z góry zatrzymały się… Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali na suchym gruncie w korycie Jordanu, podczas gdy cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż do końca naród zakończył przeprawę przez Jordan. (Jozuego 3: 12-17)

Czy to nie jest odpowiedni symbol dla konsekracja ludu Bożego poprzez sakramentalne kapłaństwo i pobożność maryjną? Rzeczywiście, zarówno Maryja, jak i Kościół są „arką” Boga, która zapewnia bezpieczne przejście Jego dzieciom podczas każdej burzy. 

Kościół jest „światem pojednanym”. Jest tą korą, która „w pełnym żaglu krzyża Pańskiego, przy tchnieniu Ducha Świętego, żegluje bezpiecznie po tym świecie”. Zgodnie z innym obrazem, drogim Ojcom Kościoła, wyobrażeniem jej jest Arka Noego, która jako jedyna ratuje przed potopem. -CCC, rz. 845

Kościół jest twoją nadzieją, Kościół jest twoim zbawieniem, Kościół jest twoim schronieniem. —Św. Jana Chryzostoma, Hom. de capto Eutropio, rz. 6 .; por. E Supremi n. 9, watykan.va

Dlatego od trzynastu lat mówię swoim czytelnikom: nie wyskakujcie! Nie opuszczaj Barki Piotra, nawet jeśli płynie na wysokich falach, a jej kapitanowie wydają się rozproszeni! Nawet jeśli wszystko wydaje się stracone, Kościół nadal jest schronieniem Boga, „skałą”, na której każdy z nas musi zbudować swój własny dom (zob. dzisiejsza Ewangelia). To i powinniśmy wziąć za Matkę nie tylko Kościół, ale i Maryję. 

Moje Niepokalane Serce będzie waszym schronieniem i drogą, która zaprowadzi was do Boga. - Drugie objawienie, 13 czerwca 1917 roku, Objawienie dwóch serc w czasach współczesnych, www.ewtn.com

Moja matka jest Arką Noego. —Jezus do Elizabeth Kindelmann, Płomień Miłości, p. 109. Imprimatur Arcybiskup Charles Chaput

Żyjemy ponadto w „czasie miłosierdzia”, zgodnie z objawieniami Jezusa udzielonymi św. Faustynie. W związku z tym, teraz jest czas wejść na pokład Arki. Dla Wielka burza już zaczął sypać sprawiedliwość na ziemię. Rosnące wichry zamieszania i podziałów oraz krople prześladowań już zaczęły opadać. Na końcu, Matka Boża i jej kapłani zniszczy Babilon, „symbol wielkich niereligijnych miast świata”,[8]PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Z okazji Życzenia Świątecznego, 20 grudnia 2010; http://www.vatican.va/ jak widzimy paralelę w Starym Testamencie:

Jozue polecił kapłanom zabrać Arkę Pańską. Siedmiu kapłanów z baranimi rogami maszerowało przed Arką Pańską… siódmego dnia, zaczynając od świtu, okrążyli miasto siedem razy w ten sam sposób… Gdy zadęły rogi, ludzie zaczęli krzyczeć… mur runął, a ludzie zaatakowali miasto w frontalnym ataku i zajęli je. (Jozuego 5: 13-6: 21)

Mamy powód, by wierzyć, że pod koniec czasów i być może wcześniej, niż się spodziewamy, Bóg wzbudzi ludzi napełnionych Duchem Świętym i przepojonych duchem Maryi. Za ich pośrednictwem Maryja, najpotężniejsza Królowa, dokona wielkich cudów na świecie, niszcząc grzech i ustanawiając królestwo Jezusa, jej Syna, na RUINY zepsutego królestwa, jakim jest ten wielki ziemski Babilon. (Ap 18, 20) - Św. Louis de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Dziewicy,n. 58–59

 

KAPŁAŃSKI TRIUMF MARIAŃSKI W PROROCTWIE

Pan odnowi ziemię przez „nową Pięćdziesiątnicę”, według papieży i Objawienia Matki Bożej, Eucharystia zajmie należne jej miejsce na całej ziemi jako „źródło i szczyt” wszelkiego życia. Jako takie, sakramentalne kapłaństwo odzyska godne miejsce wśród Ludu Bożego, zarówno przed, jak i po Wielkiej Burzy

W głębokich mnichach benedyktynach, które mają silne poparcie kardynała Raymonda Burke, Jezus mówi:

Mam zamiar uświęcić Moich kapłanów przez nowe wylanie na nich Ducha Świętego. Zostaną uświęceni, tak jak Moi Apostołowie w poranek Pięćdziesiątnicy. Ich serca zapłoną boskim ogniem miłości, a ich gorliwość nie będzie znała granic. Zgromadzą się wokół Mojej Niepokalanej Matki, która będzie ich pouczać i przez swoje wszechmocne wstawiennictwo wyprosić im wszystkie charyzmaty niezbędne do przygotowania świata - tego śpiącego świata - na Mój powrót w chwale… Odnowienie Moich kapłanów nastąpi początek odnowy Mojego Kościoła, ale musi rozpocząć się tak, jak miało to miejsce o godz Pięćdziesiątnica, z wylaniem Ducha Świętego na ludzi, których wybrałem, aby być sobą na świecie, aby uobecnić Moją Ofiarę i przelać Moją Krew na dusze biednych grzeszników potrzebujących przebaczenia i uzdrowienia… Atak Moje kapłaństwo, które wydaje się rozprzestrzeniać i wzrastać, znajduje się w rzeczywistości na końcowych etapach. Jest to szatański i diaboliczny atak na Moją Oblubienicę, Kościół, próba zniszczenia jej przez atakowanie najbardziej zranionych jej sług w ich cielesnych słabościach; ale cofnę zniszczenie, jakiego dokonali, i sprawię, że Moim kapłanom i Mojemu Oblubieńcowi, Kościołowi, odzyskają chwalebną świętość, która zawstydzi Moich wrogów i będzie początkiem nowej ery świętych, męczenników i proroków. Ta wiosna świętości w Moich kapłanach i Moim Kościele została osiągnięta za wstawiennictwem Bolesnego i Niepokalanego Serca Mojej słodkiej Matki. Nieustannie wstawia się za swoimi synami kapłanami, a jej wstawiennictwo odniosło zwycięstwo nad mocami ciemności, które zawstydzą niewierzących i przyniosą radość wszystkim Moim świętym. Nadchodzi dzień, a to już niedaleko, kiedy będę interweniował, aby pokazać Moje Oblicze w kapłaństwie całkowicie odnowionym i uświęconym… Będę interweniował, aby zatriumfować w moim Eucharystycznym Sercu… -W Sinu Jesus, 2 marca 2010; 12 listopada 2008; cytowany w Korona świętości: Objawienia Jezusa dla Luisy Piccarreta (S. 432-433)

Rzeczywiście, w pismach tej wielkiej świętej Maryi, Ludwiki de Montfort, rozwija on tę „nową Pięćdziesiątnicę” w odniesieniu do kapłaństwa:

Kiedy to nastąpi, ten ognisty potop czystej miłości, którym podpalisz cały świat i która ma nadejść, tak delikatnie, ale tak mocno, że wszystkie narody…. zostanie pochwycony przez jego płomienie i nawróci się? … Kiedy tchniesz w nich swojego Ducha, zostaną przywróceni, a oblicze ziemi odnowione. Ześlij tego wszechogarniającego Ducha na ziemię, aby stworzył kapłanów, którzy płoną tym samym ogniem i których służba odnowi oblicze ziemi i zreformuje Twój Kościół. -Od samego Boga: zebrane pisma św. Ludwika Marii de Montfort; Kwiecień 2014, Magnificat, s. 331

W naszych czasach zatwierdzone objawienia przekazane Elizabeth Kindelmann wydają się opisywać ten „ognisty potop czystej miłości” jako "Płomień miłości" Niepokalanego Serca Maryi. Zwróć uwagę, jak Pan nakazał Jozuemu wybrać „dwunastu mężczyzn” spośród kapłanów do noszenia Arki. Jest to oczywiście symboliczne dla Dwunastu Apostołów i całej sukcesji kapłańskiej. W objawieniach Kindelmanna ponownie widzimy „dwunastkę”:

Skieruję twoje zasługi do dwunastu kapłanów, którzy uruchomią Płomień Miłości.  -Płomień Miłości, p. 66 imprimatur abp Charles Chaput 

Podczas objawień w Medziugorju, których było siedem pierwszych nieoficjalnie zatwierdzone jako „nadprzyrodzone” przez Komisję Ruini, Matka Boża nieustannie wzywa wiernych, aby nie osądzali, ale modlili się za swoich „pasterzy”. Odzwierciedlając obrazy Izraelitów przekraczając Jordan, mijając Arkę i kapłanów, widząca Mirjana Soldo napisała w swojej poruszającej autobiografii:

Chciałbym móc wyjawić więcej o tym, co wydarzy się w przyszłości, ale mogę powiedzieć jedną rzecz o tym, jak kapłaństwo ma się do tajemnic. Mamy ten czas, w którym teraz żyjemy i mamy czas triumfu Serca Matki Bożej. Pomiędzy tymi dwoma czasami mamy most, a tym mostem są nasi kapłani. Matka Boża nieustannie prosi nas, abyśmy modlili się za naszych pasterzy, jak ich wzywa, ponieważ most musi być wystarczająco mocny, abyśmy wszyscy mogli go przekroczyć do czasu triumfu. W swoim przesłaniu z 2 października 2010 r. Powiedziała: „Tylko u boku waszych pasterzy moje serce zwycięży. -Moje serce zatriumfuje (str. 325)

Dlatego też Pan stanowczo ostrzega kapłanów, aby przede wszystkim nie byli letnimi. Co godne uwagi, następujące objawienie dane 26 lipca 1971 r. Jest bezpośrednim echem wezwania papieża Franciszka do księży, aby wyszli zza murów plebanii i przyjęli „zapach owiec”.[9]Evangelii Gaudium, n. 20

Niech nieaktywnych i przerażonych księży opuścili swoje domy. Nie mogą stać bezczynnie i pozbawiać ludzkości Płomienia Miłości mojej Matki. Muszą mówić głośno, abym mógł wylać moje wybaczenie na cały świat. Wejdź do bitwy. Szatan próbuje zrujnować dobro. Chrześcijanie nie mogą być usatysfakcjonowani niewielkim wysiłkiem, tu czy tam. Zaufaj mojej Matce. Przygotowywany jest świat przyszłości. Uśmiech mojej Matki rozjaśni całą ziemię. -Płomień Miłości, str. 101-102, imprimatur abp Charles Chaput 

Amerykańska jasnowidzka, Jennifer, otrzymała dziesiątki słyszalnych wiadomości od Jezusa i Matki Bożej skierowanych do kapłanów, których nazywają swoimi „wybranymi synami”. Te przesłania, które Watykan zachęcał do „rozpowszechniania… na świecie w każdy możliwy sposób”, [10]por Czy Jezus naprawdę przyjdzie? czytaj jak odwrotna strona Miłosierdzia Bożego, koncentrując się na okresie następującym po tym „czasie miłosierdzia” - „dniu sprawiedliwości”. W związku z tym Bóg nieustannie ostrzega kapłanów w tych orędziach, aby nie byli „leniwi”.

Mój Kościół wkrótce stanie w obliczu wielkiego wstrząsu, a podział między Moimi wybranymi synami będzie ewidentny, ponieważ świat wkrótce pozna Moich prawdziwych wybranych synów. To jest godzina miłosierdzia i sprawiedliwości, gdyż usłyszysz odgłosy kobiety niosącej bóle porodowe, a dzwony Mojego Kościoła zostaną uciszone…. Moi wybrani synowie, Moja Matka przychodzi i przygotowuje was na czas, w który wkraczacie, kiedy Mój Kościół przygotowuje się do wielkiego ukrzyżowania. Moi synowie, wasze powołanie zostanie wypróbowane. Twoje posłuszeństwo prawdzie zostanie poddane próbie. Twoja miłość do Mnie zostanie poddana próbie, bo jestem Jezusem. Wcześniej powiadam wam, że wasze stada przybiegną. Wrota miłosierdzia będą przepełnione, gdy będę szukał cię na miejscu konfesjonału. Posłuchajcie swojej matki, ponieważ jej czas nawiedzenia jest ograniczony i mówię wam, że troszczy się o każdego z was, przybliżając was do swojego syna, bo Ja jestem Jezusem. Przygotujcie swoje stada Moi synowie i bądźcie prawdziwym pasterzem z kazalnicy. —Jesus to Jennifer, 24 czerwca 2005; 29 marca 2012; wordfromjesus.com

Ten podział w Kościele jest wyrazem ostrzeżenia Matki Bożej z Akita, zwłaszcza w odniesieniu do księży „marianów”:

Dzieło diabła przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że zobaczymy kardynałów sprzeciwiających się kardynałom, biskupów przeciw biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą wzgardzeni i przeciwstawieni przez swoich współbraci….  - Przesłanie przekazane przez objawienie s. Agnes Sasagawa z Akita, Japonia, 13 października 1973 r.

Ostatni, który mógłby pominąć objawienia zmarłego ks. Stefano Gobbi, który zapoczątkował Marian Ruch Kapłański, który zgromadził tysiące duchownych z całego świata? Cała „niebieska księga” tych wiadomości, które zawierają imprimatur Zero Obstat, mówią o wszystkim, co zostało powiedziane powyżej, i są bardziej aktualne niż w dniu, w którym zostały napisane. Następujące komunikaty odzwierciedlają plik „Rozprzestrzenianie się efektu łaski Płomienia Miłości” że Matka Boża poprosiła Elżbietę i nas, abyśmy się modlili, aby „zaślepić szatana”, ale także nadchodzący konflikt między dobrymi i fałszywymi pasterzami w kościele

Sam wybieram teraz kapłanów Ruchu i formuję ich zgodnie z zamysłem mojego Niepokalanego Serca. Przybędą zewsząd: z duchowieństwa diecezjalnego, ze zgromadzeń zakonnych i z różnych instytutów… A kiedy nadejdzie czas, Ruch wyjdzie na otwartą przestrzeń, aby otwarcie walczyć z tą kohortą, którą jest diabeł, zawsze mój przeciwnik, formuje się teraz spośród kapłanów. Zbliżają się decydujące godziny… Twoja modlitwa kapłańska, ofiarowana ze mną i połączona z Twoim cierpieniem, ma nieocenioną moc. Rzeczywiście, może wywołać daleko idącą reakcję łańcuchową dobra, w której dobre efekty rozprzestrzeniają się i mnożą wszędzie w duszach… —Do Kapłanów Ukochanych Synów Matki Bożej, rz. 5, 186

 

POWRÓT DO JEZUSA

Jest tylko jedna odpowiedź na kryzys w Kościele i nią jest nie aby założyć kolejny kościół, powiedział emerytowany papież Benedykt. Raczej…

… Przede wszystkim wymagana jest odnowa wiary w rzeczywistość Jezusa Chrystusa, dana nam w Najświętszym Sakramencie. —EMERITUS PAPIEŻ BENEDYKT, esej na temat obecnego kryzysu wiary w Kościele, 10 kwietnia 2019; Catholic News Agency

Ale jak odwrócić losy pokolenia katolików, którzy prawie nie chodzą do kościoła, a tym bardziej wierzą w Rzeczywistą Obecność? Jak powstrzymać powódź niegodziwości, którą smok rzucił na Niewiastę, aby ją zmieść? Odpowiedź brzmi: nie możemy, nie sami. Ale z pomocą Boga, który posłał nam Matkę Bożą, wszystko jest możliwe. Niebo czeka, aż każdy z nas odda swoje osobiste fiat… Zwłaszcza Synów Wybranych. Albowiem przez nich iz Matką Bożą triumf nadejdzie w końcu, kiedy najmniej się spodziewano ...

Przygotowuję was na nowe czasy, abyście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, aby Duch Święty działał przez was i odnawiał oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najcenniejszym darem, mimo że Szatan chce wojny i nienawiści. Wy, małe dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. - pod wezwaniem Matki Bożej Medziugorje do Mariji, 25 czerwca 2019 r 

 

*Matka Eucharystii użytkownika Tommy Canning. 

 

POWIĄZANE CZYTANIE

Katolicka porażka

Wstrząsanie Kościoła

Znaki naszych czasów

Triumf - części I-III

Tajemniczy Babilon

Upadek tajemniczego Babilonu

Czy wschodnia brama się otwiera?

Czy Jezus naprawdę przyjdzie?

Triumf Maryi, Triumf Kościoła

 

To Słowo Teraz jest pełnoetatową służbą
kontynuuje twoje wsparcie.
Błogosławię cię i dziękuję. 

 

Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 CCC, rz. 675
2 Światło świata: Papież, Kościół i znaki czasu (Ignatius Press), s. 23-24
3 Rev 12: 1
4 Rev 12: 4
5 Apokalipsa, „The Navarre Bible”, s. 36; por. Kiedy gwiazdy spadają
6 PAPIEŻ BENEDYKTA XVI, Spe Salvi nr 50
7 por bezchrztu.org
8 PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Z okazji Życzenia Świątecznego, 20 grudnia 2010; http://www.vatican.va/
9 Evangelii Gaudium, n. 20
10 por Czy Jezus naprawdę przyjdzie?
Opublikowany w HOME, CZAS ŁASKI.