Brakuje przesłania… papieskiego proroka

 

THE Ojciec Święty był bardzo źle rozumiany nie tylko przez świecką prasę, ale także przez część trzody. [1]por Benedykt i Nowy Porządek Świata Niektórzy pisali do mnie, sugerując, że być może ten papież jest „anty-papieżem” w kahootz z Antychrystem! [2]por Czarny papież? Jak szybko niektórzy uciekają z Ogrodu!

Papież Benedykt XVI jest nie wzywając do centralnego wszechpotężnego „globalnego rządu” – coś, co on i papieże przed nim wprost potępili (tj. socjalizm) [3]Inne cytaty papieży na temat socjalizmu por. www.tfp.org i www.americaneedsfatima.org —Ale globalnie członków Twojej rodziny która stawia osobę ludzką i jej nienaruszalne prawa i godność w centrum wszelkiego rozwoju człowieka w społeczeństwie. Bądźmy absolutnie jasne na ten temat:

Państwo, które zapewniłoby wszystko, wchłaniając wszystko w siebie, ostatecznie stałoby się zwykłą biurokracją, niezdolną do zagwarantowania tego, czego potrzebuje cierpiący - każda osoba, a mianowicie kochającej osobistej troski. Nie potrzebujemy państwa, które reguluje i kontroluje wszystko, ale państwa, które zgodnie z zasadą pomocniczości hojnie uznaje i wspiera inicjatywy wynikające z różnych sił społecznych i łączy spontaniczność z bliskością potrzebujących. … W końcu twierdzenie, że sprawiedliwe struktury społeczne uczyniłyby dzieła miłosierdzia zbytecznymi, maskuje materialistyczną koncepcję człowieka: błędne przekonanie, że człowiek może żyć „samym chlebem” (Mt 4, 4; por. Pwt 8, 3) - przekonanie, które poniża człowieka i ostatecznie lekceważy wszystko, co jest specyficznie ludzkie. —PAPIEŁ BENEDYKTA XVI, Encyklika, Deus Caritas est, rz. 28 grudnia 2005

Kontynuuj czytanie

Przypisy

Przypisy
1 por Benedykt i Nowy Porządek Świata
2 por Czarny papież?
3 Inne cytaty papieży na temat socjalizmu por. www.tfp.org i www.americaneedsfatima.org