Jak żyć w Woli Bożej?

 

BÓG zachował dla naszych czasów „dar życia w Woli Bożej”, który kiedyś był prawem pierworodztwa Adama, ale został utracony przez grzech pierworodny. Teraz jest przywracany jako ostatni etap długiej podróży Ludu Bożego z powrotem do serca Ojca, aby uczynić z nich Oblubienicę „bez skazy, bez zmarszczki lub czegoś podobnego, aby była święta i bez skazy” (Ef 5). :27).Kontynuuj czytanie

Tobie, Jezu

 

 

DO ty, Jezu,

Przez Niepokalane Serce Maryi,

Ofiaruję swój dzień i całe moje istnienie.

Patrzeć tylko na to, co chcesz, żebym zobaczył;

Słuchać tylko tego, co chcesz, abym usłyszał;

Mówić tylko to, co chcesz, żebym powiedział;

Kochać tylko to, co chcesz, abym kochał.

Kontynuuj czytanie