Autentyczny chrześcijanin

 

W dzisiejszych czasach często mówi się, że współczesny wiek jest spragniony autentyczności.
Szczególnie w odniesieniu do młodzieży mówi się, że
mają horror sztuczności lub fałszu
i że szukają przede wszystkim prawdy i uczciwości.

Te „znaki czasu” powinny wzbudzić w nas czujność.
Milcząco lub głośno – ale zawsze na siłę – pytają nas:
Czy naprawdę wierzysz w to, co głosisz?
Czy żyjesz tym, w co wierzysz?
Czy naprawdę głosisz to, czym żyjesz?
Świadectwo życia stało się bardziej niż kiedykolwiek warunkiem koniecznym
dla prawdziwej skuteczności w głoszeniu.
Właśnie z tego powodu do pewnego stopnia jesteśmy
odpowiedzialny za postęp głoszonej przez nas Ewangelii.

—POPE ST. PAWEŁ VI, Evangelii nuntiandi , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, rz. 76

 

DZIŚ, tak wiele jest obrzucania błotem hierarchii w kwestii stanu Kościoła. Aby mieć pewność, ponoszą wielką odpowiedzialność za swoje stada, a wielu z nas jest sfrustrowanych ich przytłaczającym milczeniem, jeśli nie współpraca, w obliczu tego bezbożna globalna rewolucja pod szyldem „Świetny reset ”. Ale to nie pierwszy raz w historii zbawienia, kiedy trzoda pozostała tylko… opuszczony — tym razem wilkom z „progresywność"I"poprawność polityczna”. Jednak właśnie w takich czasach Bóg spogląda na świeckich, aby w nich powstali”. święci którzy stają się jak świecące gwiazdy w najciemniejsze noce. Kiedy ludzie chcą w dzisiejszych czasach wychłostać duchownych, odpowiadam: „Cóż, Bóg patrzy na ciebie i na mnie. Więc zabierajmy się za to!”Kontynuuj czytanie

Wieczne panowanie

TERAZ SŁOWO O MASOWYCH CZYTANIACH
na 29 września 2014 r
Święto świętych Michała, Gabriela i Rafaela, Archaniołów

Teksty liturgiczne tutaj


Drzewo figowe

 

 

OBIE Daniel i św. Jan piszą o straszliwej bestii, która na krótko opanuje cały świat… ale po niej następuje ustanowienie Królestwa Bożego, „wiecznego panowania”. Jest dane nie tylko jedynemu „Jak syn człowieczy”, [1]por. Pierwsze czytanie ale…

... królestwo i panowanie oraz wielkość królestw pod całym niebem będzie dana ludowi świętych Najwyższego. (Dn 7:27)

To zdjęcie Dźwięki jak Niebo, dlatego wielu błędnie mówi o końcu świata po upadku tej bestii. Ale Apostołowie i Ojcowie Kościoła rozumieli to inaczej. Spodziewali się, że w pewnym momencie w przyszłości Królestwo Boże nadejdzie w sposób głęboki i powszechny przed końcem czasów.

Kontynuuj czytanie

Przypisy

Przypisy
1 por. Pierwsze czytanie

Moc zmartwychwstania

TERAZ SŁOWO O MASOWYCH CZYTANIACH
na 18 września 2014 r
Optować. Wspomnienie św. Januariusza

Teksty liturgiczne tutaj

 

 

DUŻO zależy od Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jak mówi dziś św.Paweł:

… Jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to nasze przepowiadanie również jest puste; pusta też twoja wiara. (Pierwsze czytanie)

Wszystko na próżno, jeśli Jezus nie żyje dzisiaj. Oznaczałoby to, że śmierć zwyciężyła wszystko i „Wciąż jesteście w swoich grzechach”.

Ale to właśnie Zmartwychwstanie nadaje sens pierwotnemu Kościołowi. Chodzi mi o to, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, dlaczego Jego naśladowcy mieliby iść na swoją brutalną śmierć, nalegając na kłamstwo, fabrykację, wątłą nadzieję? To nie tak, że próbowali zbudować potężną organizację - wybrali życie w biedzie i służbie. Jeśli już, można by pomyśleć, że ci ludzie z łatwością porzuciliby swoją wiarę w obliczu swoich prześladowców, mówiąc: „No cóż, to były niezłe trzy lata, które spędziliśmy z Jezusem! Ale nie, już go nie ma i to wszystko. Jedyną rzeczą, która ma sens w ich radykalnej zmianie po Jego śmierci, jest to, że widzieli Go wskrzeszonego z martwych.

Kontynuuj czytanie

Proroctwo właściwie zrozumiane

 

WE żyją w czasach, kiedy proroctwa być może nigdy nie były tak ważne, a mimo to tak niezrozumiane przez ogromną większość katolików. Obecnie przyjmuje się trzy szkodliwe stanowiska w odniesieniu do proroczych lub „prywatnych” objawień, które, jak sądzę, wyrządzają czasami wielkie szkody w wielu kręgach Kościoła. Jednym z nich jest to, że „prywatne objawienia” nigdy trzeba uważać, ponieważ wszystko, w co mamy obowiązek wierzyć, to ostateczne Objawienie Chrystusa w „depozycie wiary”. Inną krzywdą wyrządzają ci, którzy starają się nie tylko przedkładać proroctwa ponad Magisterium, ale nadawać mu taką samą moc, jak Pismo Święte. I na koniec, istnieje stanowisko, że większość proroctw, o ile nie zostały wypowiedziane przez świętych lub znalezione bez błędów, należy w większości unikać. Ponownie, wszystkie powyższe pozycje niosą ze sobą niefortunne, a nawet niebezpieczne pułapki.

 

Kontynuuj czytanie

O stawaniu się świętym

 


Młoda kobieta zamiatająca, Wilhelm Hammerszoj (1864-1916)

 

 

JESTEM zgaduję, że większość moich czytelników uważa, że ​​nie są święci. Ta świętość, świętość, jest w rzeczywistości niemożliwością w tym życiu. Mówimy: „Jestem zbyt słaby, zbyt grzeszny, zbyt kruchy, aby kiedykolwiek wznieść się do szeregów prawych”. Czytamy Pisma w następujący sposób i czujemy, że zostały napisane na innej planecie:

... ponieważ ten, który was powołał, jest święty, sami bądźcie święci w każdym aspekcie waszego postępowania, gdyż jest napisane: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”. (1 Piotra 1: 15-16)

Lub inny wszechświat:

Dlatego musicie być doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec niebiański. (Mt 5:48)

Niemożliwy? Czy Bóg zapyta nas - nie, komenda nas - być kimś, czego nie możemy? O tak, to prawda, nie możemy być święci bez Niego, Tego, który jest źródłem wszelkiej świętości. Jezus był dosadny:

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto we Mnie zostanie, a Ja w Nim, przyniesie obfity owoc, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić. (Ewangelia Jana 15: 5)

Prawda jest taka - a szatan chce trzymać ją z dala od ciebie - świętość jest nie tylko możliwa, ale jest możliwa teraz.

 

Kontynuuj czytanie

Odłamek Jego światła

 

 

DO czujesz się tak, jakbyś był nieznaczną częścią planu Boga? Że masz mały cel lub mały pożytek dla Niego lub innych? Mam nadzieję, że przeczytałeś Bezużyteczna pokusa. Jednak czuję, że Jezus chce cię jeszcze bardziej zachęcić. W rzeczywistości ważne jest, abyś czytający to rozumiał: urodziłeś się na te czasy. Każda dusza w Królestwie Bożym jest tutaj z założenia, tutaj ma określony cel i konkretną rolę nieoceniony. Dzieje się tak, ponieważ tworzysz część „światła świata”, a bez ciebie świat trochę traci kolor…. pozwól mi wyjaśnić.

 

Kontynuuj czytanie

Opieka nad sercem


Parada na Times Square, autorstwa Alexander Chen

 

WE żyją w niebezpiecznych czasach. Ale niewielu jest tych, którzy zdają sobie z tego sprawę. To, o czym mówię, to nie zagrożenie terroryzmem, zmianą klimatu czy wojną nuklearną, ale coś bardziej subtelnego i podstępnego. Jest to natarcie wroga, który zagościł już w wielu domach i sercach i jest w stanie siać złowieszcze zniszczenia, gdy rozprzestrzenia się po całym świecie:

Hałas.

Mówię o duchowym hałasie. Hałas tak donośny dla duszy, tak ogłuszający dla serca, że ​​gdy już się w nim znajdzie, przesłania głos Boga, otępia sumienie i zaślepia oczy na widzenie rzeczywistości. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych wrogów naszych czasów, ponieważ podczas gdy wojna i przemoc szkodzą ciału, hałas zabija duszę. A dusza, która wyłączyła głos Boga, ryzykuje, że nigdy więcej Go nie usłyszy w wieczności.

 

Kontynuuj czytanie