Konwergencja i błogosławieństwo


Zachód słońca w oku huraganu

 


KILKA
lata temu czułem, jak Pan mówi, że istnieje Wielka burza nadchodzi na ziemię jak huragan. Ale ta burza nie byłaby burzą matki natury, ale burzą stworzoną przez mężczyzna siebie: ekonomiczna, społeczna i polityczna burza, która zmieni oblicze ziemi. Czułem, że Pan prosi mnie, abym pisał o tej Burzy, aby przygotować dusze na to, co nadchodzi - nie tylko Konwergencja wydarzeń, ale teraz nadchodzi Błogosławieństwo. Ten tekst, aby nie był zbyt długi, będzie zawierał przypisy do kluczowych tematów, które już rozszerzyłem w innym miejscu…

 

KONWERGENCJA

Im bliżej oka huraganu zbliża się, tym silniejsze stają się wiatry. Czułem, jak Pan mówi, że zbliżając się do „oka burzy”, zobaczymy, jak burzliwe wydarzenia narastają, jedno po drugim. Jakie wydarzenia? Plik pieczęcie Objawienia. [1]por Siedem pieczęci rewolucji Kiedy patrzymy na to, co dzieje się codziennie na świecie czy dzisiaj nie widzimy dokładnie warunków, w których te wydarzenia będą się teraz rozwijać, prawie wykładniczo? Wystarczy wziąć pod uwagę:

Druga Pieczęć: wydarzenie lub seria wydarzeń, które według św. Jana „Zabierzcie pokój z ziemi, aby ludzie zabijali się nawzajem”. [2]por. Ap 6:4 Kiedy patrzymy na napięcia między Chinami a Japonią, Rosją a Zachodem, Izraelem i Iranem, Koreą Północną i Południem… każde z nich lub ich kombinacja może zapoczątkować III Światowy Świat. Jak wcześniej ostrzegali papieże, taki jest właśnie plan iluminatów i tych tajnych stowarzyszeń, które dążą do „komuni- kacji” świata. [3]por Wielka rewolucja! Ich motto: „Porządek z chaosu”.

Trzecia Pieczęć: „Racja pszenicy kosztuje dzienną pensję…” [4]por. Ap 6: ^ Po prostu ta pieczęć mówi o hiperinflacji. Ekonomiści i eksperci rynkowi wychodzą teraz jeden po drugim, mówiąc w najbardziej tragicznych słowach, o nadchodzącej krachu w najbliższej przyszłości, która będzie „przerażająca”, prowadząc do chaosu społecznego. [5]por 2014 oraz Rising Beast

Czwarta pieczęć: globalna rewolucja wywołana wojną, zapaścią gospodarczą i chaosem prowadzi do masowych zgonów przez „Miecz, głód i zaraza”. [6]por. Obj. 6: 8; por. Miłosierdzie w chaosie Więcej niż jeden wirus, czy to Ebola, ptasia grypa, czarna plaga czy „superbakterie” pojawiające się pod koniec tej antybiotycznej ery, ma szansę rozprzestrzenić się na całym świecie. Od jakiegoś czasu spodziewana jest globalna pandemia. Często wśród katastrof wirusy rozprzestrzeniają się najszybciej.

Piąta Pieczęć: Św. Jan widzi wizję męczenników wołających o sprawiedliwość. Podobnie jak w poprzednich rewolucjach, takich jak rewolucja francuska czy Rewolucja komunistyczna - obie stworzone przez tajne stowarzyszenia - chrześcijaństwo staje się głównym celem i nie będzie inaczej. Rosnąca pogarda wobec Kościoła katolickiego jest dziś namacalna i już - poprzez Islamski Dżihad - przeżywa on męczeństwo, gdy Bliski Wschód jest opróżniany z chrześcijan. 

Szósta pieczęć: Gdy wydarzenia powyżej zbiegają się jednocześnie, powodując ogromny wstrząs na całym świecie, szósta pieczęć zostaje zerwana - globalne trzęsienie ziemi, Świetne potrząsanie [7]por Wielkie trzęsienie, wielkie przebudzenie pojawia się, gdy niebiosa zostają odsunięte, a sąd Boży jest dostrzegany we wnętrzu każdej duszy. To jest „oświecenie sumienia”, a ostrzeżenie, to prowadzi nas do oko cyklonu. [8]por Oko burzy Kiedy patrzymy na ogromną liczbę dużych trzęsień ziemi występujących obecnie na całym świecie i innych w nieoczekiwanych miejscach, uważam, że są zwiastuny o nadchodzącym zachwianiu sumień, które otworzy serca na nadchodzące Błogosławieństwo… siódma foka, „oko burzy”.

… W niebie panowała cisza przez około pół godziny. (Ap 8: 1)

 

NIE BÓJ SIĘ!

Bracia i siostry, zdaję sobie sprawę, że wszystko to, co opisałem, jest dla niektórych przerażające. W rzeczywistości byłoby niewiarygodne, gdybyśmy nie czytali tych rzeczy codziennie w nagłówkach. [9]por Ostrzeżenia na wietrze i Mądrość i zbieżność Choas W ten sposób wielu zaczyna się bać - a strach paraliżuje. [10]por Sparaliżowana dusza Jezus to robi nie chcę, żebyśmy się bali! W Ewangeliach w kółko mówi się nam „nie lękajcie się”. [11]na przykład. Mat. 10:28; 10:31; Mk. 5:36; 6:50; J 14 Próby, które nadchodzą, zwłaszcza dla Kościoła, będą wymagały wielkiej łaski, aby mógł naśladować swego Pana przez siebie własną pasję, żeby to zrobiła nie bać się. To ta sama łaska dana Jezusowi w Ogrodzie Getsemani:

I ukazał mu się anioł z nieba, aby go wzmocnić. (Łk 22:43)

Jest tylko jedno namaszczenie, które jest wystarczająco silne, aby spotkać się ze śmiercią, a jest nim namaszczenie Ducha Świętego, miłość Boża. —BENEDYKTA XVI, Magnificat Wielki Tydzień 2014, s. 49

Przez jakiego „anioła” nadejdzie to „namaszczenie Duchem Świętym”? To przyjdzie by środki potężnego wstawiennictwa Niepokalanego Serca Maryi, Jego ukochanej Oblubienicy. Jak prorokował błogosławiony Jan Paweł II,

Chrystus zwycięży przez nią, ponieważ chce, aby zwycięstwa Kościoła teraz iw przyszłości były z nim połączone ... —POPE JAN PAWEŁ II, Przekraczanie progu nadziei, P. 22

… Połączone z Kobietą, która miażdży głowę węża. [12]por. Rdz 3:15 To ona pojawiła się w tych „czasach ostatecznych” i zebrała się ponownie niejako w „wieczerniku” ze swoimi dziećmi, gdy ponownie oczekujemy nowa Pięćdziesiątnica. Jak powiedział Paweł VI, jest to jedyna pozostała nadzieja świata.

Nie znaczy to, że Pięćdziesiątnica nigdy nie przestała być aktualnością w całej historii Kościoła, ale tak wielkie są potrzeby i niebezpieczeństwa obecnego wieku, tak rozległy horyzont ludzkości ciągniętej ku światowemu współistnieniu i niezdolnej do jej osiągnięcia, że ​​istnieje nie jest dla niego zbawieniem, jak tylko nowym wylaniem daru Bożego. —PAPIEŻ PAWEŁ VI, Gaudete w Domino, 9 maja 1975 r., Rozdz. VII; www.vatican.va

... błagajmy Boga o łaskę nowej Pięćdziesiątnicy ... Niech języki ognia, łącząc płonącą miłość Boga i bliźniego z gorliwością dla rozprzestrzeniania się Królestwa Chrystusa, zstąpią na wszystkich obecnych! —BENEDYKT XVI, Homilia, Nowy Jork, 19 kwietnia 2008

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Papieże minionego wieku modlili się o nowe wylanie Ducha Świętego na ludzkość, [13]por Charyzmatyczny VI Bóg odpowiedział na tę modlitwę etapami, na różne sposoby ruchy: Communione e Liberazione, Focolare, Odnowa Charyzmatyczna, Światowe Dni Młodzieży, nowy ruch apologetyki i katechezy oraz oczywiście objawienia maryjne (choć rozumiemy, jako Pośredniczka łaski, [14]por Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 969 Matka Boża bierze udział we wszystkich tych ruchach). Wszystkie te łaski przygotowały Kościół na godzina jej największego świadka. Ale wierzę, że jest jeszcze jeden etapi Matka Boża prosi nas teraz, abyśmy się do tego przygotowali.

Fundamenty tego kolejnego etapu zostały ustanowione w Fatimie, kiedy Matka Boża powiedziała s. Łucji:

Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która doprowadzi cię do Boga. —13 czerwca 1917 r. www.ewtn.com

Elizabeth Kindelmann (ok. 1913-1985) z Budapesztu na Węgrzech zaczęła otrzymywać orędzia od Jezusa i Maryi w 1961 r. W czerwcu 2009 r. Kard. Peter Erdo, arcybiskup Budapesztu i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, wygłosił imprimatur upoważniające do publikacji przekazów przekazanych na przestrzeni dwudziestu lat. Elizabeth także słyszała, jak Niebo ostrzega przed nadchodzącą burzą - i ku mojemu zdziwieniu, jedno jak huragan:

Wybrane dusze będą musiały walczyć z Księciem Ciemności. To będzie przerażająca burza - nie, nie burza, ale huragan, który wszystko zniszczy! Chce nawet zniszczyć wiarę i zaufanie wybranych. Zawsze będę przy tobie podczas nadchodzącej burzy. Jestem twoją matką. Mogę ci pomóc i chcę! Zobaczysz wszędzie światło mojego Płomienia Miłości, wyrastające jak błyskawica, oświetlająca Niebo i ziemię, i którym rozpalę nawet ciemne i ospałe dusze - Przesłanie Najświętszej Maryi Panny do Elżbiety Kindelmann

To łaska, która obudzi dusze i wytrząśnie je z ciemności.

Ten Płomień pełen błogosławieństw wypływających z mojego Niepokalanego Serca i który wam daję, musi iść z serca do serca. Będzie to wielki cud światła oślepiającego szatana… Ulewny powódź błogosławieństw, które mają wstrząsnąć światem, musi rozpocząć się od małej liczby najbardziej pokornych dusz. Każda osoba otrzymująca tę wiadomość powinna otrzymać ją jako zaproszenie i nikt nie powinien się obrażać ani ignorować… - tamże; widzieć www.flameoflove.org

Zaproszenie jest wezwaniem do przygotowanie, co jest jednym z pierwszych słów, które poczułem, jak Pan prosi mnie o napisanie. [15]por Przygotować! W przesłaniu do Barbary Rose Centilli, której rzekome przesłania są poddawane przeglądowi diecezjalnemu, św. Rafał rzekomo mówi jej:

Zbliża się dzień Pana. Wszystko musi być przygotowane. Przygotujcie się na ciało, umysł i duszę. Oczyśćcie się. —Tamże, 16 lutego 1998; (patrz moje pismo w nadchodzącym „Dniu Pańskim”: Jeszcze dwa dni

Umiłowani, jesteśmy teraz dziećmi Bożymi; to, czym będziemy, jeszcze nie zostało objawione. Wiemy, że kiedy to się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto ma na sobie tę nadzieję, staje się czysty, tak jak on jest czysty. (1 Jana 3: 2-3)

Oczyśćcie się po co? Pod tym względem rzekome objawienia w Medziugorju nabierają pierwszorzędnego znaczenia. [16]por W Medjugorje Od 1981 roku jest nią nasza Pani podobno pojawia się na Bałkanach pod tytułem „Królowa Pokoju”. Miejsce objawień było źródłem dziesiątek tysięcy nawróceń, setek udokumentowanych uzdrowień i licznych powołań do kapłaństwa. Komisja Ruiniego, powołana przez Watykan do badania objawień w Medziugorju, orzekła w przeważającej mierze, że pierwsze siedem objawień było „nadprzyrodzonych”, zgodnie z Watykański insiderPrzesłanie Matki Bożej od lat jest echem powyższego przesłania św. Ralfaela: przygotujcie swoje ciało, umysł i duszę poprzez modlitwę, post, rozważanie Słowa Bożego, częstą spowiedź i szczere uczestnictwo we Mszy św. wierząc, że Matka Boża może przyjść na ziemię, aby powtarzać to samo przesłanie Kościołowi przez ponad 30 lat. Ale ile osób to robi? Ile osób jest przygotowanych? Ilu odpowiedziało? 

Więc za dużo mówi, ta „Dziewica Bałkanów”? Taka jest sardoniczna opinia niektórych bezwstydnych sceptyków. Czy oni mają oczy, ale nie widzą, i uszy, ale nie słyszą? Najwyraźniej głos w orędziach Medjugorja jest głosem matki i silnej kobiety, która nie rozpieszcza swoich dzieci, ale je uczy, napomina i popycha je do wzięcia większej odpowiedzialności za przyszłość naszej planety: ''Duża część tego, co się wydarzy, zależy od waszych modlitw… Musimy pozwolić Bogu, ile zechce, na przemienienie wszechczasów i przestrzeni przed Świętym Obliczem Tego, który jest, był i powróci. - biskup Gilbert Aubry z St. Denis na wyspie Reunion; Przekaż do „Medjugorje: the 90's - The Triumph of the Heart” przez s. Emmanuel

Zbliża się to, co ma się „wydarzyć”. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy (2014) Matka Boża wskazywała cztery razy w swoim miesięczniku i coroczne przesłanie do przygotowania się na „błogosławieństwo”. 2 marca 2014 roku Matka Boża rzekomo powiedziała przez widzącą Mirjanę:

… Módlcie się z pokornym oddaniem, posłuszeństwem i całkowitym zaufaniem do Ojca Niebieskiego. Zaufaj tak, jak ufałem, kiedy powiedziano mi, że przyniosę błogosławieństwo obietnicy. Niech z waszych serc, z waszych ust, zawsze wychodzą: „Niech się dzieje Twoja wola!”. Dlatego ufajcie i módlcie się, abym mógł wstawiać się za wami przed Panem, aby udzielił wam Niebiańskiego Błogosławieństwa i napełnił Duchem Świętym. -medziugorje.org

Przywołuje to wizję błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich (ok. 1774-1824), w której z Niepokalanego Serca Maryi ujrzała łaskę spływającą do Kościoła, który gromadził dusze dla Chrystusa. Można się zastanawiać, czy to nie jest coś w rodzaju „znaku”, o którym Matka Boża powiedziała, że ​​zostanie pozostawiony w kilku miejscach objawień na całym świecie…

Widziałem lśniące czerwone serce unoszące się w powietrzu. Z jednej strony płynął strumień białego światła do rany po Świętej Stronie, az drugiej strony drugi prąd padał na Kościół w wielu regionach; jego promienie przyciągały liczne dusze, które Sercem i strumieniem światła weszły w bok Jezusa. Powiedziano mi, że to jest Serce Maryi. - Błogosławiona Catherine Emmerich, Życie Jezusa Chrystusa i objawienia biblijne, Tom 1, str. 567-568.

18 marca tego roku Matka Boża z Medjugorje kontynuowała ten temat z Mirjaną, ujawniając, że nadchodząca łaska ma dwojaki charakter:

Przez waszą miłość do mojego Syna i przez waszą modlitwę pragnę, aby światło Boga oświetliło was, a miłosierdzie Boże was napełniło. W ten sposób pragnę, aby ciemność i cień śmierci, który chce was ogarnąć i wprowadzić w błąd, zostały wypędzone. Pragnę, abyście poczuli radość z błogosławieństwa Bożej obietnicy. - Tamże.

Tutaj Matka Boża wskazuje, że Bóg wyleje łaskę, która ostatecznie usunie także strach i „cień śmierci”. Matka Boża, która jest znana jako „świt” i jest zwierciadłem i „obrazem Kościoła, który ma przyjść”, jest odzwierciedleniem tutaj prorocze słowa Piusa XII:

Ale nawet ta noc na świecie pokazuje wyraźne oznaki świtu, który nadejdzie, nowego dnia otrzymującego pocałunek nowego i jaśniejszego słońce… Konieczne jest nowe zmartwychwstanie Jezusa: prawdziwe zmartwychwstanie, które nie pozwala już na panowanie nad śmiercią… W jednostkach Chrystus musi zniszczyć noc grzechu śmiertelnego, gdy świt łaski odzyskał. W rodzinach noc obojętności i chłodu musi ustąpić miejsca słońcu miłości. W fabrykach, w miastach, w narodach, na ziemiach niezrozumienia i nienawiści noc musi jaśnieć jak dzień, nox sicut umiera illuminabitur, i walki ustaną i nastanie pokój, -Miasto i świat adres, 2 marca 1957; watykan.va

Kościół musi jeszcze przejść przez mękę, dolinę cienia śmierci, ale nie będzie się bał zła, bo pozna, że ​​Pan - i Matka Boża - są u jej boku. To jest dokładnie to, co Jezus wiedział przed Jego męką:

Ze względu na radość, która go przed nim stała, zniósł krzyż. (Hbr 12: 2)

Matka Boża powiedziała to samo przez Elizabeth Kindelmann, że ten nadchodzący Płomień Miłości wypędzi zarówno zło, jak i wzmocnić dusze.

Pośpiesz się, moment jest bliski, kiedy mój Płomień Miłości zapłonie, a Szatan zostanie oślepiony. Dlatego chcę, abyś tego doświadczył, aby zwiększyć swoje zaufanie do mnie. Dzięki temu będziesz ożywiony wielką siłą i odwagą… Płomień zapłonie w narodach poświęconych mnie, a potem na całym świecie. - Dziennik, z theflameoflove.org

Ponownie, zgodność tego przesłania z innymi orędziami maryjnymi jest uderzająca:

Miłość Boża zacznie przepływać przez was na świat, pokój zacznie panować w waszych sercach, a Boże błogosławieństwo napełni was. —Nasza Pani z Medziugorja do Mariji, 25 marca 2014 r

Sercem tych orędzi jest Matka Boża przygotowująca armia iść w ciemność naszych czasów i wolne dusze dla Chrystusa. To jest nowa namaszczenie:

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił; Posłał mnie, abym niosła dobrą nowinę uciśnionym, opatrywała złamanych serc, głosiła jeńcom wolność ... (por. Izajasz 61: 1)

To jest nadzwyczajny łaska dla nadzwyczajny czas. Nasza Matka przygotowuje swoje dzieci na błogosławieństwo, które zaleje świat:

„Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej”. [Jezus] powiedział to w odniesieniu do Ducha… (J 7: 38-39)

… Moje drogie dzieci, z sercami otwartymi i pełnymi miłości, wołajcie imię Ojca Niebieskiego, aby was oświecił Duchem Świętym. Przez Ducha Świętego staniesz się źródłem Bożej miłości. Wszyscy, którzy nie znają Mojego Syna, wszyscy spragnieni miłości i pokoju Mojego Syna, będą pić z tej wiosny.—Nasza Pani z Medziugorja do Mirjany, 2 kwietnia 2014 r

W przesłaniu do Elżbiety Jezus mówi:

Mógłbym porównać ten ulewny powódź (łaski) do pierwszej Pięćdziesiątnicy. Zanurzy ziemię mocą Ducha Świętego. Cała ludzkość weźmie pod uwagę czas tego wielkiego cudu. Nadchodzi rwący strumień Płomienia Miłości Mojej Najświętszej Matki. Świat już zaćmiony brakiem wiary przejdzie potężne wstrząsy i wtedy ludzie uwierzą! Te wstrząsy dadzą początek nowemu światu dzięki sile wiary. Zaufanie, potwierdzone wiarą, zapuści korzenie w duszach i w ten sposób odnowi się oblicze ziemi. Odkąd Słowo stało się ciałem, nigdy nie został udzielony taki strumień łaski. To odnowienie ziemi, doświadczonej cierpieniem, nastąpi dzięki mocy i błagalnej mocy Najświętszej Dziewicy! —Jezus do Elizabeth Kindelmann, tamże.

Po pierwszym czytaniu mogłoby się wydawać, że płomień miłości, który zostanie wylany (aw niektórych już się rozpoczął), automatycznie zmieni świat od razu. Ale tak jak anioł w Getsemani nie odebrał Męki Chrystusa, tak Płomień Miłości nie zdejmie Męki Kościoła, ale poprowadzi go do Zmartwychwstania.

W związku z tym słowa wypowiedziane do Barbary Rose, rzekomo od Boga Ojca, nadają właściwy ton i równowagę tego, co nadchodzi:

Aby przezwyciężyć olbrzymie skutki pokoleń grzechu, muszę posłać moc przebicia i przemiany świata. Ale to przypływ mocy będzie niewygodny, a dla niektórych nawet bolesny. Spowoduje to, że kontrast między ciemnością a światłem stanie się jeszcze większy. —Z czterech tomów Widząc oczami duszy, 15 listopada 1996; jak podano w Cud iluminacji sumienia dr Thomas W. Petrisko, s. 53

Potwierdzają to przesłania, rzekomo także od „Ojca Niebieskiego”, przekazane w 1993 roku młodemu Australijczykowi o imieniu Matthew Kelly, któremu powiedziano o nadchodzącym oświeceniu sumień lub „mini-sądzie”.

Niektórzy ludzie odwrócą się ode Mnie jeszcze bardziej, będą dumni i uparci…. Ci, którzy okażą skruchę, otrzymają nieugaszone pragnienie tego światła… Wszyscy, którzy Mnie kochają, przyłączą się, by pomóc uformować piętę, która miażdży szatana. -od Cud iluminacji sumienia dr Thomas W. Petrisko, s. 96–97

Mistyk Wenezueli, Sługa Boży Maria Esperanza (1928-2004), również określił tę nadchodzącą łaskę jako przesiewanie:

Sumienia tego ukochanego ludu muszą zostać gwałtownie wstrząśnięte, aby mogli „uporządkować swój dom”… Nadchodzi wielka chwila, wielki dzień światła… to godzina decyzji dla ludzkości. -Antychryst i czasy ostateczne, Ks. Joseph Iannuzzi, str. 37 (tom 15-n. 2, polecany artykuł z www.sign.org)

 

JAK PRZYGOTOWAĆ

Podsumowując, nadchodzi Błogosławieństwo, które osiągnie punkt kulminacyjny w globalnym wylaniu Ducha Świętego i zniszczeniu lub „spętaniu” mocy Szatana i zapoczątkuje „nową wiosnę”, [17]„Gdy zbliża się trzecie tysiąclecie Odkupienia, Bóg przygotowuje wielką wiosnę dla chrześcijaństwa i już możemy zobaczyć jego pierwsze znaki”. Niech Maryja, Gwiazda Poranna, pomoże nam powiedzieć z coraz większą gorliwością nasze „tak” dla planu zbawienia Ojca, aby wszystkie narody i języki ujrzały Jego chwałę ”. —PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Orędzie na niedzielę misyjną na świecie, 9, 24 października 1999; www.vatican.va odnowienie oblicza ziemi i panowanie Woli Bożej. W końcu o to Kościół od lat wstawia się w jednej ze swoich oficjalnych modlitw:

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i rozpal w nich ogień Twojej miłości.

V. Ześlij swojego Ducha, a zostaną stworzone.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Podsumowując orędzia, które rzekomo słyszał od Matki Bożej na przestrzeni dziesięcioleci i które otrzymały również Imprimatur, zmarły ks. Stefano Gobbi powiedział w harmonii ze wszystkimi mistykami powyżej:

Bracia kapłani, to [Królestwo Woli Bożej] nie jest jednak możliwe, jeśli po zwycięstwie nad szatanem, po usunięciu przeszkody, ponieważ jego moc [szatana] została zniszczona… nie może się to zdarzyć, chyba że wylanie Ducha Świętego: druga Pięćdziesiątnica. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

Bracia i siostry, chcę was zapytać: po wszystkim, co przeczytaliście, po wszystkim, co rozważaliście powyżej w duchu „sprawdzającego” proroctwa, do którego zachęca nas św. Paweł, czy chcesz łaski tego Płomienia Miłości? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak…"Niech się spełni Twoja wola! ”- wtedy nie trać czasu od tej chwili na przygotowania i pytanie dla tego. Jezus powiedział bowiem: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. [18]por. Łk. 11:13 Jezus nie chce, abyśmy się bali, ale są odważni!

Nasze życie wkrótce się zmieni. Niebo o tym wie i zrobiło wszystko, co w jego mocy, aby nas przygotować. Słyszałeś, jak mówiłem do Ciebie wiele razy, że „czas jest krótki” [19]por Tak mało czasu We Słyszałem, jak Matka Boża ciągle to mówi. A jednak kusi nas, by zasnąć [20]por Woła, gdy śpimy ponieważ minął kolejny rok, minęła kolejna dekada. Ale spójrz! Nadeszła burza! Nie dajcie się zwieść szatanowi. Kiedy cała siła tych huraganowych wiatrów jest odczuwalna na całym świecie, wielu będzie tęsknić za obecnymi dniami przygotowań. Ale Bóg chce, abyśmy przygotowali się na nową erę, nowy dzień, „Dzień Pański”. [21]por Drogi Ojcze Święty… On nadchodzi!

Znak nadejdzie, nie możesz się tym martwić. Jedyne, co chciałbym wam powiedzieć, to nawrócić się. Jak najszybciej powiadom o tym wszystkie moje dzieci. Żaden ból, żadne cierpienie nie jest dla mnie zbyt wielkie, abym mógł cię uratować. Będę się modlić do mojego Syna, aby nie karał świata; ale błagam cię, nawróć się. Nie możecie sobie wyobrazić, co się wydarzy ani co Ojciec Przedwieczny wyśle ​​na ziemię. Dlatego musisz się nawrócić! Wyrzeknij się wszystkiego. Czyńcie pokutę. Wyraź moje podziękowania wszystkim moim dzieciom, które modliły się i pościły. Niosę to wszystko mojemu Boskiemu Synowi, aby uzyskać złagodzenie Jego sprawiedliwości przeciwko grzechom ludzkości. - Nasza Pani z Medziugorja, 24 czerwca 1983; Mistyczny Post

Powyżej znajdują się już wskazówki w słowach Matki Bożej, co do tego, do czego jesteśmy wezwani, aby przygotować się na nadchodzące Błogosławieństwo. Ale w styczniu (2014) zainspirowały mnie codzienne czytania Mszy, aby nakreślić przygotowanie, które odzwierciedla powyższe. (Patrz Pięć gładkich kamieni).

Rzeczywiście, niech Duch Święty zstąpi na nas teraz, przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, aby Płomień Miłości w Niej wybuchł w naszych sercach w ogień świętości i mocy, aby Jezus Chrystus był kochany i znane aż po krańce ziemi… i świat odnowiony przez triumf Niepokalanego Serca.

Błagamy Jej macierzyńskiego wstawiennictwa, aby Kościół stał się domem dla wielu ludów, matką dla wszystkich ludów i aby otworzyła się droga do narodzin nowego świata. To zmartwychwstały Chrystus mówi nam, z mocą, która napełnia nas ufnością i niezachwianą nadzieją: „Oto czynię wszystko nowe” (Obrót silnika 21: 5). Wraz z Maryją z ufnością zbliżamy się do spełnienia tej obietnicy… -PAPIEŻ FRANCISZEK, Evangelii Gaudium, n. 288

Wzmocnione przez Ducha i czerpiące z bogatej wizji wiary, nowe pokolenie chrześcijan jest wezwane do pomocy w budowaniu świata, w którym Boży dar życia jest przyjmowany, szanowany i ceniony - nie odrzucany, budzący strach jako zagrożenie i niszczony… Drogi młodzi przyjaciele, Pan prosi was, abyście byli prorokami tego nowego wieku… —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Homilia, Światowe Dni Młodzieży, Sydney, Australia, 20 lipca 2008

Na początku objawień w Medziugorju Matka Boża rzekomo przekazała tę modlitwę konsekracji widzącym, która bezpośrednio cytuje „płomień miłości”.

O Niepokalane Serce Maryi,
przepełniony dobrocią,
pokaż nam swoją miłość do nas.
Niech płomień Twojego serca,
Maryjo, zstąp na całą ludzkość.

Tak bardzo Cię kochamy.
Zaskocz prawdziwą miłość w naszych sercach
że możemy mieć ciągłość
pragnienie Ciebie.

Maryjo, cicha i pokornego serca,
pamiętajcie o nas, kiedy jesteśmy w grzechu.
Wiesz, że wszyscy ludzie grzeszą.
Udziel nam za pomocą
Twoje Niepokalane Serce
uzdrowiony z każdej choroby duchowej.

W ten sposób będziemy mogli
patrzeć na dobro
Twojego macierzyńskiego Serca,
iw ten sposób zostać nawróceni przez
płomień Twojego Serca. Amen.

-z Medziugorje.com

 

Po raz pierwszy opublikowano 15 kwietnia 2014. 

 

POWIĄZANE CZYTANIE

  • Czy Medjugorje jest od Boga czy diabła? Czytać W Medjugorje

 

Błogosławię cię i dziękuję.

Otrzymać Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

NowSłowo baner

Dołącz do Marka na Facebooku i Twitterze!
Logo FacebookaLogo na Twitterze

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por Siedem pieczęci rewolucji
2 por. Ap 6:4
3 por Wielka rewolucja!
4 por. Ap 6: ^
5 por 2014 oraz Rising Beast
6 por. Obj. 6: 8; por. Miłosierdzie w chaosie
7 por Wielkie trzęsienie, wielkie przebudzenie
8 por Oko burzy
9 por Ostrzeżenia na wietrze i Mądrość i zbieżność Choas
10 por Sparaliżowana dusza
11 na przykład. Mat. 10:28; 10:31; Mk. 5:36; 6:50; J 14
12 por. Rdz 3:15
13 por Charyzmatyczny VI
14 por Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 969
15 por Przygotować!
16 por W Medjugorje
17 „Gdy zbliża się trzecie tysiąclecie Odkupienia, Bóg przygotowuje wielką wiosnę dla chrześcijaństwa i już możemy zobaczyć jego pierwsze znaki”. Niech Maryja, Gwiazda Poranna, pomoże nam powiedzieć z coraz większą gorliwością nasze „tak” dla planu zbawienia Ojca, aby wszystkie narody i języki ujrzały Jego chwałę ”. —PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Orędzie na niedzielę misyjną na świecie, 9, 24 października 1999; www.vatican.va
18 por. Łk. 11:13
19 por Tak mało czasu
20 por Woła, gdy śpimy
21 por Drogi Ojcze Święty… On nadchodzi!
Opublikowany w HOME, MARY, CZAS ŁASKI.