Fałszywy pokój i bezpieczeństwo

 

Sami o tym dobrze wiecie
że dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy.
Kiedy ludzie mówią „Pokój i bezpieczeństwo”,
potem nadchodzi nagła katastrofa,
jak bóle porodowe kobiety ciężarnej,
i nie uciekną.
(1 Tes 5: 2-3)

 

TYLKO jak sobotnia Msza czuwania zapowiada niedzielę, co Kościół nazywa „dniem Pańskim” lub „dniem Pańskim”[1]CCC, rz. 1166tak też Kościół wszedł do godzina czuwania Wielkiego Dnia Pańskiego.[2]Oznacza to, że jesteśmy w przededniu Szósty dzień A ten Dzień Pański, jak nauczali Ojcowie Pierwszego Kościoła, nie jest dwudziestoczterogodzinnym dniem na końcu świata, ale triumfalnym okresem czasu, w którym wrogowie Boga zostaną pokonani, Antychryst lub „Bestia” jest wrzucony do jeziora ognia, a Szatan przykuty łańcuchem na „tysiąc lat”.[3]por Przemyślenie czasów ostatecznych

… Ten nasz dzień, ograniczony wschodem i zachodem słońca, jest reprezentacją tego Wielkiego Dnia, do którego obwód tysiąclecia wyznacza swoje granice. — Laktancjusz, Ojcowie Kościoła: Boskie instytuty, księga VII, Rozdział 14, Encyklopedia katolicka; www.newadvent.org

I jeszcze raz,

Oto dzień Pański będzie tysiąc lat. —Liter Barnaby, Ojcowie Kościoła, Rozdz. 15

Ojcowie Kościoła wskazali na Objawienie 20: 1-6 właśnie jako na ten „Dzień Pański”. Jest coś pięknego, o czym chciałbym napisać w tym dniu, który dotyczy Matki Bożej, co wkrótce zrobię. Ale dzisiejszego wieczoru „słowo teraz” jest tym, jak św. Paweł ostrzegł, że ten dzień nadejdzie jak złodziej „nocą” naznaczony pewnym fałszywy „Pokój i bezpieczeństwo”. 

 

OGLĄDANIE NA DZIEŃ

Oczywiście nie zamierzam być arogancki, mówiąc, że weszliśmy w czuwanie tego Dnia Pańskiego. Ale właśnie o to papież św.Jan Paweł II poprosił nas, młodzież, abyśmy czuwali i ogłaszali:

Nie wahałem się prosić ich, aby dokonali radykalnego wyboru wiary i życia i postawili przed olbrzymim zadaniem: stać się „porannymi stróżami” u progu nowego tysiąclecia. —POPE JAN PAWEŁ II, Nowe Millennio Inuente, nr 9; (por. Iz 21, 11-12)

Jego obowiązkiem, jak stwierdził, było to, że „strażnicy poranka [by] ogłosili nadejście słońca, którym jest zmartwychwstały Chrystus”[4]Przesłanie Ojca Świętego do młodzieży świata, XVII Światowe Dni Młodzieży, n. 3 w celu zainaugurowania Królestwo Woli Bożej, wypełniając w ten sposób „Ojcze nasz” i tę ustawiczną modlitwę o wypełnienie Jego Woli „Na ziemi tak jak w niebie”:

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” - Królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia.—ST. PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Audiencja generalna, 6 listopada 2002, Zenit

Chrześcijanie są wezwani do przygotowania się do Wielkiego Jubileuszu początku Trzeciego Tysiąclecia, odnawiając nadzieję na ostateczne przyjście Królestwa Bożego, przygotowując się na nie każdego dnia w swoich sercach, we wspólnocie chrześcijańskiej, do której należą, w szczególności kontekst społeczny, aw historii świata tosamego siebie. —POPE JAN PAWEŁ II, Tertio Millennio Adveniente, rz. 46

Jednak nadchodzi dzień Pański Czuwanie; przed Zmartwychwstanie Kościoła przychodzi jej własna męka, „kiedy pójdzie za swoim Panem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu”, zgodnie z Katechizmem.[5]KKK, 677

Kiedy kościoły zaczęły się zamykać na całym świecie w marcu zeszłego roku, coś się zmieniło w tym apostolacie. W tamtych czasach było to „słowo teraz” Bóle porodowe są prawdziweże weszliśmy Wigilia smutku i że to było Nasza GetsemaniI tak dalej „czułem i modliłem się”. Dziesięć dni później po napisaniu Nasza GetsemaniMatka Boża przekazała to przesłanie „kalifornijskiej duszy”:

Dziś razem z [Jezusem] przeżywam dla Kościoła godziny Getsemani, Kalwarii, ukrzyżowania i Jego śmierci. Miej zaufanie i cierpliwość; miejcie odwagę i nadzieję! Wkrótce z naszego bólu powstanie nowa era światła. Kościół znów rozkwitnie pod silnym napływem miłości Boga… -widzieć odliczaniedokrólestwa.com

20 czerwca 2020 roku św.Michał Archanioł powiedział do kostarykańskiego jasnowidza Luz de Maria:

… Dom Boży jest zbezczeszczony i to się nie kończy; Wierne dzieci Boże nie wiedzą, dokąd się udać. Lud Boży znajduje się w Getsemani podczas długiej nocy ze swoim Panem i Królem Jezusem Chrystusem - zmartwiony, zraniony i głodny. Wiedząc, że zbliżają się do jeszcze trudniejszego i burzliwego czasu, kiedy dojdzie do konfrontacji w podzielonym Mistycznym Ciele Chrystusa, a apostazja nabierze rozpędu. Lud Boży, wirus, który trzyma ludzkość w niepewności, stał się wstępem do wielkiej próby, która spotka całą ludzkość… -odliczaniedokrólestwa.com

Pięć dni później Nasz Pan powiedział do amerykańskiej widzącej Jennifer:

Mówię wam dzisiaj, że godzina, w której żyjecie, została przepowiedziana. Teraz nie ma czasu na senność, ponieważ wkroczyłeś do ogrodu Getsemani. Wkroczyliście w czas, który będzie największym przebudzeniem ludzkości. -odliczaniedokrólestwa.com

Ponownie 4 sierpnia 2020 roku Matka Boża powiedziała:

Miej wielką nadzieję na pełny triumf Boga dla tej biednej ludzkości, tak chorej i daleko od Niego. Przeżywacie bolesne lata wielkiego ucisku, a cierpienia każdego dnia stają się coraz cięższe dla wszystkich. Spędźcie obecną godzinę w Getsemani mojego Niepokalanego Serca i z miłością wypełnijcie wolę waszego Ojca Niebieskiego. Bądźcie świadkami wiary w tych czasach wielkiego odstępstwa. Bądźcie świadkami świętości w tych dniach wielkiego przewrotu. Bądźcie świadkami miłości w świecie, który stał się twardy i niewrażliwy, pochłonięty i wyschnięty przez egoizm, nienawiść, przemoc i wojny. Przynieście wszędzie balsam mojej matczynej miłości i miłosierdzia. —To a Californian Soul, por. odliczaniedokrólestwa.com

I ostatni:

Moi umiłowani, to jest początek ucisku, ale nie powinniście się bać, dopóki klękacie i uznacie Jezusa, Boga, Jeden i Trzech. —Our Lady to Gisella Cardia, 24 listopada 2020 r .; odliczaniedokrólestwa.com

 

NOC GETSEMANE

Tak jak Judasz i jego motłoch pojawili się „jak złodziej w nocy”, tak też prześladowania Kościoła toczą się tak samo. Nagle, bez uprzedzenia, w wielu miejscach mówi się o „ostatniej wieczerzy”, ponieważ blokady trwają nadal, a bardziej zjadliwa forma rozprzestrzeniania się koronawirusa. Biskupi nie wahali się odsunąć wiernych od swoich kościołów, podczas gdy świeccy są wejście do sklepu monopolowego. Prorocze słowa św. Teresy de Lisieux, wypowiedziane do księdza w New Boston w stanie Michigan w 2008 r., Wydają się być bliższe spełnienia niż kiedykolwiek. Francuska święta ukazała mu się we śnie ubrana w suknię do pierwszej Komunii i zaprowadziła go do kościoła. Jednak gdy dotarł do drzwi, nie pozwolono mu wejść. Odwróciła się do niego i powiedziała:

Tak jak w moim kraju [Francja], która była najstarszą córką Kościoła, zabiła swoich kapłanów i wiernych, więc prześladowania Kościoła będą miały miejsce w twoim własnym kraju. Wkrótce duchowni pójdą na wygnanie i nie będą mogli otwarcie wejść do kościołów. Będą służyć wiernym w tajnych miejscach. Wierni zostaną pozbawieni „pocałunku Jezusa” [Komunii Świętej]. Pod nieobecność kapłanów świeccy przyniosą im Jezusa. -widzieć Rewolucja! (Uwaga: ten kapłan również każdego wieczoru widzi dusze w czyśćcu)

I tak jak apostołowie rozproszeni po Ogrodzie Getsemani, tak też Ciało Chrystusa pęka. Tak, to jest rewolucja. 

A co z tłumem? Sześć lat temu ostrzegałem Rosnąca mafia która nie toleruje wolności słowa poza własną, która przygotowuje się do uciszenia głosu Kościoła, głosu prawda… to w 2018 roku Barbarzyńcy są u bram... ale teraz przedarli się i Czystka zaczęło się, ponieważ każdy, kto odchodzi od marksistowskiej narracji globalisty, zaczyna być blokowany, odrzucany z platformy i wyrzucany z mediów społecznościowych i Internetu. 

Kiedy powiesz do nich wszystkie te słowa, one też cię nie słuchają; kiedy ich wzywasz, nie odpowiedzą ci… To jest naród, który nie słucha głosu Pana, swego Boga, ani nie przyjmuje skorygowania. Wierność zniknęła; samo słowo jest wygnane z ich mowy. (Jeremiasza 7: 27-28)

Dzisiaj Matka Boża powiedziała to samo do włoskiej widzącej Giselli Cardii:

O! Moje wędrowne dzieci, które nie znajdują światła - wiele z nich wciąż nie słucha mojego słowa, nie doceniają mojej pomocy, posuwają się nawet do kpiny z tych orędzi dla zbawienia ludzkości. Dzieci, mieliście czas na dokonanie wyboru i jeśli patrzę na serca wielu moich dzieci, płaczę z bólu, a serce mojego Syna krwawi. Dzieci, teraz zobaczycie to, czego nigdy nie chciałem, aby wasze oczy zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, takie jak burze, burze, fale pływowe i wojny, ponieważ nie słuchaliście moich słów! -odliczaniedokrólestwa.com

 

Fałszywy pokój i bezpieczeństwo

Ach! Ale „pokój i bezpieczeństwo” są w drodze! Plik szczepionka przybył, że Klucz Kaduceusza Freemasony, a tym samym świt Świetny reset jest teraz na nas! Rozpoczęła się nowa era polityczna! Ludzkość może zacząć być podłączona do technologii, przenosząc nas w ten sposób na wyżyny ludzkiego potencjału!

Czeka nas wielka rewolucja. Kryzys nie tylko pozwala nam wyobrażać sobie inne modele, inną przyszłość, inny świat. To nas do tego zobowiązuje. —Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, 14 września 2009 r .; unnwo.org; por. The Guardian

… Po tym wszystkim, przez co przeszliśmy, nie wystarczy po prostu wrócić do normalności… myśleć, że życie może toczyć się tak, jak było przed zarazą; i nie będzie. Ponieważ historia uczy nas, że wydarzenia tej wielkości - wojny, głód, zarazy; wydarzenia, które dotykają ogromną większość ludzkości, tak jak ten wirus - nie pojawiają się i znikają. Najczęściej są one bodźcem do przyspieszenia zmian społecznych i gospodarczych… —Premier Boris Johnson, przemówienie Partii Konserwatywnej, 6 października 2020 r .; konserwatyści.com

Ta pandemia była okazją do „resetu”. —Premier Justin Trudeau, Global News, 29 września 2020 r .; Youtube.com, 2: 05 

Jednak jak napisałem w Wielki reset, za tym pozornie łagodnym resetem stoi złośliwa siła. To jest nowe Rewolucja komunistyczna, połączenie kapitalizmu i socjalizmu w celu stworzenia nowej globalnej bestii (zob Kapitalizm i bestia). Alexander Trachtenberg, znany jako „egzekutor” Moskwy u szczytu komunizmu, powiedział:

Kiedy będziemy gotowi do przejęcia Stanów Zjednoczonych, nie weźmiemy ich pod etykietą socjalizmu… Stany Zjednoczone weźmiemy pod etykiety, które uczyniliśmy bardzo miłymi; weźmiemy to pod liberalizm, progresywizm, demokrację. Ale weźmy to.-powrót do zamówienia.org

Kiedy piszę, nowa administracja w Stanach Zjednoczonych już rozpoczęła, zaledwie kilka godzin po inauguracji, ponowne wdrażanie porozumienia paryskiego.[6]nbcnews.com Jak już wcześniej wyjaśniłem, ma ona swoje korzenie w socjalistycznej ideologii, a nie w klimacie[7]por Zima naszej kary ale część długiej gry planistów ONZ o „redystrybucję bogactwa”,[8]por Nowe pogaństwo, Część III jako urzędnik Międzyrządowego Zespołu ds.Zmian Klimatu ONZ (IPCC) całkiem szczerze przyznał:

… Trzeba uwolnić się od iluzji, że międzynarodowa polityka klimatyczna to polityka środowiskowa. Zamiast tego polityka dotycząca zmian klimatu dotyczy sposobu redystrybucji de facto światowe bogactwo… — Ottmar Edenhofer, codziennysygnal.com, 19 listopada 2011

Nowy prezydent nie tracił czasu na wprowadzenie quasi-marksistowskiej polityki społecznej[9]20 stycznia 2021 r .; epokchtimes.com formalizując i dzieląc społeczeństwo amerykańskie na grupy tożsamościowe, takie jak płeć,[10]patrz Excecutive Order tutaj rasa, tożsamość seksualna itp. w imieniu „Kapitał.Jak powiedział prałat Michel Schooyans:

Kwestia płci ma kilka korzeni, ale jeden z nich jest niewątpliwie marksistowski. Współpracownik Marksa, Friedrich Engels, opracował teorię relacji damsko-męskich jako prototypów konfliktowych relacji w walce klas. Marks podkreślał walkę między panem a niewolnikiem, kapitalistą i robotnikiem. Z drugiej strony Engels widział monogamiczne małżeństwo jako przykład ucisku kobiet przez mężczyzn. Według niego rewolucja powinna rozpocząć się od zniesienia rodziny. - „Musimy się opierać”, Wewnątrz Watykanu, Październik 2000

Jest to oczywiście jeden z celów ruchu rewolucyjnego zwanego Black Lives Matter (BLM), który eksplodował w Stanach Zjednoczonych zeszłego lata przy wsparciu partii politycznej. u władzy. Skopiowałem to prosto ze strony BLM, zanim ją usunęli:

Zakłócamy zalecany przez Zachód wymóg dotyczący struktury rodziny nuklearnej, wspierając się wzajemnie jako rodziny wielopokoleniowe i „wioski”, które zbiorowo troszczą się o siebie nawzajem, zwłaszcza o nasze dzieci, w stopniu, w jakim matki, rodzice i dzieci czują się komfortowo. Wspieramy sieć afirmującą queer. Kiedy się zbieramy, robimy to z zamiarem uwolnienia się z ciasnego uścisku heteronormatywnego myślenia, a raczej przekonania, że ​​wszyscy na świecie są heteroseksualni (chyba że on / on lub oni ujawnią coś innego)… Ucieleśniamy i praktykujemy sprawiedliwość, wyzwolenie i pokój w naszych wzajemnych związkach. -blacklivesmatter.com

Ale to jest dużo większy problem niż jeden naród, jak wskazałem po wyborach Donalda Trumpa,[11]widzieć Ten rewolucyjny duch zwracając również uwagę na niepokojący etos nowych rewolucjonistów:

… Nad protestami wisi dziwny i niepokojący duchowy całun. Oto ostrzeżenie: jest to rodzaj gwałtownej złości, która kipiała w społeczeństwie przed wybuchem rewolucji francuskiej, obalając establishment, niszcząc własność Kościoła i masakrując tysiące księży i ​​zakonników na ulicach. Odnosi się wrażenie, że jeśli postępowcy odzyskają kontrolę, to zdobędą nigdy niech ta „katastrofa” „prawego” zdobycia mocy już się kiedykolwiek powtórzy. —27 stycznia 2017 r. Fałszywe wiadomości, prawdziwa rewolucja

To jest Globalna rewolucja i nie można „budować z powrotem lepiej”, jak głosi motto Organizacji Narodów Zjednoczonych, bez uprzedniego demontażu tego, co jest na miejscu (zob. Nadchodzący upadek Ameryki). Kiedy zagłębisz się w ideologie kryjące się za tym, co kryje się za inicjatywą ONZ „Wielki Reset”, odkrywasz, że jej zwolennicy dosłownie planują restrukturyzację globalnej gospodarki wokół marksistowskich zasad i czarujących haseł, takich jak „Zielona Polityka”.[12]por Nowe pogaństwo, Część III Wielki Reset ONZ to po prostu kolejna moneta na „Zbuduj Powrót Better„, Używając„ kryzysów ”jak COVID-19 or zmiany klimatyczne zapoczątkować tę rewolucję.[13]Przeczytaj, jak to hasło jest wdrażane na całym świecie tutaj.

Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom zbuduj lepiej. —Pierwsza minister Boris Johnson, Many 28th, 2020; twitter.com

To jest kryzys mojego życia. Jeszcze przed uderzeniem pandemii zdałem sobie sprawę, że byliśmy w fazie rewolucyjny moment, w którym to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe lub nawet niewyobrażalne, stało się nie tylko możliwe, ale prawdopodobnie absolutnie konieczne… musimy znaleźć sposób na współpracę w walce ze zmianami klimatycznymi i nowym koronawirusem. —George Soros, 13 maja 2020 r .; Independent.co.uk.

Czy to przypadek, że sloganem prezydenta Joe Bidena jest również „Build Back Better” i że strona internetowa buildbackbetter.gov przekierowuje teraz na oficjalną stronę Białego Domu? 

 

NAGŁA KATASTROFA

I tak dochodzimy do drugiej części ostrzeżenia św. Pawła: „Kiedy ludzie mówią:„ Pokój i bezpieczeństwo ”, wtedy nagła katastrofa przychodzi na nich jak bóle porodowe na kobietę ciężarną i nie uciekną. " Pod pewnymi względami nagły wybuch COVID-19 był jak pierwszy ból porodowy zerwania fałszywego poczucia spokoju i bezpieczeństwa, ale prawie jako przygotowanie do ostatnich bólów porodowych (zob. Wielka zmiana). Ponownie, dzisiejsze słowa Matki Bożej:

Dzieci, teraz zobaczycie to, czego nigdy nie chciałem, aby wasze oczy zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, takie jak burze, burze, fale pływowe i wojny, ponieważ nie słuchaliście moich słów! —Do Gisella Cardia, odliczaniedokrólestwa.com

Mało tego, jak napisałem Klucz Kaduceuszaostrzegają to naukowcy wysokiego szczebla zajmujący się szczepieniami dziesiątki milionów ludzi może umrzeć z powodu tych eksperymentalnych szczepionek genowych, które zostały rozpowszechnione publicznie i nie zostały przetestowane pod kątem długoterminowych skutków. Przykro mi, wiem, że te słowa są okropne, ale zbiorowo nie uwzględniliśmy ostrzeżeń papieży i innych duchownych dotyczących diabolicznego planu redukcji populacji planety (zob. Nasz 1942), jakkolwiek nadejdzie. 

Wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa na personelu służby zdrowia: lekarzach, farmaceutach, pielęgniarkach, kapelanach, zakonnikach i zakonnicach, administratorów i wolontariuszach. Ich zawód wymaga, by byli strażnikami i sługami ludzkiego życia. W dzisiejszym kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i praktyka medyczna mogą stracić z oczu swój nieodłączny wymiar etyczny, pracownicy służby zdrowia mogą czasami odczuwać silną pokusę, by stać się manipulatorami życia, a nawet sprawcami śmierci… W tej kwestii, same badania naukowe wydają się być prawie wyłącznie zajęte opracowywaniem produktów, które są coraz prostsze i skuteczniejsze w tłumieniu życia… —POPE ST. JANA PAWŁA II, Ewangelia życia, rz. 89, 13

Ta kara ludzkości, przede wszystkim za grzech aborcji, to przewidzieli widzący z Fatimy, gdy pojawił się anioł, który miał uderzyć w ziemię płonącym mieczem.

Anioł z płonącym mieczem po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy w Apokalipsie. Stanowi to groźbę sądu, która czai się nad światem. Dziś perspektywa, że ​​świat może zostać spopielony przez morze ognia, nie wydaje się już czystą fantazją: sam człowiek swoimi wynalazkami wykuł płonący miecz. -Przesłanie z Fatimy, Z Strona internetowa Watykanu

Do tych, którzy oskarżają mnie o „podsycanie strachu”, pytam, czy świat powinien pozostać taki, jaki jest, aborować ponad 115,000 XNUMX dzieci dziennie, przy setkach milionów ludzi uzależnionych od twardej pornografii, miliony więcej uwikłanych w handel ludźmi, całe narody na krawędzi głodu i wolności, którym grozi garstka miliarderów… żeby nie zakłócać Ci wygodnego życia? „ostateczna konfrontacja"[14]„Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość… Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, między Ewangelią a anty-Ewangelią, między Chrystusem a antychrystem… To próba… trwająca 2,000 lat kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, ze wszystkimi jej konsekwencjami dla godności ludzkiej, praw jednostki, praw człowieka i praw narodów ”. - Kardynał Karol Wojtyła (JAN PAWEŁ II), na Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii; 13 sierpnia 1976; por. Katolicki online (potwierdzone przez Deacon Keith Fournier, który był obecny)  o którym wchodzimy dusze nie zachodniego dobrego życia. Ach, Kościół zasnął… podczas gdy złodziej wszedł w nocy przez frontowe drzwi.

To nasza senność wobec obecności Boga czyni nas niewrażliwymi na zło: nie słyszymy Boga, ponieważ nie chcemy, aby nam przeszkadzano, więc pozostajemy obojętni na zło ”.… Takie usposobienie prowadzi „Pewna bezduszność duszy wobec mocy zła”. Papież chętnie podkreślił, że nagana Chrystusa skierowana do jego śpiących apostołów - „czuwajcie i czuwajcie” - odnosi się do całej historii Kościoła. Przesłanie Jezusa, powiedział Papież, jest „Stałe przesłanie na zawsze, ponieważ senność uczniów nie jest problemem tej jednej chwili, a raczej całej historii,„ senność ”należy do nas, tych z nas, którzy nie chcą ujrzeć pełnej siły zła i czynią nie chce wejść w Jego mękę ”. —POPIE BENEDYKTA XVI, Katolicka Agencja Informacyjnay, Watykan, 20 kwietnia 2011, Audiencja Generalna

… A teraz obudziliśmy się w koszmarze.

W naturze świeckich mesjanistów leży wiara, że ​​jeśli ludzkość nie będzie współpracować, to ludzkość musi być zmuszona do współpracy - oczywiście dla własnego dobra… Nowi mesjaniści, starając się przekształcić ludzkość w kolektyw odłączony od swojego Stwórcy spowoduje nieświadomie zniszczenie większej części ludzkości. Spowodują bezprecedensowe okropności: głód, plagi, wojny i ostatecznie Boską Sprawiedliwość. Na początku użyją przymusu, aby jeszcze bardziej zmniejszyć populację, a jeśli to się nie powiedzie, użyją siły. - Michael D. O'Brien, Globalizacja i nowy porządek świata, 17 marca 2009

Czy ktoś poważnie myśli, że obudziłem się dziś rano chętny do napisania tych słów? Jednak każdy, kto żyje według „znaków czasu”, nie może tego nie zauważyć Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmuktóra została powtórzona w Fatimie, jest teraz w końcowej fazie. Ale to również oznacza, że Triumf Niepokalanego Serca jest też blisko! 

Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i Komunię zadośćuczynienia w pierwsze soboty. Jeśli moje prośby zostaną uwzględnione, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, [Rosja] będzie szerzyć swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą umęczeni; Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć; różne narody zostaną unicestwione. W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, a ona nawróci się, a świat otrzyma okres pokoju. —Przesłanie Fatimskie, watykan.va

Tak, w Fatimie obiecano cud, największy cud w historii świata, ustępujący tylko zmartwychwstaniu. I ten cud będzie erą pokoju, której świat nigdy wcześniej nie otrzymał. - Kardynał Mario Luigi Ciappi, 9 października 1994 r. (Papieski teolog Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II); Katechizm rodzinny, (9 września 1993), str. 35

Tak, kiedy skończy się ta łzowa noc, nadejdzie świt i Dzień Pański będzie świecił chwałą niepodobną do niczego, co świat kiedykolwiek znał. Aby to się dokonało, Bóg musi zachować resztka ludzi: Matka Boża. Ale wy, drodzy przyjaciele, nie jesteście zwykłymi obserwatorami… jesteście w rzeczywistości tymi, którzy mogą teraz przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego.

Niedługo o tym napiszę! 

 

 

Zamów książkę Marka Ostateczna konfrontacja z Nihil Obstat,
potężne podsumowanie tego, skąd przyszliśmy,
gdzie jesteśmy,
i dokąd zmierzamy.
See Ostateczna konfrontacja aby zamówić swój egzemplarz. 


 Błogosławię cię i dziękuję
za wasze modlitwy i wsparcie. 

 

Dołącz do mnie teraz na MeWe:

Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

 
Moje pisma są tłumaczone na język francuski! (Merci Filip B.!)
Pour lire mes écrits en français, cliquez sur le drapeau:

 
 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 CCC, rz. 1166
2 Oznacza to, że jesteśmy w przededniu Szósty dzień
3 por Przemyślenie czasów ostatecznych
4 Przesłanie Ojca Świętego do młodzieży świata, XVII Światowe Dni Młodzieży, n. 3
5 KKK, 677
6 nbcnews.com
7 por Zima naszej kary
8 por Nowe pogaństwo, Część III
9 20 stycznia 2021 r .; epokchtimes.com
10 patrz Excecutive Order tutaj
11 widzieć Ten rewolucyjny duch
12 por Nowe pogaństwo, Część III
13 Przeczytaj, jak to hasło jest wdrażane na całym świecie tutaj.
14 „Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość… Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, między Ewangelią a anty-Ewangelią, między Chrystusem a antychrystem… To próba… trwająca 2,000 lat kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, ze wszystkimi jej konsekwencjami dla godności ludzkiej, praw jednostki, praw człowieka i praw narodów ”. - Kardynał Karol Wojtyła (JAN PAWEŁ II), na Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii; 13 sierpnia 1976; por. Katolicki online (potwierdzone przez Deacon Keith Fournier, który był obecny)
Opublikowany w HOME, WIELKIE PRÓBY i oznaczone , , , , , , , , , , , , , , , , , , .