Nadejście Królestwa Bożego

eucharystia1.jpg


TAM w przeszłości było niebezpieczeństwem widzieć panowanie „tysiącletnie” opisane przez św. Jana w Apokalipsie jako dosłowne panowanie na ziemi - gdzie Chrystus fizycznie mieszka w ogólnoświatowym królestwie politycznym, a nawet że święci przyjmują globalne moc. W tej kwestii Kościół jest jednoznaczny:

Oszustwo Antychrysta zaczyna już nabierać kształtu na świecie za każdym razem, gdy pojawia się roszczenie do uświadomienia sobie w historii tej mesjańskiej nadziei, która może się urzeczywistnić poza historią jedynie poprzez osąd eschatologiczny. Kościół odrzucił nawet zmodyfikowane formy tego fałszowania królestwa pod nazwą millenaryzmu, zwłaszcza „wewnętrznie przewrotną” formę polityczną świeckiego mesjanizmu. -Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK),nr 676

Widzieliśmy formy tego „świeckiego mesjanizmu” na przykład w ideologiach marksizmu i komunizmu, gdzie dyktatorzy usiłowali stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy są równi: równie zamożni, równie uprzywilejowani i niestety, jak się zawsze okazuje, równie zniewoleni do rządu. Podobnie widzimy po drugiej stronie medalu to, co papież Franciszek nazywa „nową tyranią”, w której kapitalizm przedstawia „nowe i bezwzględne przebranie w bałwochwalstwie pieniądza i dyktaturze bezosobowej gospodarki, pozbawionej prawdziwie ludzkiego celu”. [1]por Evangelii Gaudium, rz. 56, 55  (Jeszcze raz chciałbym podnieść głos, ostrzegając w jak najczystszych słowach: ponownie zmierzamy w stronę „z natury przewrotnej” geopolityczno-ekonomicznej „bestii” - tym razem globalnie.)

Tematem tego tekstu jest prawdziwe nadchodzące „panowanie” lub „era” pokoju i sprawiedliwości, rozumiana także przez niektórych jako „doczesne królestwo” na ziemi. Chcę jeszcze wyraźniej wyjaśnić, dlaczego tak jest nie kolejna zmodyfikowana forma herezji Millenarianizm aby czytelnik mógł swobodnie przyjąć to, co uważam za wizję wielkiej nadziei, oczekiwaną przez kilku papieży.

Niech zaświtnie dla wszystkich czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. —PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Orędzie radiowe podczas ceremonii oddania czci, dziękczynienia i zawierzenia Najświętszej Maryi Panny Theotokos w Bazylice Matki Bożej Większej: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Watykan, 1981, 1246


WŚRÓD WAS

W Ewangelii Łukasza Jezus - mówiąc tym razem bez przypowieści - wyjaśnia naturę Królestwa Bożego.

Nie można obserwować nadejścia Królestwa Bożego i nikt nie będzie głosił: „Oto jest” ani „Oto jest”. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was… jest blisko. (Łk 17: 20-21; Mk 1:15)

Oczywiście Królestwo Boże jest duchowy w naturze. Św.Paweł mówi, że nie chodzi o cielesne uczty i uczty w tym doczesnym świecie:

Królestwo Boże nie jest bowiem sprawą jedzenia i picia, ale sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym (Rz 14)

Królestwo Boże nie jest też ideologią polityczną:

Bo Królestwo Boże to nie kwestia gadania, ale władzy. (1 Kor 4; por. J 20)

Jest „pośród was” - powiedział Jezus. Można go znaleźć w unia Jego wyznawców - jedność wiary, nadziei i miłości, która jest przedsmakiem wiecznego Królestwa.

Kościół „jest Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy”. -CCC, rz. 763

 

NOWY Pięćdziesiątnica

Ten związek jest możliwy dzięki mocy Ducha Świętego. Tak więc nadchodzi Królestwo przyjście Ducha Świętego który jednoczy wszystkich wierzących w komunię z Trójcą Świętą, chociaż nie jest to przyjście „pełni” Królestwa. Dlatego nadchodząca Era Pokoju jest tak naprawdę drugą Pięćdziesiątnicą, o którą modlono się i której oczekiwali niektórzy papieże.

... błagajmy Boga o łaskę nowej Pięćdziesiątnicy ... Niech języki ognia, łącząc płonącą miłość Boga i bliźniego z gorliwością dla rozprzestrzeniania się Królestwa Chrystusa, zstąpią na wszystkich obecnych! —POPE BENEDICT XVI, Homilia, Nowy Jork, 19 kwietnia 2008 r

Bądźcie otwarci na Chrystusa, witajcie Ducha, aby w każdą społeczność miała miejsce nowa Pięćdziesiątnica! Nowa ludzkość, radosna, powstanie z waszych pośród; ponownie doświadczysz zbawczej mocy Pana. —POPE JAN PAWEŁ II, w Ameryce Łacińskiej, 1992

Królestwo… będzie dziełem Ducha Świętego; należałoby do ubogich według Ducha… -CCC, 709

 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

Ta duchowa jedność chrześcijan wpływa do jej źródła i wypływa z niej: Najświętsza Eucharystia. Mocą Ducha Świętego elementy chleba i wina przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Przez przyjęcie Najświętszej Eucharystii Kościół staje się jednym Ciałem w Chrystusie (1 Kor 10). Można zatem powiedzieć, że Królestwo Boże jest zawarte w Świętej Eucharystii i wypływa z niej, chociaż nie w jej najpełniejszym wyrazie mocy, chwały i wiecznych wymiarach. Jezus prorokuje, że ta jedność wierzących jest tym, co w końcu ugnie kolana świata w zrozumieniu, uwielbieniu i uznaniu, że jest Panem:

... niech wszyscy będą jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (Ewangelia Jana 17:21)

Zatem Era Pokoju będzie również uniwersalny panowanie Eucharystii, czyli panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. Jego Eucharystyczne Serce zostanie ustanowione jako tron ​​łaski i miłosierdzia, który przemieni świat, gdy narody przyjdą, aby Go wielbić, przyjmować Jego naukę przez wiarę katolicką i żyć nią na swoich ziemiach:

Kiedy walka dobiegnie końca, zniszczenie dobiegnie końca, a oni zadeptali ziemię, tron ​​zostanie postawiony w miłosierdziu… Łuk wojownika zostanie wygnany, a on ogłosi pokój narodom. Jego panowanie będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. (Izajasz 16: 4-5; Za 9:10)

Era Pokoju zmieni społeczeństwo do tego stopnia, według niektórych papieży i mistyków XX wieku, że ten okres sprawiedliwości i pokoju będzie słusznie nazywany „królestwem doczesnym”, ponieważ przez pewien czas wszyscy będą żyć według rządów Ewangelia.

„I usłyszą mój głos, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Niech Bóg… wkrótce spełni swoje proroctwo dotyczące przekształcenia tej pocieszającej wizji przyszłości w rzeczywistość teraźniejszą… Zadaniem Boga jest sprawić, by ta szczęśliwa godzina była znana wszystkim… Kiedy nadejdzie, okaże się, że bądź uroczystą godziną, wielką, mającą konsekwencje nie tylko dla przywrócenia Królestwa Chrystusowego, ale także dla pacyfikacji… świata. Modlimy się żarliwie i również prosimy innych o modlitwę o tak upragnioną pacyfikację społeczeństwa. —POPIEŚ PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi „O pokoju Chrystusa w Jego królestwie”, Grudzień 23, 1922

 

TRIUMF NIEPOKALANEGO SERCA

W końcu modlitwa Chrystusa o jedność i modlitwa, której nauczył nas kierować do naszego Ojca, osiągną swoje wypełnienie w granicach czasu: „przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.To znaczy, że szatan jest związany łańcuchami (Ap 20: 2-3), zło zostało oczyszczone z ziemi (Psalm 37:10; Amos 9: 8-11; Ap 19: 20-21), a święci przedłużają kapłaństwo Chrystusa aż po krańce ziemi (Ap 20: 6; Mt 24:24), fiat Niewiasty-Marii osiągnie swój punkt kulminacyjny w decyzji Kościoła-kobiety. Oto Triumf Niepokalanego Serca Maryi: aby narodzić się Lud Boży- zarówno Żyda, jak i poganina - pod sztandarem Krzyża, aby żyć zgodnie z doskonałą wolą Ojca w okresie niezrównanej świętości.

Tak, wielbimy Cię, Panie, wywyższony na krzyżu między niebem a ziemią, jedyny Pośrednik naszego zbawienia. Twój Krzyż jest sztandarem naszego zwycięstwa! Uwielbiamy Cię, Synu Najświętszej Dziewicy, który stoi nieugięty przy Twoim Krzyżu, odważnie uczestnicząc w Twojej odkupieńczej ofierze. —PAPIEŁ JAN PAWEŁ II, Droga Krzyżowa w Koloseum, Wielki Piątek, 29 marca 2002 r.

Pod koniec świata… Wszechmogący Bóg i Jego Święta Matka mają wzbudzić wielkich świętych, którzy przewyższą świętością większość innych świętych, tak jak cedry Libanu górują nad krzakami. —Św. Louis de Montfort, Prawdziwe oddanie Marii, Art. 47

To narodziny, ta nowa era, zostaną wywołane z trudów męki Kościoła, jego własnej „drogi krzyżowej”.

Dzisiaj pragnę powierzyć Najświętszej Dziewicy wielkopostną drogę całego Kościoła. Chciałbym jej szczególnie powierzyć wysiłki młodych ludzi, aby zawsze byli gotowi na przyjęcie krzyża Chrystusa. Znak naszego zbawienia i sztandar ostatecznego zwycięstwa… —POPE JAN PAWEŁ II, Angelus, 14 marca 1999

To ostateczne zwycięstwo, które zapowiada Dzień Pański wyda również nową piosenkę, Magnificat kościoła kobiecego, weselna piosenka, która będzie zwiastunem powrót Jezusa w chwalei ostateczne przyjście wiecznego Królestwa Bożego.

ADo końca czasów Królestwo Boże nadejdzie w całej swej pełni. -CCC, rz. 1060

Jeśli przed tym ostatecznym końcem ma nastąpić mniej lub bardziej wydłużony okres triumfującej świętości, taki rezultat nie zostanie dokonany przez objawienie się Osoby Chrystusa w Majestacie, ale przez działanie tych mocy uświęcenia, które są teraz działa Duch Święty i Sakramenty Kościoła. -Nauczanie Kościoła katolickiego: podsumowanie doktryny katolickiej (Londyn: Burns Oates & Washbourne), str. 1140

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” - królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia. —POPE JAN PAWEŁ II, Ogólna widownia6 listopada 2002, Zenit

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por Evangelii Gaudium, rz. 56, 55
Opublikowany w HOME, MILENARIANIZM, ERA POKOJU.