Tajemnica Królestwa Bożego

 

Jakie jest Królestwo Boże?
Do czego mogę to porównać?
Jest jak ziarnko gorczycy, które człowiek wziął
i posadzone w ogrodzie.
Kiedy dorosła, stała się dużym krzewem
a na jego gałęziach mieszkały ptaki nieba.

(Dzisiejsza Ewangelia)

 

KAŻDEGO dnia modlimy się słowami: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja tak na ziemi, jak w niebie”. Jezus nie nauczyłby nas modlić się w ten sposób, gdybyśmy nie spodziewali się, że Królestwo jeszcze nadejdzie. Jednocześnie pierwsze słowa Naszego Pana w Jego posłudze brzmiały:

To jest czas spełnienia. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Pokutujcie i uwierzcie w ewangelię. (Marka 1:15)

Ale potem mówi o przyszłych znakach „czasu końca”, mówiąc:

…kiedy zobaczysz, że te rzeczy się dzieją, wiedz, że Królestwo Boże jest blisko. (Łk 21:30-31).

Więc co to jest? Czy Królestwo jest tutaj, czy dopiero ma nadejść? To jedno i drugie. Ziarno nie eksploduje z dnia na dzień. 

Ziemia sama z siebie wytwarza najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. (Marka 4:28)

 

Panowanie Woli Bożej

Wracając do Ojcze nasz, Jezus uczy nas modlić się zasadniczo o „Królestwo Woli Bożej”, kiedy w nas, stanie się to „na ziemi jako w niebie”. Wyraźnie mówi o przyjściu manifestacja Królestwa Bożego w doczesnym „na ziemi” — w przeciwnym razie po prostu nauczyłby nas modlić się: „Przyjdź Królestwo Twoje”, aby doprowadzić czas i historię do końca. Rzeczywiście, Ojcowie Wczesnego Kościoła, opierając się na świadectwie samego św. Jana, mówili o przyszłym Królestwie” na ziemi

Wyznajemy, że królestwo zostało nam obiecane na ziemi, chociaż przed niebem, tylko w innym stanie istnienia; o ile będzie po zmartwychwstaniu przez tysiąc lat w zbudowanym przez Boga mieście Jerozolimie ... —Tertulian (155–240 ne), ojciec Kościoła w Nicejsku; Adversus Marcion, Ojcowie Ante-Nicene, Henrickson Publishers, 1995, t. 3, strony 342-343)

Aby zrozumieć, co oznaczają symboliczne słowa „tysiąc lat”, zobacz Dzień PańskiIstotnym punktem tutaj jest to, że św. Jan pisał i mówił o spełnieniu się Ojcze nasz:

Człowiek pośród nas imieniem Jan, jeden z apostołów Chrystusa, przyjął i przepowiedział, że naśladowcy Chrystusa będą mieszkać w Jerozolimie przez tysiąc lat, a potem nastąpi powszechne, krótko mówiąc, wieczne zmartwychwstanie i sąd. -NS. Justin Martyr, Dialog z Tryfonem, Ch. 81, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo Chrześcijańskie

Niestety, pierwsi żydowscy nawróceni zakładali dosłowne przyjście Chrystusa na ziemię, aby ustanowić swego rodzaju polityczne królestwo, pełne uczt i cielesnych uroczystości. Zostało to szybko potępione jako herezja millenaryzmu.[1]por Millenaryzm – czym jest, a czym nie jest Jezus i św. Jan odnoszą się raczej do an wewnętrzny rzeczywistość w samym Kościele:

Kościół „jest Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy”. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 763

Ale jest to panowanie, które, podobnie jak kwitnące ziarno gorczycy, nie jest jeszcze w pełni dojrzałe:

Kościół katolicki, który jest królestwem Chrystusa na ziemi, ma być rozpowszechniany wśród wszystkich ludzi i wszystkich narodów ... —POPIEŚ PIUS XI, Quas primas, Encyklika, nr. 12, 11 grudnia 1925; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 763

Jak więc będzie wyglądać, gdy Królestwo przyjdzie „na ziemię tak, jak jest w niebie”? Jak będzie wyglądać to dojrzałe „ziarno gorczycy”?

 

Era Pokoju i Świętości

Stanie się to, gdy dzięki mocy Ducha Świętego Oblubienica Chrystusa zostanie przywrócona do pierwotnego stanu harmonii z Wolą Bożą, którą Adam kiedyś cieszył się w Edenie.[2]widzieć Pojedyncza wola 

To jest nasza wielka nadzieja i nasze wezwanie: „Przyjdź Królestwo Twoje!” - królestwo pokoju, sprawiedliwości i pogody ducha, które przywróci pierwotną harmonię stworzenia. —ST. PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Audiencja generalna, 6 listopada 2002, Zenit

Jednym słowem, stanie się, gdy Kościół będzie podobny do swego Oblubieńca, Jezusa Chrystusa, który w hipostatycznej jedności swojej boskiej i ludzkiej natury, przywrócony lub „wskrzeszony”,[3]por Zmartwychwstanie Kościoła niejako zjednoczenie woli Bożej i ludzkiej poprzez zadośćuczynienie i odkupieńczy akt Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego dzieło Odkupienia będzie tylko zakończyć, gdy praca Uświęcenie jest realizowany:

Gdyż tajemnice Jezusa nie są jeszcze całkowicie udoskonalone i spełnione. Rzeczywiście są one kompletne w osobie Jezusa, ale nie w nas, którzy są Jego członkami, ani w Kościele, który jest Jego mistycznym ciałem. —St. John Eudes, traktat „O Królestwie Jezusa”, Liturgia Godzin, Tom IV, str. 559

A czym dokładnie jest to, co jest „niekompletne” w Ciele Chrystusa? Jest spełnieniem Ojcze nasz w nas, tak jak jest w Chrystusie. 

„Całe stworzenie”, powiedział św. Paweł, „wzdycha i trudzi się aż do teraz”, oczekując odkupieńczych wysiłków Chrystusa, aby przywrócić właściwą relację między Bogiem a Jego stworzeniem. Ale akt odkupienia Chrystusa sam z siebie nie odnowił wszystkiego, po prostu umożliwił dzieło odkupienia, zapoczątkował nasze odkupienie. Tak jak wszyscy ludzie uczestniczą w nieposłuszeństwie Adama, tak wszyscy ludzie muszą uczestniczyć w posłuszeństwie Chrystusa woli Ojca. Odkupienie będzie pełne tylko wtedy, gdy wszyscy ludzie podzielą jego posłuszeństwo ... - Sługa Boży ks. Walter Ciszek, On mnie prowadzi (San Francisco: Ignatius Press, 1995), s. 116–117

Jak to będzie wyglądać? 

Jest to zjednoczenie tej samej natury, co zjednoczenie niebios, z tym wyjątkiem, że w raju znika zasłona, która ukrywa Boskość… —Jezus do Czcigodnej Conchity, z Chodź ze mną Jezu, Ronda Czerwin

Sam Bóg zadbał o to, aby urzeczywistnić tę „nową i boską” świętość, którą Duch Święty pragnie ubogacić chrześcijan na początku trzeciego tysiąclecia, aby „uczynić Chrystusa sercem świata”. —POPE JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Ojców Rogationistów, n. 6, www.vatican.va

…Jego narzeczona przygotowała się. Pozwolono jej nosić jasną, czystą szatę lnianą… aby mógł przedstawić sobie Kościół w blasku, bez skazy, zmarszczki lub czegoś podobnego, aby był święty i bez skazy. (Ap 17:9-8; Efezjan 5:27)

Ponieważ jest to wewnętrzne przyjście Królestwa, które dokona się jak „nowa Pięćdziesiątnica”,[4]widzieć Nadchodzące zstąpienie Woli Bożej to jest powód, dla którego Jezus mówi, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, tj. królestwo polityczne.

Nie można obserwować nadejścia Królestwa Bożego i nikt nie będzie głosił: „Oto jest” ani „Oto jest”. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was… jest blisko. (Łk 17: 20-21; Mk 1:15)

Tak kończy się dokument magisterium:

Jeśli przed tym ostatecznym końcem ma nastąpić mniej lub bardziej wydłużony okres triumfującej świętości, taki rezultat nie zostanie dokonany przez objawienie się Osoby Chrystusa w Majestacie, ale przez działanie tych mocy uświęcenia, które są teraz działa Duch Święty i Sakramenty Kościoła. -Nauczanie Kościoła katolickiego: podsumowanie doktryny katolickiej, Londyn Burns Oates i Washbourne, 1952; ułożone i zredagowane przez kanonika George'a D. Smitha (ten rozdział napisał opat Anscar Vonier), s. 1140

Albowiem Królestwo Boże nie jest sprawą jedzenia i picia, ale sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. (Rz 14)

Bo Królestwo Boże to nie kwestia gadania, ale władzy. (1 Kor 4; por. J 20)

 

Rozprzestrzenianie się gałęzi

Niemniej jednak kilku papieży w ciągu ostatniego stulecia otwarcie i proroczo mówiło, że oczekują tego nadchodzącego Królestwa z „niewzruszoną wiarą”,[5]PAPIEŻ ŚW. PIUS X, E Supremi, Encyklika „O przywróceniu wszystkiego”, nr 14, 6-7 triumf, który nie może nie mieć konsekwencji doczesnych:

Tutaj przepowiedziane jest, że Jego Królestwo nie będzie miało granic i zostanie wzbogacone o sprawiedliwość i pokój: „za dni jego wyrośnie sprawiedliwość i obfitość pokoju… I będzie rządził od morza do morza i od rzeki do krańce ziemi”… Kiedy ludzie uznają, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, że Chrystus jest Królem, społeczeństwo w końcu otrzyma wielkie błogosławieństwa prawdziwej wolności, dobrze zorganizowanej dyscypliny, pokoju i harmonii… ponieważ wraz z rozprzestrzenianiem się i w powszechnym zasięgu Królestwa Chrystusowego ludzie będą coraz bardziej świadomi więzi, która ich łączy, i w ten sposób wiele konfliktów zostanie albo całkowicie unikniętych, albo przynajmniej ich gorycz zostanie zmniejszona. —POPIEŚ PIUS XI, Quas primas, rz. 8, 19; 11 grudnia 1925

Czy to cię dziwi? Dlaczego w Piśmie nie mówi się o tym więcej, jeśli jest to szczyt historii ludzkości? Jezus wyjaśnia Sługi Bożej Luizie Piccarrecie:

Musicie teraz wiedzieć, że przychodząc na ziemię, przyszedłem zamanifestować moją Niebiańską doktrynę, aby dać poznać moje Człowieczeństwo, moją Ojczyznę i porządek, jaki musiało zachować stworzenie, aby dotrzeć do Nieba – jednym słowem, Ewangelia . Ale prawie nic lub bardzo niewiele powiedziałem o mojej Woli. Prawie Go pominąłem, dając im tylko do zrozumienia, że ​​tym, na czym mi najbardziej zależy, była Wola mojego Ojca. Nie powiedziałem prawie nic o Jego właściwościach, o Jego wysokości i wielkości, ani o wielkich dobrach, które stworzenie otrzymuje żyjąc w mojej Woli, ponieważ stworzenie było zbyt niemowlęciem w niebiańskich rzeczach i niczego by nie zrozumiało. Po prostu nauczyłem ją modlić się: „Fiat Voluntas Tua, sicut in coelo et in terra” („Bądź wola Twoja na ziemi tak, jak w niebie”) aby mogła przygotować się do poznania tej Mojej Woli, aby Ją kochać, czynić Ją, a zatem otrzymywać zawarte w niej dary. Otóż ​​to, co miałem wówczas zrobić — nauki o mojej Woli, które miałem dać wszystkim — dałem wam. -13 Tom, Czerwiec 2, 1921

I podane w obfitość: Woluminy 36 wzniosłych nauk[6]por O Luisie i jej pismach które odsłaniają wieczne głębie i piękno Woli Bożej, która rozpoczęła ludzką historię wraz z Fiatem Stworzenia — ale którą przerwało odejście Adama od niej.

W jednym fragmencie Jezus daje nam wyobrażenie o tym, że to drzewo musztardowe Królestwa Woli Bożej rozwija się przez wieki i teraz osiąga dojrzałość. Wyjaśnia, jak przez wieki powoli przygotowywał Kościół do przyjęcia „świętości świętości”:

Jednej grupie ludzi wskazał drogę do swojego pałacu; drugiej grupie wskazał drzwi; trzeciemu pokazał schody; do czwartej pierwsze pokoje; a do ostatniej grupy otworzył wszystkie pokoje… Czy widzieliście, czym jest życie w Mojej Woli?… To cieszyć się, pozostając na ziemi, wszystkimi Boskimi cechami… To Świętość, której jeszcze nie znamy i którą dam poznać, która umieści ostatnią ozdobę, najpiękniejsza i najwspanialsza spośród wszystkich innych świętości, która będzie ukoronowaniem i wypełnieniem wszystkich innych świętości. —Jezus do Luizy, tom. XIV, 6 listopada 1922, Święci w Woli Bożej przez ks. Sergio Pellegrini, s. 23-24; oraz Dar życia w Woli Bożej, wielebny Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A —

Pod koniec świata… Wszechmogący Bóg i Jego Święta Matka mają wzbudzić wielkich świętych, którzy przewyższą świętością większość innych świętych, tak jak cedry Libanu górują nad krzakami. —Św. Louis de Montfort, Prawdziwe oddanie Marii, Art. 47

Te dusze, które już są w Raju, nie będą w jakiś sposób „zdzierać” wielkich Świętych, będą doświadczać w Niebie jedynie większego błogosławieństwa w takim stopniu, w jakim Kościół doświadczy tego „Daru Życia w Woli Bożej” na ziemi. Jezus porównuje to do łodzi (maszyny) z „silnikiem” ludzkiej woli przepływającym przez „morze” Woli Bożej i w jego wnętrzu:

Za każdym razem, gdy dusza czyni swoje własne szczególne intencje w mojej Woli, silnik wprawia maszynę w ruch; a ponieważ moja Wola jest życiem Błogosławionego jak i maszyny, nic dziwnego, że moja Wola, która wypływa z tej maszyny, wchodzi do Nieba i świeci światłem i chwałą, tryskając na wszystkich, aż do Mojego Tronu, a potem ponownie zstępuje do morza mojej Woli na ziemi, dla dobra dusz pielgrzymujących. —Jezus do Luizy, 13 Tom, 9 sierpnia 1921 r

Być może dlatego wizje św. Jana w Księdze Objawienia często przeplatają się z pochwałami głoszonymi przez Kościół Wojujący na ziemi, a następnie Kościół Triumfujący już w Niebie: apokalipsa, co oznacza „odsłonięcie”, jest triumfem całego Kościoła — odsłonięcie ostatniego etapu „nowej i boskiej świętości” Oblubienicy Chrystusa.

… Uznajemy, że „niebo” jest miejscem, w którym spełnia się wola Boża, a „ziemia” staje się „niebem” - to znaczy miejscem obecności miłości, dobroci, prawdy i boskiego piękna - tylko wtedy, gdy na ziemi wola Boża jest spełniona. —POPIEŁ BENEDYKTA XVI, Audiencja generalna, 1 lutego 2012, Watykan

Dlaczego nie poprosić go, aby przysłał nam dzisiaj nowych świadków swojej obecności, w którym On sam do nas przyjdzie? A ta modlitwa, chociaż nie jest bezpośrednio ukierunkowana na koniec świata, niemniej jednak jest prawdziwa modlitwa o Jego przyjście; zawiera cały zakres modlitwy, której sam nas nauczył: „Przyjdź królestwo Twoje!” Przyjdź, Panie Jezu! —POPIE BENEDYKTA XVI, Jezus z Nazaretu, Wielki Tydzień: od wejścia do Jerozolimy do zmartwychwstania, s. 292, Ignatius Press 

I dopiero wtedy, kiedy Ojcze nasz wypełni się „na ziemi tak, jak jest w Niebie”, czas (chronos) ustanie i po Sądzie Ostatecznym rozpocznie się „nowe niebo i nowa ziemia”.[7]por. Obj 20:11 – 21:1-7 

Na końcu czasów królestwo Boże nadejdzie w pełni. -Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1060

Pokolenia nie skończą się, dopóki Moja Wola nie zapanuje na ziemi. —Jezus do Luizy, 12 Tom, 22 lutego 1991

 

Epilog

Obecnie jesteśmy świadkami „ostatecznej konfrontacji” między dwoma królestwami: królestwem Szatana i królestwem Chrystusa (zob. Starcie królestw). Szatan to rozprzestrzeniające się królestwo globalnego komunizmu[8]por Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu i Kiedy powróci komunizm która próbuje naśladować „pokój, sprawiedliwość i jedność” za pomocą fałszywego bezpieczeństwa (paszporty zdrowotne), fałszywej sprawiedliwości (równość oparta na końcu własności prywatnej i redystrybucji bogactwa) i fałszywej jedności (wymuszone konformizm myśl”, a nie jedność w miłości naszej różnorodności). Dlatego musimy przygotować się na trudną i bolesną godzinę, która już nadchodzi. Do Zmartwychwstanie Kościoła musi być najpierw poprzedzony znakiem Pasja Kościoła (Patrz Przygotuj się na uderzenie).

Z jednej strony powinniśmy antycypować nadejście Chrystusowego Królestwa Woli Bożej z radość:[9]Heb 12:2: „Ze względu na radość, jaka go czekała, zniósł krzyż, gardząc jego hańbą, i zasiadł po prawej stronie tronu Bożego”.

Teraz, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. (Łk 21:28)

Z drugiej strony Jezus ostrzega, że ​​próba będzie tak wielka, że ​​po powrocie może nie znaleźć wiary na ziemi.[10]por. Łk 18:8 Istotnie, w Ewangelii Mateusza Ojcze nasz kończy się prośbą: „nie poddawaj nas ostatecznej próbie”. [11]Matt 6: 13 Tak więc nasza odpowiedź musi być jedną z Niezwyciężona wiara w Jezusa nie ulegając pokusie do pewnego rodzaju sygnalizacji cnoty lub fałszywej radości polegającej na ludzkiej sile, ignoruje fakt, że zło zwycięża dokładnie w takim stopniu, w jakim je ignorujemy:[12]por Wystarczająco dobrych dusz

…nie słyszymy Boga, bo nie chcemy, żeby nam przeszkadzano, więc pozostajemy obojętni na zło.„… Taka dyspozycja prowadzi do„pewna bezduszność duszy wobec mocy zła.„Papież chętnie podkreślił, że nagana Chrystusa skierowana do jego śpiących apostołów -„ czuwajcie i czuwajcie ”- dotyczy całej historii Kościoła. Przesłanie Jezusa, powiedział Papież, jest „stałe przesłanie na zawsze, ponieważ senność uczniów nie jest problemem tej jednej chwili, a raczej całej historii, `` senność '' jest nasza, tych z nas, którzy nie chcą ujrzeć pełnej siły zła i nie chcą chcą wejść w Jego mękę”. — PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Catholic News Agency, Watykan, 20 kwietnia 2011, Audiencja Generalna

Myślę, że św. Paweł osiąga właściwą równowagę umysłu i duszy, kiedy wzywa nas do… trzeźwość:

Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, bo ten dzień zaskoczy was jak złodziej. Wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dniami. Nie jesteśmy z nocy ani ciemności. Dlatego nie śpijmy jak inni, ale bądźmy czujni i trzeźwi. Ci, którzy śpią, kładą się spać w nocy, a ci, którzy są pijani, upijają się w nocy. Ale ponieważ jesteśmy w tym czasie, bądźmy trzeźwi, przywdziewając napierśnik wiary i miłości oraz hełm nadziei na zbawienie. (1 Tes 5:1-8)

To właśnie w duchu „wiary i miłości” rozkwitnie w nas prawdziwa radość i pokój, który przezwycięży wszelkie lęki. Bo „miłość nigdy nie zawodzi”[13]1 Kor 13: 8 a „doskonała miłość usuwa wszelki strach”.[14]1 John 4: 18

Wszędzie będą siać terror, strach i rzezie; ale nadejdzie koniec – Moja Miłość zatriumfuje nad całym ich złem. Dlatego złóż swoją wolę w Mojej, a swoimi czynami dojdziesz, aby rozciągnąć drugie niebo nad głowami wszystkich… Oni chcą prowadzić wojnę — niech tak będzie; kiedy się zmęczą, ja też wydam swoją wojnę. Ich zmęczenie złem, ich rozczarowania, rozczarowania, poniesione straty skłonią ich do przyjęcia mojej wojny. Moja wojna będzie wojną miłości. Moja Wola zstąpi z Nieba do nich… -Jezus do Luizy, Tom 12, 23, 26

 

POWIĄZANE CZYTANIE

Prezent

Pojedyncza wola

Prawdziwe Synostwo

Zmartwychwstanie Kościoła

Nowa i Boska Świętość

Przygotowanie do ery pokoju

Nadchodzące zstąpienie Woli Bożej

Nadchodzący odpoczynek szabatowy

Odrodzenie stworzenia

Jak utracono tę erę

Drogi Ojcze Święty… On nadchodzi!

O Luisie i jej pismach

 

 

Posłuchaj następujących:


 

 

Śledź Marka i codzienne „znaki czasu” na MeWe:


Śledź pisma Marka tutaj:


Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por Millenaryzm – czym jest, a czym nie jest
2 widzieć Pojedyncza wola
3 por Zmartwychwstanie Kościoła
4 widzieć Nadchodzące zstąpienie Woli Bożej
5 PAPIEŻ ŚW. PIUS X, E Supremi, Encyklika „O przywróceniu wszystkiego”, nr 14, 6-7
6 por O Luisie i jej pismach
7 por. Obj 20:11 – 21:1-7
8 por Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu i Kiedy powróci komunizm
9 Heb 12:2: „Ze względu na radość, jaka go czekała, zniósł krzyż, gardząc jego hańbą, i zasiadł po prawej stronie tronu Bożego”.
10 por. Łk 18:8
11 Matt 6: 13
12 por Wystarczająco dobrych dusz
13 1 Kor 13: 8
14 1 John 4: 18
Opublikowany w HOME, WOLA BOSKA, ERA POKOJU i oznaczone , , , , , , , , .