Próba siedmioletnia - część VIII


„Jezus na śmierć skazany przez Piłata”, Michael D. O'Brien
 

  

Zaprawdę, Pan Bóg nic nie czyni bez objawienia swego planu swoim sługom, prorokom. (Amosa 3: 7)

 

OSTRZEŻENIE PROROCZNE

Pan wysyła na świat Dwóch Świadków, aby wezwali ich do pokuty. Dzięki temu aktowi miłosierdzia ponownie widzimy, że Bóg jest miłością, nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie.

Czy naprawdę czerpię przyjemność ze śmierci niegodziwca? mówi Pan Bóg. Czy raczej nie raduję się, kiedy odwraca się od swojej złej drogi, aby żyć? (Ez 18:23) 

Oto poślę wam proroka Eliasza, zanim nadejdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny, aby zwrócić serca ojców do ich dzieci, a serca synów do ich przodków, abym nie przyszedł i uderzaj w ziemię zagładą. (Mal 3: 24-25)

Eliasz i Henoch ostrzeżą, że straszne zło zostanie uwolnione na zatwardziałym świecie: Piąta trąbka… Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6:23).

 

PIĄTA TRĄBKA

Wtedy piąty anioł zadął w trąbę i ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. Otrzymał klucz do przejścia w otchłań. Otworzył przejście do otchłani, az korytarza wydobywał się dym jak z wielkiego pieca. Dym z korytarza pociemniał słońce i powietrze. Szarańcza wyszła z dymu na ziemię i otrzymała taką samą moc jak ziemskie skorpiony. (Ap 9-1)

W tym fragmencie czytamy, że „spadła gwiazda” otrzymała klucz do otchłani. Przypomnij sobie, że to na ziemię szatan został zrzucony przez Michała i jego aniołów (Ap 12: 7-9). A więc tym „królem otchłani” może być Szatan, a może ten, w którym objawia się Szatan-Antychryst. A może „gwiazda” odnosi się do religijnego odstępcy? Na przykład św. Hildegarda uważała, że ​​Antychryst narodzi się z Kościoła i spróbuje parodiować wielkie wydarzenia końca życia Chrystusa, takie jak Jego śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

Mieli za króla anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apollyon. (Ap 9:11)

Abaddon (co znaczy „niszczyciel”; por. J 10) wypuszcza plagę diabelskich, żądlących „szarańczy”, które mają moc nie zabijać, ale dręczyć wszystkich, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Na poziomie duchowym brzmi to bardzo podobnie do „zwodniczej mocy”, którą Bóg pozwala zwieść tym, którzy nie chcieli uwierzyć prawdzie (zob. 10 Tes 2-11). Dozwolone jest oszustwo pozwalające ludziom podążać za ich ciemnymi sercami, zbierać to, co zasiali: podążać, a nawet czcić Antychrysta, który uosabia to oszustwo. Jednak teraz podążają za nimi strach.

Na poziomie naturalnym św. Jan podaje opis szarańczy porównywalny z opisem armii helikopterów.drużyny swat?

Dźwięk ich skrzydeł przypominał odgłos wielu zaprzężonych w konie rydwanów pędzących do bitwy. (Apokalipsa 9: 9)

Zło, przed którym ostrzegali Dwóch Świadków, to panowanie strachu: globalny i absolutny totalitaryzm na czele z Antychrystem i wymuszony przez jego Fałszywego Proroka.

 

Fałszywy prorok 

Św. Jan pisze, że oprócz pojawienia się Antychrysta pojawia się także ktoś, kogo później określa jako „fałszywego proroka”.

Wtedy ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi; miał dwa rogi jak baranek, ale mówił jak smok. Dzierżył całą władzę pierwszej bestii w jej oczach i sprawił, że ziemia i jej mieszkańcy oddawali cześć pierwszej bestii, której śmiertelna rana została uleczona. Dokonał wielkich znaków, a nawet sprawił, że ogień zstąpił z nieba na ziemię na oczach wszystkich. Zwiódł mieszkańców ziemi znakami, które pozwolono mu wykonać… (Ap 13: 11-14)

Ta bestia wygląda jak ktoś religijny, ale mówi „jak smok”. To brzmi jak „arcykapłan” Nowego Porządku Świata, którego rolą jest egzekwować kult Antychrysta poprzez jedną światową religię i system ekonomiczny, który wiąże z nim każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Jest możliwe, że ten fałszywy prorok pojawia się podczas całej siedmioletniej próby i ma do odegrania dużą rolę w Odstępstwie, działając niejako jako „ogon” Smoka. Pod tym względem on także jest „Judaszem”, antychrystem. (Zobacz Epilog dotyczące tożsamości fałszywego proroka i możliwości innego antychrysta po Era Pokoju).

Jeśli chodzi o antychrysta, widzieliśmy, że w Nowym Testamencie zawsze przyjmuje on założenia współczesnej historii. Nie można go ograniczyć do żadnej pojedynczej osoby. Jeden i ten sam nosi wiele masek w każdym pokoleniu. —Kardynał Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Teologia dogmatyczna, eschatologia 9, Johann Auer i Joseph Ratzinger, 1988, s. 199-200; por. (1 J 2, 18; 4, 3)

Przypuszczalnie Fałszywy Prorok również przeciwstawia się cudom dokonanym przez Dwóch Świadków:

Dokonał wielkich znaków, a nawet sprawił, że ogień zstąpił z nieba na ziemię na oczach wszystkich. (Ap 13:13)

Jego satanistyczne rytuały i ci, którzy z nim praktykują, pomagają sprowadzić na ziemię tę zwodniczą moc, jak plaga „szarańczy”.

Pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu zwiedzie; i z powodu wzrostu złamiłość wielu oziębnie. (Mt 24-1)

Czy brak miłości nie jest najgorszą udręką? To jest Zaćmienie Syna, zaćmienie Love. Jeśli doskonała miłość usuwa wszelki strach -doskonały strach odrzuca wszelką miłość. Rzeczywiście, byli nimi ci, którzy zostali ostemplowani „wizerunkiem imienia bestii” wymuszony aby to uczynić, niezależnie od ich rangi: „mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy” (Ap 13:16). Być może pomoże nam to lepiej zrozumieć Piątą Trąbę (zwaną także „pierwszą biadą”), która nawiązuje do diabelskiego zła, które ostatecznie objawia się w postaci niegodziwych mężczyzn i kobiet, którzy egzekwują rządy Antychrysta poprzez strach, podobnie jak byli to poplecznicy który wykonał złe zamiary Hitlera. 

 

KONDEMNACJA KOŚCIOŁA

Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, udał się do arcykapłanów, aby im go wydać. (Mk 14)

Według niektórych Ojców Kościoła, Dwaj Świadkowie w końcu zmierzą się z Antychrystem, który wyda ich na śmierć.

Kiedy skończą swoje świadectwo, bestia, która wyjdzie z otchłani, stoczy z nimi wojnę, podbije ich i zabije. (Apokalipsa 11: 7) 

I w ten sposób rozwinie się ostatnia połowa tygodnia Daniela, „42 miesiące” panowania, podczas którego Antychryst wyrusza na „spustoszenie świata”. Zdrada Antychrysta doprowadzi do samego chrześcijaństwa postawionego przed sądami świata (Łk 21), symbolizowany przez Poncjusza Piłata. Ale najpierw ostatek zostanie postawiony przed „sądem” pośród członków Kościoła, którzy odstąpili od apostazji. Sama wiara będzie wystawiona na próbę, a wśród wiernych niezliczona liczba ludzi fałszywie osądzonych i potępionych: arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie - współcześni Chrystusowi w Świątyni - wyśmiewali się i opluwali Jezusa, podnosząc wszelkiego rodzaju fałszywe oskarżenia przeciwko Jezusowi. Mu. Wtedy zapytali Go:

Czy jesteś Mesjaszem, synem Błogosławionego? (Mk 14, 61) 

Tak samo Ciało Chrystusa będzie potępione za to, że nie zgadza się z Nowym Porządkiem Świata i jego „religijnymi” zasadami, które są sprzeczne z porządkiem moralnym Boga. Rosyjski prorok Władimir Sołowiew, którego pisma chwalił papież Jan Paweł II, powiedział, że „Antychryst jest religijnym oszustem”, który narzuci niejasny „spirytyzm”. Za odrzucenie tego, prawdziwi naśladowcy Jezusa będą wyśmiewani, opluwani i wykluczani, tak jak Chrystus, ich Głowa. Głosy oskarżenia będą kpiąco zapytać ich, czy należą do Mesjasza, do Jego nauk moralnych na temat aborcji, małżeństwa i czegokolwiek innego. Chrześcijanin odpowiada na to, co pociągnie za sobą gniew i potępienie tych, którzy odrzucili wiarę:

Czego jeszcze potrzebujemy świadków? Słyszałeś bluźnierstwo. (Mk 14, 63-64) 

Wtedy Jezusowi zawiązano oczy. Bili Go i krzyczeli: 

Prorokować! (Mk 14, 65) 

Rzeczywiście, Dwaj Świadkowie zagrają w ostatnią trąbę. Zaćmienie prawdy i miłości przygotowuje drogę dla „drugiego biada”, czyli Szósta trąbka

 

TRĄBKA SZÓSTA

Jezus powiedział do tych uczniów, których wysłał dwa przez dwa:

Kto nie przyjmie cię ani nie wysłucha twoich słów - wyjdź poza ten dom lub miasto i strząśnij proch ze swoich stóp. (Mt 10:14)

Dwaj Świadkowie, widząc, że świat podąża za Fałszywym Prorokiem i Bestią, czego skutkiem jest niezrównane bezprawie, strząsają proch ze swoich stóp i trąbią ostatnią trąbę, zanim zginą męczeńską. To jest prorocze ostrzeżenie wojna jest owocem kultura śmierci i strach i nienawiść, które opanowały ziemię.

Owocem aborcji jest wojna nuklearna. -Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty 

Zabrzmiała szósta trąbka, uwalniając czterech aniołów związanych nad brzegiem rzeki Eufrat. 

W ten sposób uwolniono czterech aniołów, którzy byli przygotowani na tę godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić jedną trzecią rodzaju ludzkiego. Liczba oddziałów kawalerii wynosiła dwieście milionów; Słyszałem ich liczbę… Przez te trzy plagi ognia, dymu i siarki, które wydobywały się z ich ust, zabito jedną trzecią rasy ludzkiej. (Ap 9-15)

Być może te wojska zostaną zwolnione, aby zrealizować brutalne plany Antychrysta, aby „zmniejszyć” populację ziemi, a tym samym „ocalić środowisko”. Niezależnie od ich przeznaczenia wydaje się, że częściowo odbywa się to za pomocą broni masowego rażenia: „ognia, dymu i siarki”. Z całą pewnością otrzymają polecenie odszukania i zniszczenia resztek naśladowców Chrystusa, poczynając od Dwóch Świadków:

Kiedy skończą swoje świadectwo, bestia, która wyjdzie z otchłani, stoczy z nimi wojnę, podbije ich i zabije. (Apokalipsa 11: 7)

Następnie zabrzmiała siódma trąba, sygnalizując, że tajemniczy plan Boży został w pełni zrealizowany (11:15). Jego plan miłosierdzia i sprawiedliwości osiąga swój szczyt, gdyż nawet dotychczasowe kary nie przyniosły narodom pokuty:

Reszta ludzkości, która nie została zabita przez te plagi, nie pokutowała z uczynków swoich rąk… Nie żałowali też swoich morderstw, magicznych mikstur, nieczystości czy rabunków. (9: 20-21)

Boża sprawiedliwość ma teraz zostać w pełni wylana przez Siedem Czarów, które są lustrzanymi odbiciami Siedmiu Trąb. W rzeczywistości Siedem Trąb zawiera w sobie Siedem Pieczęci, które z kolei są lustrzanymi odbiciami „bólów porodowych”, o których mówił Jezus. Tak więc widzimy „spirala” Pisma Świętego rozwijając się na coraz głębszych poziomach poprzez Pieczęcie, Trąbki i Miski, aż spirala osiągnie swój szczyt: Era Pokoju, po której nastąpi ostateczny wstrząs i powrót Jezusa w chwale. Interesujące jest to, że podążając za tą trąbą, czytamy następnie o pojawieniu się „Arki Jego przymierza” w świątyni, o „kobiecie obleczonej w słońce… w bólu, gdy pracowała nad porodem”. Ponownie doszliśmy do tego punktu, być może jako boski sygnał, że narodziny Żydów w Kościele są blisko.

 Siedem misek doprowadza Boży plan do ostatnich etapów… 

 

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w HOME, Siedmioletni okres próbny.