Zwycięzców

 

THE Najbardziej niezwykłą rzeczą w naszym Panu Jezusie jest to, że On niczego nie zatrzymuje dla siebie. On nie tylko oddaje całą chwałę Ojcu, ale potem chce dzielić się Swoją chwałą us do stopnia, w jakim się stajemy współspadkobiercy i wspólnicy z Chrystusem (por. Ef 3).

Mówiąc o Mesjaszu, Izajasz pisze:

Ja, Pan, powołałem was dla zwycięstwa sprawiedliwości, Chwyciłem cię za rękę; Uformowałem cię i ustanowiłem cię przymierzem ludu, światłem dla narodów, aby otworzyć oczy niewidomym, aby wyprowadzić więźniów z niewoli iz lochu, którzy żyją w ciemności. (Izajasz 42: 6-8)

Jezus z kolei podziela tę misję z Kościołem: stać się światłem dla narodów, uzdrowieniem i wyzwoleniem uwięzionych przez grzech oraz nauczycielami prawdy Bożej, bez której nie ma sprawiedliwości. Podjęcie tej pracy będzie nas kosztować, bo to kosztowało Jezusa. Bo jeśli ziarno pszenicy nie padnie na ziemię i nie obumrze, nie może wydać owocu. [1]por. Jana 12:24 Ale wtedy także dzieli się z wiernymi Swoim własnym dziedzictwem, opłaconym krwią. Oto siedem obietnic, które składa z własnych ust:

Zwycięzcy dam prawo do jedzenia z drzewa życia, które jest w ogrodzie Bożym. (Apokalipsa 2: 7)

Zwycięzca nie zostanie skrzywdzony drugą śmiercią. (Ap 2:11)

Zwycięzcy dam trochę ukrytej manny; Dam również biały amulet, na którym wyryte zostanie nowe imię… (Ap 2:17)

Zwycięzcy, który dotrzymuje moich dróg aż do końca,
Dam władzę nad narodami. (Ap 2:26)

Zwycięzca będzie zatem ubrany na biało i nigdy nie wymażę jego imienia z księgi życia, ale uznam jego imię w obecności mego Ojca i jego aniołów. (Ap 3: 5)

Zwycięzcę uczynię filarem świątyni mego Boga i już nigdy jej nie opuści. Wypiszę na nim imię mego Boga i miasto mego Boga… (Ap 3:12)

Zwycięzcy dam prawo zasiąść ze mną na moim tronie… (Ap 3:20)

Jak widzimy Burza prześladowań falując na horyzoncie, dobrze by było, gdybyśmy ponownie przeczytali to „credo Victora”, kiedy czujemy się trochę przytłoczeni. Jednak, jak powiedziałem wcześniej, to tylko czysta łaska prowadzi Kościół przez ten czas, gdy uczestniczy w męce naszego Pana:

… Będzie podążać za swoim Panem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. -Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 677

Tak więc, jeśli Jezus otrzymał namaszczenie przed swoją męką, tak jak zrobił to w Ewangelii,[2]por. Jana 12:3 tak też Kościół otrzyma namaszczenie od Boga, aby przygotować go do własnej Męki. To namaszczenie również przyjdzie przez „Maryję”, ale tym razem przez Matkę Bożą, która za swoim wstawiennictwem i Płomień miłości z jej serca, pomoże wyposażyć świętych, aby nie tylko wytrwali, ale także wkroczyli na terytorium wroga. [3]por Nowy Gideon Wypełnieni Duchem Świętym wierni będą mogli powiedzieć nawet w obliczu swoich prześladowców:

Pan jest moim światłem i moim zbawieniem; kogo mam się bać? Pan jest ucieczką mego życia; kogo mam się bać? (Dzisiejszy Psalm)

Albowiem cierpienia obecnego czasu są niczym w porównaniu z chwałą, która ma zostać objawiona Victors. [4]por. Rz 8

… Duch Święty przemienia tych, w których przychodzi, aby zamieszkać, i zmienia cały wzór ich życia. Z Duchem w sobie jest całkiem naturalne, że ludzie, którzy byli zaabsorbowani sprawami tego świata, stali się całkowicie nieziemscy w swoim spojrzeniu, a tchórze stali się ludźmi o wielkiej odwadze. —Św. Cyryla z Aleksandrii, Magnificat, Kwiecień 2013, s. 34

Mamy powody, by wierzyć, że pod koniec czasów, a może wcześniej niż się spodziewamy, Bóg wzbudzi wielkich ludzi napełnionych Duchem Świętym i przepojonych duchem Maryi. Za ich pośrednictwem Maryja, najpotężniejsza Królowa, dokona wielkich cudów na świecie, niszcząc grzech i ustanawiając królestwo Jezusa, Jej Syna. ruiny zepsutego królestwa świata,. Ci święci mężowie dokonają tego przez pobożność, której zarys tylko zarysowuję i która cierpi z powodu mojej niekompetencji. (Ap 18, 20) - Św. Louis de Montfort, Sekret Maryi, n. 59

 

Po raz pierwszy opublikowano 30 marca 2015 r.

 

POWIĄZANE CZYTANIE

Autentyczna nadzieja

Wielka burza

Franciszek i nadchodząca męka Kościoła

Prześladowanie jest blisko

Prześladowania… i moralne tsunami

Upadek Ameryki i nowe prześladowania

 

 

Posłuchaj następujących:


 

 

Podążaj za Markiem i codziennymi „znakami czasu” tutaj:


Śledź pisma Marka tutaj:


Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 por. Jana 12:24
2 por. Jana 12:3
3 por Nowy Gideon
4 por. Rz 8
Opublikowany w HOME, ODCZYTY MASOWE, ERA POKOJU i oznaczone , , , , , .

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.