Kobieta na pustyni

 

Niech Bóg obdarzy każdego z Was i Wasze rodziny błogosławionym Wielkim Postem…

 

JAK czy Pan zamierza chronić swój lud, barkę swojego Kościoła, przez wzburzone wody, które są przed nami? Jak — jeśli cały świat jest zmuszany do bezbożnego globalnego systemu kontrola — czy Kościół ma szansę przetrwać?

 

Kobieta ubrana w słońce

To nie ja, to nie katolicy, to nie jakiś średniowieczny wynalazek – ale Samo Pismo Święte które określają „ostateczną konfrontację” z Antychrystem w wymiar maryjny. Rozpoczyna się proroctwem z Księgi Rodzaju 3:15, że potomstwo „niewiasty” zmiażdży głowę węża (zrealizowane w Najświętszej Matce przez Jej Syna, Jezusa Chrystusa i Jego naśladowców).[1]W niektórych wersjach i autorytatywnych dokumentach czytamy: „zmiażdży” mu głowę. Ale jak wskazuje św. Jan Paweł II, „…ta wersja [po łacinie] nie zgadza się z tekstem hebrajskim, w którym to nie kobieta, ale jej potomstwo, jej potomek, zdepcze głowę węża. Tekst ten nie przypisuje więc zwycięstwa nad szatanem Maryi, ale Jej Synowi. Niemniej jednak, ponieważ koncepcja biblijna ustanawia głęboką solidarność między rodzicem a potomstwem, przedstawienie Niepokalanej miażdżącej węża nie własną mocą, ale dzięki łasce swego Syna, jest zgodne z pierwotnym znaczeniem tego fragmentu”. („Wrogość Maryi wobec szatana była absolutna”; audiencja ogólna, 29 maja 1996 r.; ewtn.com) Kończy się 12 rozdziałem Apokalipsy i „niewiastą obleczoną w słońce” i jej „potomstwem” (Ap 12) ponownie w konfrontacji ze „smokiem”. Najwyraźniej szatan znajduje się w decydującej bitwie z udziałem Najświętszej Maryi Panny i jej dzieci — Matki Bożej i Kościoła, z Chrystusem jako pierworodnym.[2]por. Kol 1:15

Wszyscy wiedzą, że ta kobieta oznaczała Dziewicę Maryję, nieskazitelną, która zrodziła naszą Głowę. Apostoł kontynuuje: „A będąc w ciąży, płakała w bólach porodowych i cierpiała w bólu przed porodem” (Rev.. XII., 2). Jan zatem ujrzał Najświętszą Matkę Bożą już w wiecznym szczęściu, ale cierpiącą w tajemniczym porodzie. Który to był poród? Z pewnością były to narodziny nas, którzy będąc wciąż na wygnaniu, mamy dopiero zostać zrodzeni do doskonałej miłości Boga i do wiecznego szczęścia. A bóle porodowe świadczą o miłości i pragnieniu, z jakim Dziewica z nieba nad nami czuwa i w niestrudzonej modlitwie dąży do dopełnienia liczby wybranych. — PAPIEŻ PIUX X, Ad Diem Illum Laetissimum rzeczownik 24; watykan.va

A jednak czytamy, że ta „niewiasta obleczona w słońce” zostaje zabrana na „pustynię”, gdzie Bóg opiekuje się nią przez 1260 dni, czyli trzy i pół roku panowania „bestii”. Ponieważ sama Matka Boża jest już w Niebie, tożsamość tej Niewiasty w Apokalipsie jest oczywiście znacznie szersza:

W centrum wizji, jaką przedstawia Apokalipsa, jest niezwykle znamienny obraz Niewiasty rodzącej Dzieciątko płci męskiej oraz dopełniająca go wizja Smoka, który spadł z nieba, ale wciąż jest bardzo potężny. Ta Kobieta reprezentuje Maryję, Matkę Odkupiciela, ale reprezentuje jednocześnie cały Kościół, Lud Boży wszystkich czasów, Kościół, który w każdym czasie, z wielkim bólem, na nowo rodzi Chrystusa. I zawsze jest zagrożona przez moc Smoka. Wydaje się bezbronna, słaba. Ale chociaż jest zagrożona, ścigana przez Smoka, jest również chroniona przez Bożą pociechę. I ta Kobieta na końcu zwycięża. Smok nie zwycięża. — PAPIEŻ BENEDYKT XVI, Castel Gandolfo, Włochy, 23 sierpnia 2006; Zenit; por. catholic.org

Jest to zgodne z poglądami wczesnych Ojców Kościoła, takich jak Hipolit z Rzymu (ok. 170 – ok. 235), którzy komentowali fragment św. Jana:

Przez niewiastę wówczas odzianą w słońce miał na myśli najwyraźniej Kościół odziany w słowo Ojca, którego jasność przewyższa słońce. — „Chrystus i antychryst”, rz. 61, nowyadvent.org

Inne wskazówki, że „kobieta” odnosi się do Kościoła, to na przykład to, że kobieta jest „w udręce”, gdy stara się urodzić. Według obu Pisma[3]„Zanim zaczęła rodzić, urodziła; zanim dopadł ją ból, urodziła syna. Kto coś takiego słyszał? Kto widział takie rzeczy? (Izajasz 66:22) i Tradycja,[4]„Z Ewy narodziliśmy się jako dzieci gniewu; od Maryi otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa i przez Niego jesteśmy odrodzonymi dziećmi łaski. Do Ewy powiedziano: W smutku będziesz rodzić dzieci. Maryja była zwolniona z tego prawa, ponieważ zachowując nienaruszoną integralność dziewictwa, urodziła Jezusa, Syna Bożego, nie doświadczając, jak już powiedzieliśmy, żadnego poczucia bólu”. (Sobór Trydencki, Artykuł III) powszechnie uważa się, że Najświętsza Maryja Panna była wolna od przekleństwa Ewy: „w bólu będziesz rodziła dzieci”.[5]Gen 3: 16  

I tak jak Matka Boża jest jednocześnie częścią Kościoła maszyn ciężkich Matką Kościoła, tak samo Niewiasta — i „dziecko płci męskiej”, które urodzi w Objawieniu 12:5 — można postrzegać zarówno jako Matkę Kościół maszyn ciężkich jej chrzest potomstwo.

Jan zatem ujrzał Najświętszą Matkę Bożą już w szczęściu wiecznym, lecz cierpiącą w tajemniczym porodzie. Który to był poród? Pewno to były nasze narodziny którzy, będąc jeszcze na wygnaniu, mają dopiero zostać zrodzeni do doskonałej miłości Boga i do wiecznego szczęścia. A bóle porodowe ukazują miłość i pragnienie, z jakim Dziewica z nieba nad nami czuwa i w niestrudzonej modlitwie stara się doprowadzić do wypełnienia się liczby wybranych. — PAPIEŻ PIUS X, Ad Diem Illum Laetissimum, rz. 24

Ostatnia uwaga. „Dziecko płci męskiej” jest „przeznaczony do rządzenia wszystkimi narodami laską żelazną” (Obj 12:5). Z pewnością spełniony w Chrystusie, sam Jezus obiecuje, że zwycięzcy podzieli się swoją władzą:

Zwycięzcy, który do końca trzyma się moich dróg, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym prętem. (Ap 2:26-27)

Tak więc, wyraźnie, Kobieta w Apokalipsie 12 symbolicznie reprezentuje zarówno Matkę Bożą maszyn ciężkich Kościół.

 
Dzikość

…kobiecie dano dwa skrzydła wielkiego orła, aby mogła lecieć przed wężem na pustynię, do miejsca, gdzie ma być karmiona przez czas, czasy i połowę czasu [tj. 3.5 roku]. (Ap 12:14, BT)

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiła się koncepcja nadchodzących „schronień” — miejsc nadprzyrodzonej ochrony ludu Bożego. W Apokalipsie św. Jana byłoby to utożsamiane z „pustynią” lub tym, co Doktor Kościoła, św. Franciszek Salezy, nazywa „pustynami” lub „pustynami”. Mówiąc o apostazji (buncie) i towarzyszących jej utrapieniach, pisze:

Bunt [rewolucja] i separacja muszą nadejść… Ofiara ustanie i… Syn Człowieczy z trudem znajdzie wiarę na ziemi… Wszystkie te fragmenty są zrozumiałe o utrapieniu, które Antychryst spowoduje w Kościele… Ale Kościół… nie zawiedzie i będzie nakarmiona i zachowana pośród pustyń i samotności, do których wycofa się, jak mówi Pismo, (Apok. Rozdz. 12). — Św. Franciszka Salezego, Doktora Kościoła, z Kontrowersje katolickie: obrona wiary, Tom III (Burns i Oates, 1886), rozdział X.5

Ojciec Kościoła Lactantius odniósł się również do tych pozornych miejsc schronienia jako „samotni”, które miałyby być zapewnione w okresie, który brzmi bardzo podobnie do globalnego komunizmu:

O ile będzie uwierzyć go i zjednoczą się z nim, zostaną przez niego napiętnowani jako owce; ale ci, którzy odrzucą jego znamię, albo uciekną w góry, albo pojmani zostaną zabici przemyślanymi torturami… wszystko zostanie pomieszane i zmieszane razem wbrew prawu i prawom natury. W ten sposób ziemia zostanie spustoszona, jak gdyby przez jeden wspólny rabunek. [6]por Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu Kiedy to się stanie, sprawiedliwi i wyznawcy prawdy oddzielą się od niegodziwców i uciekną do samotności. — Laktancjusz, Boskie instytuty, Księga VII, rozdz. 17

Podczas gdy Kobieta z Objawienia rzeczywiście ostatecznie zwycięża, jasne jest również, że „Bestii” wolno w dużym stopniu stłumić Kościół jako narzędzie jej własnej męki, śmierci i ostatecznie wskrzeszenie.[7]por Zmartwychwstanie Kościoła 

Pozwolono walczyć ze świętymi i podbijać ich. (Objawienie 13:7)

Istnieją jednak dwie rzeczy, które ograniczają zakres prześladowań Antychrysta. Po pierwsze, jak już powiedziano, Bóg ochroni resztkę „na pustyni” przed tym szatańskim Burza. Z czysto racjonalnego punktu widzenia tzw fizyczny zachowanie Kościoła jest pewne: „moce śmierci go nie przemogą” powiedział Jezus,[8]por. Mat 16:18, BT; Douay-Rheims: „bramy piekielne go nie przemogą”. „a Jego królestwu nie będzie końca”. [9]Luke 1: 33

Kościół „jest Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy”. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 763

Gdyby Kościół został wykorzeniony, obietnica Chrystusa byłaby pusta i szatan zatriumfowałby. Dlatego,

To konieczne aby małe stadko żyjebez względu na to, jak małe może być. —PAPIEŻ PAWEŁ VI, Tajemnica Pawła VI, Jean Guitton, s. 152 153–7, Odniesienie (XNUMX), str. IX

Wreszcie, Chrystus ochroni Swój Kościół, po prostu ograniczając moc Antychrysta:

Nawet demony są sprawdzane przez dobrych aniołów, aby nie skrzywdziły tak bardzo, jak by to zrobiły. W podobny sposób Antychryst nie wyrządzi tyle szkody, ile by chciał. —St. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Część I, pytanie 113, art. 4

 
Fizyczny maszyn ciężkich Duchowe schronienie

Najważniejszym aspektem Boskiej Opatrzności nie jest fizyczne, ale duchowe zachowanie Oblubienicy Chrystusa. Mówiłem o tym obszernie w Schronienie naszych czasów. Jak powiedział sam Nasz Pan:

Kto stara się zachować swoje życie, straci je, ale kto je straci, ocali je. (Łk 17:33)

W ten sposób chrześcijanie są wezwani, by świecić w ciemnościach, nawet za cenę życia - nie gasić Światła Chrystusa pod korcem samozachowawczym. [10]por Godzina błyszczenia A jednak, zauważa Peter Bannister MTh., MPhil., duchowość maszyn ciężkich ochrony fizycznej Kościoła nie stoją ze sobą w sprzeczności.

…istnieje wiele biblijnych precedensów wskazujących na fizyczny wymiar koncepcji schronienia.[11]por Schronienie naszych czasów Należy oczywiście podkreślić, że przygotowanie fizyczne ma oczywiście niewielką lub żadną wartość, jeśli nie towarzyszy mu akt radykalnej i nieustannej ufności w Opatrzność Bożą; ale to w żaden sposób nie sugeruje, że prorocze ostrzeżenia niebios nie mogą również nalegać na praktyczne działanie w sferze materialnej. Można argumentować, że postrzeganie tego jako z natury „nieduchowego” oznacza ustanowienie fałszywej dychotomii między duchowością a materią, która pod pewnymi względami jest bliższa gnostycyzmowi niż wcielonej wierze Tradycji chrześcijańskiej. Albo, delikatnie mówiąc, zapomnieć, że jesteśmy istotami ludzkimi z krwi i kości, a nie aniołami! — zob. Czy istnieją fizyczne schronienia?

W katolickiej tradycji mistycznej idea, że ​​wybrani będą chronieni w miejsce schronienia w czasie zarówno prześladowań, jak i Boskiego karcenia można na przykład zobaczyć w wizjach bł. Elisabetty Canori Mora którego duchowy dziennik został niedawno opublikowany przez własne wydawnictwo Watykanu, Libreria Editrice Watykańska.

W tym momencie zobaczyłem, jak pojawiły się cztery zielone drzewa, pokryte bardzo cennymi kwiatami i owocami. Tajemnicze drzewa miały kształt krzyża; były otoczone bardzo olśniewającym światłem, które […] otwierało wszystkie drzwi klasztorów mniszek i zakonnic. Dzięki wewnętrznemu przeczuciu zrozumiałem, że święty apostoł [Piotr] założył te cztery tajemnicze drzewa, aby dać miejsce schronienia Małemu Stadku Jezusa Chrystusa, aby uwolnić dobrych chrześcijan od strasznej kary, która obróci cały świat do góry nogami. —Błogosławiona Elżbieta Canori Mora (1774-1825)

„Chociaż język tutaj jest ewidentnie alegoryczny”, zauważa Bannister, „możemy również wskazać mistyków, dla których to pojęcie Boskiej ochrony nabiera konkretnego znaczenia. geograficzny aspekt."[12]por W schroniskach - Część druga Weźmy Marie-Julie Jahenny (1850-1941), której objawiono wówczas, że cały region Bretanii będzie chroniony.

Przybyłem do tej Bretanii, ponieważ znajduję tam szczodre serca […] Moją ucieczką będą także moje dzieci, które kocham i które nie wszyscy mieszkają na jej ziemi. Będzie to schronienie pokoju pośród plag, bardzo silne i potężne schronienie, którego nic nie będzie w stanie zniszczyć. Ptaki uciekające przed burzą schronią się w Bretanii. Ziemia Bretanii jest w mojej mocy. Mój Syn powiedział mi: „Moja Matko, daję Ci pełną władzę nad Bretanią”. To schronienie należy do mnie, a także do mojej dobrej matki, św. Anny.  — Matka Boża do Marie-Julie, 25 marca 1878; (wybitne francuskie miejsce pielgrzymek, St. Anne d'Auray, znajduje się w Bretanii)

Jest też amerykańska wizjonerka, Jennifer, która została zachęcona do rozpowszechniania swoich przesłań przez wybitne osobistości w Watykanie po późniejszym tłumaczeniu i przedstawieniu jej lokucji papieżowi Janowi Pawłowi II przez nieżyjącego już ks. Serafin Michalenko (wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym św. Siostry Faustyny). Jej orędzia mówią zarówno o fizycznych, jak i duchowych aspektach "schronienie":

Moje dziecko, bądź przygotowany! Być przygotowanym! Być przygotowanym! Uważajcie na Moje słowa, ponieważ gdy czas zacznie się zbliżać, ataki, które zostaną rozpętane przez szatana, będą miały niespotykane dotąd rozmiary. Choroby pojawią się i osiągną punkt kulminacyjny u Mojego ludu, a wasze domy będą bezpiecznym schronieniem, dopóki Moi aniołowie nie poprowadzą was do miejsca schronienia. Nadchodzą dni poczerniałych miast. Tobie, Moje dziecko, została dana wielka misja… bo nadjadą wagony: Burza po burzy; wybuchnie wojna i wielu stanie przede Mną. Ten świat zostanie rzucony na kolana w mgnieniu oka. Teraz idźcie, bo jestem Jezusem, i bądźcie w pokoju, bo wszystko stanie się zgodnie z Moją wolą. —Luty 23rd, 2007

Moje dziecko, pytam Moje dzieci, gdzie jest wasze schronienie? Czy twoje schronienie znajduje się w ziemskich przyjemnościach, czy też w Moim Najświętszym Sercu? — 1 stycznia 2011; Widzieć Jennifer - O schronieniach

Nawiązując do objawień w Fatimie, Matka Boża mówiła o Wielkiej Burzy lub „Burzy” [13]por Niebieska książka n. 154 dzięki którym konieczna będzie zarówno ochrona fizyczna, jak i duchowa:

IW tych czasach wszyscy musicie spieszyć się, aby znaleźć schronienie w schronienie mojego Immaculate Heart, bo wiszą nad tobą poważne groźby zła. Są to przede wszystkim zło porządku duchowego, które może zaszkodzić nadprzyrodzonemu życiu waszych dusz… Istnieją zło porządku fizycznego, takie jak kalectwo, katastrofy, wypadki, susze, trzęsienia ziemi i nieuleczalne choroby, które rozprzestrzeniają się wokół… Tam to zło porządku społecznego… Przed którym należy się chronić cała kolekcja te zło, zapraszam was do schronienia się w bezpiecznej ucieczce mojego Niepokalanego Serca. -Matki Bożej do ks. Stefano Gobbi, 7 czerwca 1986 r. nr. 326 z Niebieska książkaimprimatur

Potwierdzają to orędzia skierowane do Luz de Maria Bonnila, który cieszy się aprobatą kościelną:[14]widzieć www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/

Pozostań w schronieniu Najświętszych Serc naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz naszej Królowej i Matki. Potem moje legiony zaprowadzą cię do schronów przygotowanych dla twojej ochrony. Domy prawdziwie poświęcone Świętym Sercom są już schronieniami. Nigdy nie zostaniesz opuszczony przez rękę Boga. — Św. Michał Archanioł, Luty 22nd, 2021

Inne przesłania potwierdzające ten proroczy konsensus:

Przygotujcie bezpieczne schronienia, przygotujcie swoje domy jak małe kościoły, a będę tam z wami. Bunt jest blisko, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła. - Nasza Pani do Gisella Cardia, Maj 19, 2020

Konieczna jest zmiana życia, aby Moi aniołowie skierowali was do fizycznych schronień, które znajdują się na całej Ziemi, gdzie będziecie musieli żyć w całkowitym braterstwie. —Jezus do Luz de Maria Bonnila, 15 września 2022 r.

Zaufaj Mi i Mojej woli dla ciebie, ponieważ na całym świecie przygotowywanych jest wiele miejsc, w których Moi wierni mogą się schronić. Moi aniołowie otoczą to miejsce wielką ochroną, ale ważne jest, aby byli błogosławieni i poświęceni Mojemu Najświętszemu Najświętszego Serca Pana Jezusa. —Jezus do Jennifer, 15 czerwca 2004 r.

 

Dwie arki

To nie są normalne czasy. Są to, według Matki Bożej i zgody papieży,[15]por Dlaczego nie krzyczą papieże? „czasy ostateczne”, choć nie koniec świata. Innymi słowy, żyjemy „jak za dni Noego”.[16]por. Mat 24: 34 W związku z tym Bóg zasadniczo zapewnił „Arkę” dla swojego ludu, która jest wielowymiarowa: Kobieta-Maryja i Kobieta-Kościół. Jak powiedział błogosławiony Izaak ze Stelli:

Kiedy mówi się o [Maryi lub Kościele], można zrozumieć znaczenie obu, prawie bez zastrzeżeń, -Liturgia Godzin, Vol. I, str. 252

Jak właśnie przeczytałeś, Serce Matki Bożej zostało dane jej duchowym dzieciom, aby były matką, chroniły i prowadziły je do Jezusa.

Moje Niepokalane Serce będzie waszym schronieniem i drogą, która zaprowadzi was do Boga. - Nasza Pani Fatimska, 13 czerwca 1917 r., Objawienie dwóch serc w czasach współczesnych, www.ewtn.com

Moja matka jest Arką Noego… —Jezus do Elizabeth Kindelmann, Płomień Miłości, str. 109; imprimatur od arcybiskupa Charlesa Chaputa

Arką jest także Kościół katolicki, który pomimo grzechów swoich członków pozostaje nadprzyrodzonym naczyniem, dzięki któremu Lud Boży jest chroniony w Prawda maszyn ciężkich dzięki do końca czasu. 

Kościół jest „światem pojednanym”. Jest tą korą, która „w pełnym żaglu krzyża Pańskiego, przy tchnieniu Ducha Świętego, żegluje bezpiecznie po tym świecie”. Zgodnie z innym obrazem, drogim Ojcom Kościoła, wyobrażeniem jej jest Arka Noego, która jako jedyna ratuje przed potopem. -Katechizm Kościoła Katolickiego, rz. 845

Kościół jest twoją nadzieją, Kościół jest twoim zbawieniem, Kościół jest twoim schronieniem. —Św. Jana Chryzostoma, Hom. de capto Eutropio, rz. 6 .; por. E Supremi n. 9, watykan.va

Stąd, jak ostatnio zauważyłem, szef antidotum na Antychrysta jest:

Stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, których was nauczono, czy to ustnie, czy w naszym liście. (2 Tes 2:13, 15; zob. Antidotum na Antychrysta)

To znaczy zostań w Barce Piotra, trzymając się mocno Świętej Tradycji i depozytu wiary — bez względu na to, jak szalona stanie się burza. 

Na koniec poświęć się Matce Bożej i Jej Niepokalanemu Sercu. Dla…

Najwyraźniej od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica jest czczona pod tytułem Matki Bożej, pod której opiekę chronili się wierni we wszystkich niebezpieczeństwach i potrzebach (por.sub tuum praesidium: „Pod Twoją opieką”). -Lumen Gentium, N. 66, Sobór Watykański II

Słowo poświęcać oznacza „oddzielić” lub „uczynić świętym”. Innymi słowy, poświęcenie się Matce Marii oznacza odłączenie się od świata i pozwolenie jej na matkę ciebie, tak jak ona matkowała Jezusowi. Nawet Marcin Luter miał ta część poprawna:

Maryja jest Matką Jezusa i Matką nas wszystkich, chociaż sam Chrystus ukląkł… Jeśli On jest nasz, powinniśmy znaleźć się w jego sytuacji; tam, gdzie on jest, my też powinniśmy być i wszystko, co on ma, powinno być nasze, a jego matka jest także naszą matką. —Kazanie bożonarodzeniowe, 1529

Poświęcamy się Jej na wzór św. Jana:

Gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto matka twoja”. I od tej godziny uczeń przyjął ją do swojego domu. (Jana 19:26-27)

Możesz „przyjąć Ją do swojego domu”, tak jak św. Jan, po prostu modląc się:

Moja Pani, zapraszam Cię do mojego domu,
zamieszkać w moim sercu obok Twojego Syna, Jezusa, mojego Pana.
Tak jak Ty Go wychowałeś, wychowuj mnie na wierne dziecko Boże.
Poświęcam się Tobie, aby być
oddzielić do żyć w Woli Bożej.
Daję moje pełne „tak” i fiat do Boga.
Wszystko, czym jestem i wszystko, czym nie jestem,
wszystkie moje towary,
zarówno duchowe, jak i fizyczne,
W Twoje kochające ręce składam, droga Matko —
tak jak Ojciec Niebieski umieścił Jezusa w twoim.
Jestem teraz całkowicie twoja, abym mogła całkowicie należeć do Jezusa. Amen.
[17]dla rozszerzonej modlitwy konsekracyjnej św. Ludwika de Montfort, zob Błogosławieni Pomocnicy; widzieć konsekracja.org więcej zasobów

Funkcja Maryi jako matki ludzi w żaden sposób nie zaciemnia ani nie pomniejsza
to jedyne pośrednictwo Chrystusa, ale raczej
pokazuje swoją moc.
 
-Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 970

Bracia i siostry, czy wy lub ja przeżyjemy dzisiejszą noc, czy jutro umrzemy z przyczyn naturalnych, czy umrzemy śmiercią męczeńską w przyszłym roku, czy też zostaniemy zachowani na „Epokę Pokoju”, tego nie wiemy. Pewne jest, że tych, którzy są wierni Chrystusowi, On zachowa ich od wiecznej śmierci. Jako wielki Psalm „schronienia” obietnice:

Ponieważ przylgnął do Mnie, wyzwolę go;
ponieważ zna moje imię, wywyższę go.
Woła mnie, a ja odpowiadam;
Będę z nim w opałach;
Wyzwolę go i oddam mu cześć. (Psalm 91)

Więc skup wzrok na Niebie; skup wzrok na Jezusie i pozostaw Mu sprawy doczesne. On zapewni nam „chleb powszedni” w każdej postaci, która jest dla naszego największego dobra. A więc…

…jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, a jeśli umieramy, umieramy dla Pana; tak więc, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. (Rz 14:8)

Jesteś kochany.

 

 
Powiązane artykuły

Pokonanie ducha strachu

Czy wschodnia brama się otwiera?

Schronienie naszych czasów

Czy istnieją fizyczne schronienia?

 

 

 

Wspieraj pełnoetatową służbę Marka:

 

w Nihil Obstat

 

Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

Teraz na Telegramie. Kliknij:

Śledź Marka i codzienne „znaki czasu” na MeWe:


Śledź pisma Marka tutaj:

Posłuchaj następujących:


 

 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przypisy

Przypisy
1 W niektórych wersjach i autorytatywnych dokumentach czytamy: „zmiażdży” mu głowę. Ale jak wskazuje św. Jan Paweł II, „…ta wersja [po łacinie] nie zgadza się z tekstem hebrajskim, w którym to nie kobieta, ale jej potomstwo, jej potomek, zdepcze głowę węża. Tekst ten nie przypisuje więc zwycięstwa nad szatanem Maryi, ale Jej Synowi. Niemniej jednak, ponieważ koncepcja biblijna ustanawia głęboką solidarność między rodzicem a potomstwem, przedstawienie Niepokalanej miażdżącej węża nie własną mocą, ale dzięki łasce swego Syna, jest zgodne z pierwotnym znaczeniem tego fragmentu”. („Wrogość Maryi wobec szatana była absolutna”; audiencja ogólna, 29 maja 1996 r.; ewtn.com)
2 por. Kol 1:15
3 „Zanim zaczęła rodzić, urodziła; zanim dopadł ją ból, urodziła syna. Kto coś takiego słyszał? Kto widział takie rzeczy? (Izajasz 66:22)
4 „Z Ewy narodziliśmy się jako dzieci gniewu; od Maryi otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa i przez Niego jesteśmy odrodzonymi dziećmi łaski. Do Ewy powiedziano: W smutku będziesz rodzić dzieci. Maryja była zwolniona z tego prawa, ponieważ zachowując nienaruszoną integralność dziewictwa, urodziła Jezusa, Syna Bożego, nie doświadczając, jak już powiedzieliśmy, żadnego poczucia bólu”. (Sobór Trydencki, Artykuł III)
5 Gen 3: 16
6 por Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu
7 por Zmartwychwstanie Kościoła
8 por. Mat 16:18, BT; Douay-Rheims: „bramy piekielne go nie przemogą”.
9 Luke 1: 33
10 por Godzina błyszczenia
11 por Schronienie naszych czasów
12 por W schroniskach - Część druga
13 por Niebieska książka n. 154
14 widzieć www.countdowntothekingdom.com/why-luz-de-maria-de-bonilla/
15 por Dlaczego nie krzyczą papieże?
16 por. Mat 24: 34
17 dla rozszerzonej modlitwy konsekracyjnej św. Ludwika de Montfort, zob Błogosławieni Pomocnicy; widzieć konsekracja.org więcej zasobów
Opublikowany w HOME, WIELKIE PRÓBY i oznaczone , , , .