Gniew Boga

 

 

Po raz pierwszy opublikowano 23 marca 2007.

 

 

AS Modliłem się dziś rano, wyczułem, jak Pan ofiarowuje ogromny dar temu pokoleniu: całkowite rozgrzeszenie.

Gdyby to pokolenie zwróciło się do Mnie, przeoczyłbym cała kolekcja jej grzechy, nawet te związane z aborcją, klonowaniem, pornografią i materializmem. Zetrze ich grzechy tak daleko jak wschód od zachodu, gdyby tylko to pokolenie wróciło do Mnie…

Bóg ofiarowuje nam całą głębię swego miłosierdzia. To dlatego, że, jak sądzę, stoimy u progu Jego Sprawiedliwości. 

Podczas moich podróży po Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku tygodni narastały w moim sercu słowa:  Gniew Boży. (Ze względu na pilność, a czasem trudność zrozumienia tego tematu, moje dzisiejsze rozważania są nieco dłuższe. Chcę być wierny nie tylko znaczeniu tych słów, ale także ich kontekstowi.) Nasz nowoczesny, tolerancyjny, politycznie poprawny kultura nie znosi takich słów… „koncepcja Starego Testamentu”, lubimy mówić. Tak, to prawda, Bóg jest nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie. Ale właśnie o to chodzi. On jest powolny do gniewu, ale w końcu może i wpada w złość. Powodem jest to, że domaga się tego Sprawiedliwość.
 

WYKONANE NA JEGO OBRAZIE

Nasze rozumienie gniewu jest ogólnie błędne. Zwykle myślimy o tym jako o wybuchu złości lub wściekłości, skłonności do przemocy emocjonalnej lub fizycznej. A nawet gdy widzimy to w uzasadnionych formach, wywołuje w nas pewien strach. Niemniej jednak przyznajemy, że jest miejsce na zwykłą złość: kiedy widzimy popełnioną niesprawiedliwość, również wpadamy w złość. Dlaczego więc pozwalamy sobie na słuszną złość, a jednak nie pozwalamy na to od Boga na czyje podobieństwo zostaliśmy stworzeni?

Odpowiedź Boga jest odpowiedzią cierpliwości, miłosierdzia, dobrowolnie przeoczeniem grzechu, aby objąć i uzdrowić grzesznika. Jeśli nie żałuje, nie przyjmuje tego daru, Ojciec musi karcić to dziecko. To także jest akt miłości. Jaki dobry chirurg pozwala rakowi rosnąć, aby oszczędzić pacjentowi noża?

Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swego syna, ale kto go miłuje, stara się go ukarać. (Przysłów 13:24) 

Kogo Pan miłuje, karci; biczuje każdego syna, którego uznaje. (List do Hebrajczyków 12: 6)

Jak nas karci? 

Wytrzymaj Próby jako „dyscyplina” (werset 7)

Ostatecznie, jeśli te próby nie naprawią naszego destrukcyjnego zachowania, Boży gniew zostaje wzbudzony i On pozwala nam otrzymać sprawiedliwą zapłatę, której żądała nasza wolna wola: sprawiedliwość lub gniew Boży. 

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (List do Rzymian 6)

 

Gniew Boga

Nie ma czegoś takiego jak „Bóg Starego Testamentu” (tj. Bóg gniewu) i „Bóg Nowego Testamentu” (Bóg Miłości). Jak mówi nam św. Paweł:

Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. (List do Hebrajczyków 13: 8)

Jezus, który jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, nie zmienił się. On jest tym, który ma władzę sądzić ludzkość (J 5:27). Nadal okazuje miłosierdzie i sprawiedliwość. A to jest Jego osąd:

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim. (Ewangelia Jana 3:36)

Jezus dobrowolnie przyjął karę za grzech, który jest nam winien. Naszą wolną odpowiedzią jest przyjęcie tego daru poprzez wyznanie grzechu, pokutowanie z niego i posłuszeństwo Jego przykazaniom. Oznacza to, że nie można powiedzieć, że wierzy w Jezusa, jeśli Jego życie toczy się w opozycji do Niego. Odrzucenie tego daru oznacza pozostanie pod wyrokiem wydanym w Edenie: oddzielenie od raju. To jest gniew Boży.

Ale jest też ten gniew, który ma nadejść, ten boski sąd, który oczyści określone pokolenie zła i uwięzi szatana w piekle na „tysiąc lat”. 

 

TEGO POKOLENIA

To pokolenie nie tylko odrzuca Chrystusa, ale także popełnia najohydniejsze grzechy z być może niezrównanym buntem i arogancją. My, w dawnych narodach chrześcijańskich i poza nimi, słyszeliśmy prawo Chrystusowe, a jednak porzucamy je w odstępstwie, które nie ma precedensu pod względem zakresu i liczby odstępców. Wydaje się, że powtarzające się ostrzeżenia za pośrednictwem sił natury nie skłaniają naszych narodów do pokuty. Tak więc krwawe łzy spadają z Nieba na liczne ikony i posągi — straszny zwiastun zbliżającej się Wielkiej Próby.

Kiedy mój miecz napoił się w niebiosach, oto zstąpi na sądzie ... (Izajasz 34: 5) 

Już Bóg zaczął oczyszczać ziemię z niegodziwości. Miecz upadł z powodu tajemniczych i nieuleczalnych chorób, straszliwych katastrof i wojny. Często jest to działająca zasada duchowa:

Nie popełnij błędu: Bóg nie jest wyśmiewany, bo człowiek będzie zbierał tylko to, co sieje… (Gal 6)

Rozpoczęło się oczyszczanie ziemi. Ale musimy zrozumieć, że tak jak w zwykłych czasach, kiedy niewinni czasami są zabierani ze złymi, tak też będzie w okresie oczyszczenia. Nikt oprócz Boga nie może osądzać dusz i żadna istota ludzka nie ma najwyższej mądrości, aby zrozumieć, dlaczego ta lub inna osoba cierpi lub umiera. Aż do końca świata sprawiedliwi i niesprawiedliwi będą cierpieć i umrzeć. Jednak niewinni (i skruszeni) nie zginą, a ich nagroda będzie wielka w raju.

Zaprawdę, Boży gniew objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niegodziwości tych, którzy tłumią prawdę swoją niegodziwością. (List do Rzymian 1:18)

 

ERA POKOJU

Jak napisałem Nadchodząca era pokojuzbliża się czas, kiedy ziemia zostanie oczyszczona cała kolekcja zło i ziemia odmłodzona na okres, który Pismo Święte określa symbolicznie jako „a tysiąc lat pokoju”. W zeszłym roku, kiedy podróżowałem po Stanach Zjednoczonych w ramach trasy koncertowej, Pan zaczął otwierać mi oczy na korupcję, która przeniknęła do każdej warstwy społeczeństwa. Zacząłem dostrzegać, jak nasza gospodarka została zniszczona przez materializm i chciwość…”To musi spaść„Czułem, jak Pan mówi. Zacząłem widzieć, jak nasz przemysł spożywczy został zniszczony przez chemikalia i przetwórstwo… ”To też musi się zacząć od nowa.Struktury polityczne, postęp technologiczny, a nawet konstrukcje architektoniczne — nagle o każdym z nich pojawiło się słowo: „Te już nie będą… ”  Tak, istniało wyraźne poczucie, że Pan przygotowuje się do oczyszczenia ziemi. Rozmyślałem i przesiewałem te słowa przez rok i dopiero teraz publikuję je pod kierunkiem mojego duchowego dyrektora.

Wydaje się, że mówią o nowej erze. Pierwsi Ojcowie Kościoła wierzyli w to i nauczali:

Tak więc przepowiedziane błogosławieństwo niewątpliwie odnosi się do czasu Jego Królestwa, kiedy sprawiedliwi będą panować po powstaniu z martwych; kiedy stworzenie, odrodzone i uwolnione z niewoli, wyda obfitość wszelkiego rodzaju pokarmów z niebiańskiej rosy i żyzności ziemi, tak jak wspominają seniorzy. Ci, którzy widzieli Jana, ucznia Pana, [mówią nam], że słyszeli od niego, jak Pan nauczał i mówił o tych czasach… —Św. Ireneusza z Lyonu, Ojca Kościoła (140–202 po Chr.); Przeciwko Haereses, Ireneusz z Lyonu, V.33.3.4, Ojcowie Kościoła, CIMA Publishing Co .; (Święty Ireneusz był uczniem św. Polikarpa, który znał i uczył się od apostoła Jana, a później został przez niego wyświęcony na biskupa Smyrny).

Święty Justyn Męczennik napisał:

Ja i każdy inny ortodoksyjny chrześcijanin jesteśmy pewni, że nastąpi zmartwychwstanie ciała, po którym nastąpi tysiąc lat w odbudowanym, upiększonym i powiększonym mieście Jerozolimie, jak zapowiedzieli prorocy Ezechiel, Izajasz i inni… Człowiek wśród nas Jan, jeden z Apostołów Chrystusa, przyjął i przepowiedział, że wyznawcy Chrystusa będą mieszkać w Jerozolimie przez tysiąc lat, a potem nastąpi powszechne, krótko mówiąc, wieczne zmartwychwstanie i sąd. —Święty Justyn Męczennik, Dialog z Trypho, rozdz. 81, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo chrześcijańskie

Gniew Boży będzie więc także aktem miłości — aktem miłosierdzia, aby zachować tych, którzy w Niego wierzą i są mu posłuszni; akt współczucia dla uzdrowienia stworzenia; oraz akt sprawiedliwości mający na celu ustanowienie i ogłoszenie suwerenności Jezusa Chrystusa, Imienia ponad wszelkimi imionami, Króla królów i Pana panów, aż w końcu Chrystus położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a ostatnim z nich będzie sama śmierć.

Jeśli taki dzień i epoka są bliskie, wyjaśnia to niebiańskie łzy i błagania Matki Bożej w Jej licznych objawieniach w tych czasach, wysłanych, aby nas ostrzec i wzywać nas z powrotem do Jej Syna. Ta, która zna Jego Miłość i Miłosierdzie lepiej niż ktokolwiek inny, wie również, że Jego Sprawiedliwość musi nadejść. Ona wie, że kiedy przychodzi, aby położyć kres złu, działa ostatecznie z Bożym Miłosierdziem.
 

Oddajcie chwałę Panu, Bogu waszemu, zanim się ściemni; zanim twoje stopy potkną się na ciemniejących górach; zanim światło, którego szukasz, zamieni się w ciemność, zamieni się w czarne chmury. Jeśli nie posłuchasz tego z dumą, będę płakał w ukryciu wiele łez; oczy moje będą łzawiły za trzodą Pańską, prowadzoną na wygnanie. (Jr 13-16) 

Wołali do gór i skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, ponieważ nadszedł wielki dzień ich gniewu i kto może go oprzeć ? (Ap 6: 16-17)

 

Wspieraj pełnoetatową służbę Marka:

 

w Nihil Obstat

 

Podróżować z Markiem Połączenia Teraz słowo,
kliknij poniższy baner, aby subskrybuj.
Twój e-mail nie zostanie nikomu udostępniony.

Teraz na Telegramie. Kliknij:

Śledź Marka i codzienne „znaki czasu” na MeWe:


Śledź pisma Marka tutaj:

Posłuchaj następujących:


 

 
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Opublikowany w HOME, ERA POKOJU.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.