Skryté na dohľad

Bafomet – Fotografia Matta Andersona

 

IN a papier o okultizme vo veku informácií, jeho autori poznamenávajú, že „členovia okultnej komunity sú zaviazaní prísahou, a to aj pod hrozbou smrti a zničenia, že neprezradia to, čo bude spoločnosť Google okamžite zdieľať“. A tak je dobre známe, že tajné spoločnosti jednoducho udržia veci „skryté na očiach“ a pochovajú svoju prítomnosť alebo zámery v symboloch, logách, filmových scenároch a podobne. Slovo okultné doslova znamená „skryť“ alebo „zakryť“. Preto tajné spoločnosti ako slobodomurári, ktorých korene sú okultní, často sa vyskytujú, keď skrývajú svoje zámery alebo symboly pred očami, ktoré majú byť videné na určitej úrovni...Pokračovať v čítaní

Vpred na jeseň…

 

 

TAM je o tom dosť rozruch október. Vzhľadom na to početní vidiaci na celom svete poukazujú na nejaký druh posunu od budúceho mesiaca – pomerne špecifická predpoveď a nadvihnutie obočia – naša reakcia by mala byť vyvážená, opatrná a modlitba. V spodnej časti tohto článku nájdete nové webové vysielanie, v ktorom som bol pozvaný diskutovať o nadchádzajúcom októbri s p. Richard Heilman a Doug Barry z USA Grace Force.Pokračovať v čítaní

Apoštolská časová os

 

JUST keď si myslíme, že Boh by mal hodiť uterák, hádže ďalších niekoľko storočí. To je dôvod, prečo predpovede tak špecifické ako „tento október“ treba brať s rozvahou a opatrnosťou. Ale tiež vieme, že Pán má plán, ktorý sa napĺňa, plán, ktorý je vrcholí v týchto časoch, nielen podľa mnohých veštcov, ale v skutočnosti podľa prvotných cirkevných otcov.Pokračovať v čítaní

Bod zlomu

 

Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých;
a kvôli nárastu zla,
láska mnohých ochladne.
(Mat. 24: 11-12)

 

I DOSIAHNUTÝ zlomový bod minulého týždňa. Všade, kam som sa otočil, som nevidel nič iné ako ľudí pripravených roztrhať sa navzájom. Ideologická priepasť medzi ľuďmi sa stala priepasťou. Naozaj sa obávam, že niektorí nemusia byť schopní prejsť, pretože sa úplne zakorenili v globalistickej propagande (pozri Dva tábory). Niektorí ľudia dosiahli úžasný bod, keď každý, kto spochybňuje vládny príbeh (či už je to „globálne otepľovanie", "pandémia“, atď.) sa považuje za doslova zabíjanie hocikto iný. Napríklad jedna osoba ma obvinila z nedávnych úmrtí na Maui, pretože som sa prezentoval iný uhol pohľadu o klimatických zmenách. Minulý rok ma nazvali „vrahom“ za varovanie pred súčasnosťou nespochybniteľný nebezpečenstvo of mRNA injekcie alebo odhalenie skutočnej vedy na maskovanie. To všetko ma viedlo k premýšľaniu o tých zlovestných Kristových slovách...Pokračovať v čítaní

Kostol na brale – časť II

Čierna Madona z Čenstochovej – sprofanovaný

 

Ak žijete v dobe, v ktorej vám nikto nedá dobrú radu,
ani nikto ti nedáva dobrý príklad,
keď uvidíš potrestať cnosť a odmeniť neresti...
stojte pevne a pevne sa držte Boha v bolestiach života...
— Svätý Tomáš More,
sťatý v roku 1535 za obranu manželstva
Život Thomasa Morea: Biografia od Williama Ropera

 

 

ONE z najväčších darov, ktoré Ježiš zanechal svojej Cirkvi, bola milosť neomylnosť. Ak Ježiš povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32), potom je nevyhnutné, aby každá generácia bez tieňa pochybností vedela, aká je pravda. V opačnom prípade by sa dalo klamať za pravdu a upadnúť do otroctva. Pre…

… Každý, kto sa dopustí hriechu, je otrokom hriechu. (Ján 8:34)

Preto je naša duchovná sloboda vnútorné k poznaniu pravdy, a preto Ježiš sľúbil, "Keď príde On, Duch pravdy, povedie ťa ku všetkej pravde." [1]John 16: 13 Napriek chybám jednotlivých členov katolíckej viery počas dvoch tisícročí a dokonca aj morálnym zlyhaniam Petrových nástupcov, naša posvätná tradícia odhaľuje, že Kristovo učenie bolo presne uchovávané viac ako 2000 rokov. Je to jeden z najistejších znakov Kristovej prozreteľnej ruky na Jeho Nevestu.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 John 16: 13

The Last Standing

 

THE posledných niekoľko mesiacov bolo pre mňa časom počúvania, čakania, vnútorného a vonkajšieho boja. Spochybnil som svoje povolanie, smerovanie, účel. Až v tichu pred Najsvätejšou sviatosťou Pán konečne odpovedal na moje prosby: Ešte so mnou neskončil. Pokračovať v čítaní

Babylon teraz

 

TAM je prekvapujúca pasáž v Knihe Zjavenia, ktorá by sa dala ľahko vynechať. Hovorí o „Veľkom Babylone, matke smilníc a ohavností zeme“ (Zjv 17:5). Z jej hriechov, za ktoré je súdená „za hodinu“ (18:10), je to, že jej „trhy“ neobchodujú len so zlatom a striebrom, ale aj so ľudí. Pokračovať v čítaní