Tisíc rokov

 

Potom som videl anjela zostupovať z neba,
držiac v ruke kľúč od priepasti a ťažkú ​​reťaz.
Zmocnil sa draka, prastarého hada, ktorým je Diabol alebo Satan,
a zviazal ho na tisíc rokov a hodil do priepasti,
ktorú nad ňou zamkol a zapečatil, takže už nemohla
zvádzaj národy, kým sa nenaplní tisíc rokov.
Potom sa má na krátky čas uvoľniť.

Potom som videl tróny; tým, čo na nich sedeli, bol poverený súd.
Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí
za ich svedectvo o Ježišovi a pre slovo Božie,
a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu
ani neprijali jeho znak na čelách alebo rukách.
Ožili a vládli s Kristom tisíc rokov.

(Zj 20:1-4, Piatkové prvé omšové čítanie)

 

TAM azda nie je žiadne Písmo širšie interpretované, horlivejšie napádané a dokonca rozdeľujúce, ako táto pasáž z Knihy Zjavenia. V ranej Cirkvi židovskí konvertiti verili, že „tisíc rokov“ sa vzťahuje na Ježišov návrat doslovne vládnuť na zemi a založiť politické kráľovstvo uprostred telesných banketov a slávností.[1]„...kto potom opäť vstane, bude si užívať voľný čas nemiernych telesných banketov, vybavených množstvom mäsa a nápojov, ktoré nielen šokujú umiernenosť, ale dokonca prevyšujú mieru samotnej dôverčivosti. (sv. Augustín, Mesto Božie, Bk. XX, Ch. 7) Cirkevní otcovia však toto očakávanie rýchlo zavrhli a vyhlásili to za herézu – čo dnes nazývame chiliazmus [2]vidieť Militarizmus - čo to je a nie je a Ako stratila éra.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 „...kto potom opäť vstane, bude si užívať voľný čas nemiernych telesných banketov, vybavených množstvom mäsa a nápojov, ktoré nielen šokujú umiernenosť, ale dokonca prevyšujú mieru samotnej dôverčivosti. (sv. Augustín, Mesto Božie, Bk. XX, Ch. 7)
2 vidieť Militarizmus - čo to je a nie je a Ako stratila éra

Zostaňte v kurze

 

Ježiš Kristus je rovnaký
včera, dnes a navždy.
(Židom 13: 8)

 

DANÉ že teraz vstupujem do svojho osemnásteho roku v tomto apoštoláte The Now Word, mám v sebe určitú perspektívu. A také veci sú nie vlečúc sa ako niektorí tvrdia, alebo to proroctvo je nie sa napĺňa, ako hovoria iní. Naopak, nemôžem držať krok so všetkým, čo sa stane – veľa z toho, čo som za tie roky napísal. Zatiaľ čo som nevedel podrobnosti o tom, ako presne sa veci naplnia, napríklad ako sa komunizmus vráti (ako Panna Mária údajne varovala veštcov z Garabandalu – pozri Keď sa komunizmus vráti), teraz vidíme, ako sa vracia tým najúžasnejším, najmúdrejším a všadeprítomným spôsobom.[1]porov Konečná revolúcia V skutočnosti je taká jemná, že veľa ešte neuvedomujú si, čo sa okolo nich odohráva. "Kto má uši, mal by počuť."[2]por. Matúš 13:9Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Konečná revolúcia
2 por. Matúš 13:9