oživenie

 

TENTO ráno sa mi snívalo, že sedím v kostole vedľa mojej manželky. Hraná hudba boli piesne, ktoré som napísal, hoci som ich až do tohto sna nikdy nepočul. V celom kostole bolo ticho, nikto nespieval. Zrazu som začal potichu spontánne spievať a vyvolávať meno Ježiš. Ako som to urobil, ostatní začali spievať a chváliť a moc Ducha Svätého začala zostupovať. Bolo to krásne. Keď pieseň skončila, počul som v srdci slovo: Obrodenie. 

A ja som sa zobudil. Pokračovať v čítaní