6. deň: Odpustenie slobode

LET začíname tento nový deň, tieto nové začiatky: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Nebeský Otče, ďakujem Ti za Tvoju bezpodmienečnú lásku, ktorou ma napĺňaš, keď si to najmenej zaslúžim. Ďakujem Ti, že si mi dal život svojho Syna, aby som mohol skutočne žiť. Príď, Duchu Svätý, a vstúp do najtemnejších kútov môjho srdca, kde stále pretrvávajú bolestivé spomienky, horkosť a neodpustenie. Zažiar svetlom pravdy, aby som mohol skutočne vidieť; hovor slová pravdy, aby som mohol skutočne počuť a ​​byť oslobodený od okov mojej minulosti. Prosím o to v mene Ježiša Krista, amen.Pokračovať v čítaní