8. deň: Najhlbšie rany

WE teraz prekračujú polcestu nášho ústupu. Boh neskončil, je tu ešte veľa práce. Božský chirurg sa začína dostávať do najhlbších miest našich zranení, nie aby nás trápil a rušil, ale aby nás liečil. Môže byť bolestivé čeliť týmto spomienkam. Toto je okamih vytrvalosť; toto je chvíľa kráčania vierou a nie zrakom, dôverou v proces, ktorý Duch Svätý začal vo vašom srdci. Vedľa vás stojí Najsvätejšia Matka a vaši bratia a sestry, svätí, všetci sa za vás prihovárajú. Teraz sú vám bližšie, než boli v tomto živote, pretože sú plne zjednotení s Najsvätejšou Trojicou vo večnosti, ktorá prebýva vo vás na základe vášho krstu.

Napriek tomu sa môžete cítiť sami, dokonca opustení, keď sa snažíte odpovedať na otázky alebo počuť, ako k vám hovorí Pán. Ale ako hovorí žalmista: „Kam môžem ísť od tvojho Ducha? Kam môžem utiecť pred tvojou prítomnosťou?"[1]Žalm 139: 7 Ježiš sľúbil: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.[2]Matný 28: 20Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 Žalm 139: 7
2 Matný 28: 20