The Labor Pains: Depopulation?

 

TAM je tajomná pasáž v Jánovom evanjeliu, kde Ježiš vysvetľuje, že niektoré veci sú príliš ťažké na to, aby ich ešte odhalili apoštoli.

Chcem ti ešte veľa povedať, ale ty to teraz neznesieš. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy... bude vám zvestovať veci, ktoré majú prísť. (John 16: 12-13)

Pokračovať v čítaní