Čo si to urobil?

 

Pán povedal Kainovi: „Čo si to urobil?
Hlas krvi tvojho brata
plače ku mne zo zeme“ 
(Gn 4:10).

— PÁPEŽ SV. JÁN PAVOL II. Evanjelium vitae, n. 10

A tak vám dnes slávnostne prehlasujem
že nie som zodpovedný
za krv kohokoľvek z vás,

lebo som sa nezdráhal zvestovať vám
celý Boží plán...

Buďte preto ostražití a pamätajte
že tri roky, deň a noc,

Neustále som každého z vás napomínal
so slzami.

(Skutky 20:26–27, 31)

 

Po troch rokoch intenzívneho výskumu a písania o „pandémii“, vrátane a dokumentárny ktorý sa stal virálnym, za posledný rok som o ňom napísal veľmi málo. Čiastočne kvôli extrémnemu vyhoreniu, čiastočne potrebe zbaviť sa diskriminácie a nenávisti, ktorú moja rodina prežívala v komunite, kde sme predtým žili. To, a to sa dá varovať len toľko, kým nedosiahnete kritické množstvo: keď to počuli tí, ktorí majú uši na počutie – a ostatní pochopia, až keď sa ich osobne dotknú dôsledky nevypočutého varovania.

Pokračovať v čítaní